ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 19 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ศาลปกครองไทยกับคดีสิ่งแวดล้อม / โดย สำนักงานศาลปกครอง.

by สำนักงานศาลปกครอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง, 2553 [2010]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
แนวคำวินิจฉัยคดีปกครอง เกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ : กรณีการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ / คณะผู้จัดทำ ยงยุทธ อนุกูล ... [และคนอื่น ๆ].

by ยงยุทธ อนุกูล | สำนักงานศาลปกครอง. สำนักวิจัยและวิชาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง, 2553Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2850 .น853 2553 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ทันข่าวสาร สวว.-- เก็บสาระมารวมเล่ม. เล่ม 1, ฉบับที่ 1 เดือนเมษายน 2552-ฉบับที่ 23 เดือนตุลาคม 2552 / สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง.

by สำนักงานศาลปกครอง. สำนักวิจัยและวิชาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง, 2553Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: K3400 .ท632 2553 ล. 1 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3400 .ท632 2553 ล. 1 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3400 .ท632 2553 ล. 1 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ. เล่ม 5 / คณะทำงาน ยงยุทธ อนุกูล ... [และคนอื่น ๆ].

by ยงยุทธ อนุกูล | สำนักงานศาลปกครอง. สำนักวิจัยและวิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง, 2556 [2013]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2720 .ศ63 2556 ล. 5 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2720 .ศ63 2556 ล. 5 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2013 614458 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2720 .ศ63 2556 ล. 5 (1).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายพื้นฐานความรับผิดทางละเมิด ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 / โดย สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง ; คณะทำงาน ยงยุทธ อนุกูล ... [และคนอื่น ๆ].

by ยงยุทธ อนุกูล | สำนักงานศาลปกครอง. สำนักวิจัยและวิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง โดยการสนับสนุนของมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์, 2552Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2840.ห463 2552 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการที่ดีในการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ / สำนักงานศาลปกครอง ; [ผู้เรียบเรียง มนูญ พิบูลรัตนากุล, ณัฐชรี รุจิเรข].

by มนูญ พิบูลรัตนากุล | ณัฐชรี รุจิเรข | สำนักงานศาลปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง, 2552Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2977 .ม372 2552 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2977 .ม372 2552 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2977 .ม372 2552 (2).

ห้องสมุด:
Lak kotmāi læ withī phičhāranā khadī singwǣtlō̜m khō̜ng tāngprathēt / หลักกฎหมายและวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ / โดย สำนักงานศาลปกครอง.

Thailand. Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng. by สำนักงานศาลปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Wičhai læ Wichākān Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng, 2553 [2010] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง, 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3585 .ห46 2553 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายปกครองและคดีปกครองของประเทศฝรั่งเศส / โดย Philippe Martin.

by มาร์แตง, ฟิลิปป์, ค.ศ. 1954- | สำนักงานศาลปกครอง. สำนักวิจัยและวิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง, 2551 [2008]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Rāingān phon khrōngkān phatthanā tulākān Sān Pokkhrō̜ng dān singwǣtlō̜m (Green Judges) pī 2557 : kānčhatkān phai phibat thāng thammachāt kānʻanurak sapphayākō̜n thāng thalē læ chāifang khwāmmankhong thāng phalangngān nai ʻĀsīan / รายงานผลโครงการพัฒนาตุลาการศาลปกครองด้านสิ่งแวดล้อม (Green Judges) ปี 2557 : การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความมั่นคงทางพลังงานในอาเซียน / คณะกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม ศาลปกครอง.

Thailand. Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng. Khana Kammakān Dān Wichākān Kīeokap Kotmāi Singwǣtlō̜m. by สำนักงานศาลปกครอง. คณะกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Wičhai læ Wichākān Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง, 2558 [2015]Other title: Kānčhatkān phai phibat thāng thammachāt kānʻanurak sapphayākō̜n thāng thalē læ chāifang khwāmmankhong thāng phalangngān nai ʻĀsīan Other title: การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความมั่นคงทางพลังงานในอาเซียน.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3127 .ร642 2558 (1).

ห้องสมุด:
Phatthanākān khō̜ng kānklaiklīa khō̜phiphāt nai khadī pokkhrō̜ng khō̜ng Sān Pokkhrō̜ng Thai rawāng pī Phō̜.Sō̜. 2543 thưng Phō̜.Sō̜. 2558 / พัฒนาการของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองของศาลปกครองไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2558 / บรรณาธิการ ยงยุทธ อนุกูล.

