ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 1803 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
คำขับลูกอ่อน : ภาพชีวิตและภูมิปัญญาไทลื้อในบทเพลงสำหรับเด็ก / ประคอง นิมมานเหมินท์, อ้ายอุ่นหลวง.

by ประคอง นิมมานเหมินท์ | อ้ายอุ่นหลวง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: M1992 .ป388 2553 (4).

ห้องสมุด:
ง่ายใช่เลย เนรมิตเว็บด่วน เว็บสวยใน 1 วันด้วย Web Page Maker / ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์ ; บรรณาธิการโดย เกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล.

by ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์ | เกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551Other title: เนรมิตเว็บด่วน เว็บสวยใน 1 วันด้วย Web Page Maker.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: TK5105.8885.ว72 ธ64 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: TK5105.8885.ว72 ธ64 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการทำวิจัยทางชีววิทยาระดับโมเลกุล = A handbook for molecular biology researchers / หนูเดือน เมืองแสน.

by หนูเดือน เมืองแสน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552Other title: Handbook for molecular biology researchers.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QH506 .ห373 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
เทคนิคการเป็นวิทยากรและนักฝึกอบรม / ทวีป อภิสิทธิ์.

by ทวีป อภิสิทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, (ฉบับปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549.5.ฝ6 ท527 2551 (1).

ห้องสมุด:
แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมสมัย / เจษฎา นกน้อย.

by เจษฎา นกน้อย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .จ755 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549 .จ755 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF5549 .จ755 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: COMM HF 2009 545843 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลศัพท์ธุรกิจที่ใช้ทั่วไปในภาษาอังกฤษ / ม.ร.ว. สฤษดิคุณ กิติยากร.

by สฤษดิคุณ กิติยากร, ม.ร.ว, 2480-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1115 .ส43 2551 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: PE1115 .ส43 2551 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: PE1115 .ส43 2551 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PE1115 .ส43 2551 (1).

ห้องสมุด:
การบัญชีขั้นกลาง 1 / บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ ... [และคนอื่นๆ].

by บุญเสริม วิมุกตะนันทน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550Availability: Available for loan (2)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5655 .ก5756 2550 (2).

ห้องสมุด:
พื้นฐานภาพคนเหมือนในประเทศไทย = [Basics of portrait in Thailand] / มัย ตะติยะ.

by มัย ตะติยะ, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551Other title: Basics of portrait in Thailand.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: NC772 .ม64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: NC772 .ม64 (1).

ห้องสมุด:
อาหารและโภชนาการ : การป้องกันและบำบัดโรค / อัญชลี ศรีจำเริญ.

by อัญชลี ศรีจำเริญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB400 .อ632 2553 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น / เจษฎา ชินรุ่งเรือง.

by เจษฎา ชินรุ่งเรือง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TK454 .จ75 (2).

ห้องสมุด:
หลักการวิเคราะห์โครงการ : ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ / หฤทัย มีนะพันธ์.

by หฤทัย มีนะพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD75.8 .ห45 2550 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD75.8 .ห45 2550 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD75.8 .ห45 2550 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD75.8 .ห45 2550 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD75.8 .ห45 2550 (2).

ห้องสมุด:
หลักการพัฒนาเศรษฐกิจ = Principles of economic development / สุดใจ ทูลพานิชย์กิจ.

by สุดใจ ทูลพานิชย์กิจ.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547Other title: Principles of economic development.Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD75 .ส732 2547 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD75 .ส732 2547 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD75 .ส732 2547 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD75 .ส732 2547 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD75 .ส732 2547 (2).

ห้องสมุด:
พิษของยาฆ่าแมลงต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม / พาลาภ สิงหเสนี.

by พาลาภ สิงหเสนี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, (ฉบับปรับปรุงแก้ไข).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SB951.5 .พ64 2540 (1).

ห้องสมุด:
ยุทธศาสตร์สร้างสรรค์พลังแผ่นดินเพื่อการพัฒนาประเทศ / ธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์.

by ธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD85 .ธ444 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD85 .ธ444 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD85 .ธ444 (2).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช.

by สุภางค์ จันทวานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551Availability: Available for loan (3)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: H62.5 .ส725 2551 (3).

ห้องสมุด:
ภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาการศึกษา / ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์.

by ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: LA1221 .ภ637 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA1221 .ภ637 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: LA1221 .ภ637 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LA1221 .ภ637 (1).

ห้องสมุด:
นวัตกรรมสมุนไพรกวาวเครือขาว / วิชัย เชิดชีวศาสตร์.

by วิชัย เชิดชีวศาสตร์, 2475-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV770 .ว626 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: QV770 .ว626 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544