ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 105 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ชุดผลงานวิจัยเด่น 10 ปี สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [นนทบุรี] : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, [2551?]Availability: Available for reference (4)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ช7356 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ช7356 (1), Professor Direk Jayanama Library Not for loanCall number: CDG .ช7356 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ช7356 (1). :

การมีส่วนร่วมของประชาชน : ความยั่งยืนของประชาธิปไตย : การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 2.

by สถาบันพระปกเกล้า. การประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 2 : 2544 : ชลบุรี).

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2544Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก15 พ462 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก15 พ462 (2).

ห้องสมุด:
ภาพอนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนา : สิ่งที่คนไทยต้องเลือก : คู่มือประกอบการจัดประชาเสวนาหาทางออก (issue book) / ผู้เขียน ถวิลวดี บุรีกุล ... [และคนอื่น ๆ].

by ถวิลวดี บุรีกุล | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2555 [2012]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก15 ภ63 2555 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก15 ภ63 2555 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก15 ภ63 2555 (1).

ห้องสมุด:
นวัตกรสังคมคลองพน : ทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน / คณะผู้วิจัย ถวิลวดี บุรีกุล ... [และคนอื่น ๆ].

by ถวิลวดี บุรีกุล | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2555 [2012]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM708 .น563 2555 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HM708 .น563 2555 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM708 .น563 2555 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.-- : ศึกษาการนำมาใช้ในประเทศไทย / โดย ศรัณย์ งามอัครไพบูลย์.

by ศรัณย์ งามอัครไพบูลย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2547Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1430 .ศ46 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1430 .ศ46 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1430 .ศ46 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1430 .ศ46 (1).

ห้องสมุด:
ป่าชุมชนกับการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน : รายงานการประชุมสัมมนา / ผู้จัดทำโดย ถวิลวดี บุรีกุล, ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ และ จามร โสมานันท์.

by การประชุมสัมมนาเรื่องป่าชุมชนกับการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน (2545 : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน) | ถวิลวดี บุรีกุล | ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ | จามร โสมานันท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2545Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3295 .ก964 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3295 .ก964 (1).

ห้องสมุด:
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550 : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : รายงานการศึกษา / โดย ปัทมา สูบกำปัง.

by ปัทมา สูบกำปัง | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, [2552?]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก53พ2 ป634 2552 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1749.ก53พ2 ป634 2552 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก53พ2 ป634 2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก53พ2 ป634 2552 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
การศึกษาความเข้าใจประชาธิปไตยของคนในชุมชน / วิเวก หนูมาก และคณะ ; บรรณาธิการ ถวิลวดี บุรีกุล.

by วิเวก หนูมาก | ถวิลวดี บุรีกุล | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2552Other title: ชุดโครงการวิจัยชุมชน เรื่อง การศึกษาความเข้าใจประชาธิปไตยของคนในชุมชน.Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ว632 2552 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1745 .ว632 2552 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1745 .ว632 2552 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .ว632 2552 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .ว632 2552 (1).

ห้องสมุด:
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการร่างกฎหมาย = Civic participation in Thai legislative reform : รายงานการศึกษา / โดย ถวิลวดี บุรีกุล หัวหน้าโครงการ ; ปัทมา สูบกำปัง นักวิจัย.

by ถวิลวดี บุรีกุล | ปัทมา สูบกำปัง | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2552Other title: Civic participation in Thai legislative reform.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2520 .ถ564 2552 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2520 .ถ564 2552 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2520 .ถ564 2552 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2520 .ถ564 2552 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่--) พ.ศ.-- (กำหนดให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีหน้าที่จัดให้คนโดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย) : ศึกษาวิเคราะห์หลักกฎหมายและความเหมาะสมกับการนำมาใช้ในประเทศไทย / โดย ศรัณย์ งามอัครไพบูลย์.

by ศรัณย์ งามอัครไพบูลย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2547Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3448 .ศ46 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3448 .ศ46 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3448 .ศ46 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3448 .ศ46 (1).

ห้องสมุด:
รัฐสภาและระบบสนับสนุนการทำงานของรัฐสภา : ศึกษาเปรียบเทียบไทยและสาธารณรัฐเกาหลี / ปัทมา สูบกำปัง.

by ปัทมา สูบกำปัง | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2553Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.-- : กรณีศึกษาข้อพิจารณากฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทย / โดย วิมาน กฤตพลวิมาน.

by วิมาน กฤตพลวิมาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2545Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1221.ห84 ว64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1221.ห84 ว64 (1).

ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.-- : ศึกษาเปรียบเทียบหลักกฎหมายแม่แบบของ EBRD และกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา / โดย ธรรมนูญ พิทยาภรณ์.

by ธรรมนูญ พิทยาภรณ์, 2508-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2547Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT859 .ธ44 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ.-- : ศึกษาวิเคราะห์การนำมาใช้ในประเทศไทยและเปรียบเทียบอนุสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายของประเทศสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา / โดย จุฬา สุขมานพ.

by จุฬา สุขมานพ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2547Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT981 .จ75 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT981 .จ75 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT981 .จ75 (1).

ห้องสมุด:
จรรยาบรรณสำหรับสมาชิกรัฐสภาการศึกษาเปรียบเทียบ / โดย นิยม รัฐอมฤต ... [และคนอื่นๆ].

by นิยม รัฐอมฤต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2552Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1525.จ46 จ44 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JF1525.จ46 จ44 (1).

ห้องสมุด:
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาประชาธิปไตยของชุมชน / ดามธรรม จินากูล และคณะ ; บรรณาธิการ ถวิลวดี บุรีกุล.

by ดามธรรม จินากูล | ถวิลวดี บุรีกุล | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2552Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก15 ด636 2552 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1749.ก15 ด636 2552 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก15 ด636 2552 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก15 ด636 2552 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก15 ด636 2552 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
รัฐธรรมนูญสำหรับเยาวชน / บรรณาธิการ ถวิลวดี บุรีกุล, ภัคพงศ์ พหลโยธิน, ทวิติยา สินธุพงศ์.

by ถวิลวดี บุรีกุล | ภัคพงศ์ พหลโยธิน | ทวิติยา สินธุพงศ์, 2516-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2549Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2070 .ร6347 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2070 .ร6347 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2070 .ร6347 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2070 .ร6347 (1).

ห้องสมุด:
ธรรมาภิบาลท้องถิ่น : บทเรียนจากต่างแดน / โดย ถวิลวดี บุรีกุล.

by ถวิลวดี บุรีกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2552Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS78 .ถ564 2552 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JS78 .ถ564 2552 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JS78 .ถ564 2552 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JS78 .ถ564 2552 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JS78 .ถ564 2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JS78 .ถ564 2552 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544