Yongyut ʻAnukūn. Thailand. Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng. Samnak Wičhai læ Wichākān. by ยงยุทธ อนุกูล | สำนักงานศาลปกครอง. สำนักวิจัยและวิชาการ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Wičhai læ Wichākān, Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง, 2558 [2015]Other title: khō̜ng kān klaiklīa khō̜ phiphāt nai khadī pokkhrō̜ngkhō̜ng Other title: การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองของศาลปกครองไทย.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1829 .พ63 2558 (1).

ห้องสมุด:
รายงานผลโครงการพัฒนาตุลาการศาลปกครองด้านสิ่งแวดล้อม (Green Judges) ปี 2555 : การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ำ อย่างยั่งยืน / คณะกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม ศาลปกครอง ; บรรณาธิการ ชาชิวัฒน์ ศรีแก้ว.

by ชาชิวัฒน์ ศรีแก้ว | คณะกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม | สำนักงานศาลปกครอง. สำนักวิจัยและวิชาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง, 2556 [2013]Other title: การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ำ อย่างยั่งยืน.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3127 .ร642 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3127 .ร642 2556 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Rư̄ang lao-- khadī pokkhrō̜ng pœ̄t pom khit phichit pom panhā by lung Pentham. lem 4/ เรื่องเล่า--คดีปกครอง เปิดปมคิด พิชิตปมปัญหา by ลุงเป็นธรรม. เล่ม 4 / โดย สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง ; คณะทำงาน ยงยุทธ อนุกูล ... [และคนอื่น ๆ].

Yongyut Anukul. Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng. Samnak Wičhai læ Wichākān. by ยงยุทธ อนุกูล | สำนักงานศาลปกครอง. สำนักวิจัยและวิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Wičhai læ Wichākān Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง, 2558 [2015]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2720 .ร824 2558 ล. 4 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 657507 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2720 .ร824 2558 ล. 4 (2).

ห้องสมุด:
Sarup lak kotmāi čhāk khamwinitchai Sān Pokkhrō̜ng Sūngsut pī Phō̜.Sō̜. 2554 : praden kīeokap khēt'amnāt sān pokkhrō̜ng / สรุปหลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด ปี พ.ศ. 2554 : ประเด็นเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลปกครอง / ศูนย์ศึกษาคดีปกครอง สำนักวิจัยและวิชาการ ; คณะทำงาน วิริยะ วัฒนสุชาติ ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้เรียบเรียง อมรรัตน์ กันไชย.

Wiriyā Watthanasuchāt. 'Amō̜nrat Kanchai. Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng. Sūn Sưksā Khadī Pokkhrō̜ng. by วิริยะ วัฒนสุชาติ | อมรรัตน์ กันไชย | สำนักงานศาลปกครอง. ศูนย์ศึกษาคดีปกครอง.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sūn Sưksā Khadī Pokkhrō̜ng Samnak Wičhai læ Wichākān, [2554] [2011] Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ศึกษาคดีปกครอง สำนักวิจัยและวิชาการ, [2554] [2011]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2011 638591 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2764.ก49 ส4748 2554 (1).

ห้องสมุด:
Sarup lak kotmāi čhāk khamwinitchai Sān Pokkhrō̜ng Sūngsut pī Phō̜.Sō̜. 2553 (khrưng pī lang) : praden kīeokap ngư̄ankhai kānfō̜ng khadī pokkhrō̜ng / สรุปหลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด ปี พ.ศ. 2553 (ครึ่งปีหลัง) : ประเด็นเกี่ยวกับเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง / ศูนย์ศึกษาคดีปกครอง สำนักวิจัยและวิชาการ ; คณะทำงาน วิริยะ วัฒนสุชาติ ; ผู้เรียบเรียง ณัฐชรี รุจิเรข.

Wiriyā Watthanasuchāt. Natcharī Ručhirēk. Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng. Sūn Sưksā Khadī Pokkhrō̜ng. by วิริยะ วัฒนสุชาติ | ณัฐชรี รุจิเรข | สำนักงานศาลปกครอง. ศูนย์ศึกษาคดีปกครอง.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sūn Sưksā Khadī Pokkhrō̜ng Samnak Wičhai læ Wichākān, [2553] [2010] Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ศึกษาคดีปกครอง สำนักวิจัยและวิชาการ, [2553] [2010]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2010 638603 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2764.ก49 ส476 2553 (1).

ห้องสมุด:
Sarup lak kotmāi čhāk khamwinitchai Sān Pokkhrō̜ng Sūngsut pī Phō̜.Sō̜. 2554 : praden kīeokap withī phičhāranā khadī pokkhrō̜ng / สรุปหลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด ปี พ.ศ. 2554 : ประเด็นเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครอง / ศูนย์ศึกษาคดีปกครอง สำนักวิจัยและวิชาการ ; คณะทำงาน วิริยะ วัฒนสุชาติ ; ผู้เรียบเรียง ไชยรัตน์ แขวงโสภา, ชวิศ เหล่าปิยสกุล.

Wiriyā Watthanasuchāt. Chairat Khwǣngsōphā. Chawit Laopiyasakun. Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng. Sūn Sưksā Khadī Pokkhrō̜ng. by วิริยะ วัฒนสุชาติ | ไชยรัตน์ แขวงโสภา | ชวิศ เหล่าปิยสกุล | สำนักงานศาลปกครอง. ศูนย์ศึกษาคดีปกครอง.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sūn Sưksā Khadī Pokkhrō̜ng Samnak Wičhai læ Wichākān, [2554] [2011] Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ศึกษาคดีปกครอง สำนักวิจัยและวิชาการ, [2554] [2011]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2011 638600 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2764.ก49 ส475 2554 (1).

ห้องสมุด:
Khwāmthāthāi thāng singwǣtlō̜m khō̜ng ʻĀsīan kap botbāt khō̜ng sān / ความท้าทายทางสิ่งแวดล้อมของอาเซียนกับบทบาทของศาล / คณะกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม ศาลปกครอง. ASEAN's environmental challenges and legal responses / Technical Committee on Environment Law, The Administrative Court of Thailand.

Kānsēwanā Toklom Tulākān ʻĀsīan dān Singwǣtlō̜m Krung Thēp...) Khana Kammakān Dān Wichākān Kīeokap Kotmāi Singwǣtlō̜m. Thailand. Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng. Samnak Wičhai læ Wichākān. by การเสวนาโต๊ะกลมตุลาการอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 3 : 2556 : กรุงเทพฯ) | Thailand. Technical Committee on Environment Law | คณะกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม | สำนักงานศาลปกครอง. สำนักวิจัยและวิชาการ | Roundtable for ASEAN Chief Justices on Environment (3rd : 2013 : Bangkok).

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : , 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง, 2557 [2014]Other title: Third Roundtable for ASEAN Chief Justices on Environment "ASEAN's environmental challenges and legal responses".Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: K3584.8 .ก65 2557 (2).

ห้องสมุด:
Nǣothāng kānphatthanā withī phičhāranā khadī pokkhrō̜ng kīeokap singwǣtlō̜m / แนวทางการพัฒนาวิธีพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม / โดย คณะกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมศาลปกครอง ; บรรณาธิการ วุฒิชัย แสงสำราญ.

Wuthichai Sǣngsamran. Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng. Samnak Wičhai læ Wichākān. Khana Kammakān Dān Wichākān Kīeokap Kotmāi Singwǣtlō̜m Sān Pokkhrō̜ng. by วุฒิชัย แสงสำราญ | สำนักงานศาลปกครอง. สำนักวิจัยและวิชาการ | สำนักงานศาลปกครอง. คณะกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Wičhai læ Wichākān Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง, 2557 [2014]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 648126 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3127 .น85 2557 (1).

ห้องสมุด:
Khwāmthāthāi thāng singwǣtlō̜m khō̜ng ʻĀsīan kap botbāt khō̜ng sān [electronic resource] / ความท้าทายทางสิ่งแวดล้อมของอาเซียนกับบทบาทของศาล [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / คณะกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม ศาลปกครอง = ASEAN's environmental challenges and legal responses / Technical Committee on Environment Law, The Administrative Court of Thailand.

Kānsēwanā Toklom Tulākān ʻĀsīan dān Singwǣtlō̜m Krung Thēp...) by การเสวนาโต๊ะกลมตุลาการอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 3 : 2556 : กรุงเทพฯ) | Thailand. Technical Committee on Environment Law | คณะกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม | สำนักงานศาลปกครอง. สำนักวิจัยและวิชาการ | Thailand. Administrative Court. Bureau of Research and Technical Affairs | Roundtable for ASEAN Chief Justices on Environment (3rd : 2013 : Bangkok).

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publication: Krung Thēp... : Samnak Wičhai læ Wichākān Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง, 2557 [2014]Other title: Third Roundtable for ASEAN Chief Justices on Environment "ASEAN's environmental challenges and legal responses".Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG 2014 709034 (1). :

ห้องสมุด:
Krabūankān yuttham thāng singwǣtlō̜m læ monphāwa khām phromdǣn nai phūmiphāk ʻĀsīan : kānprachum thāng wichākān rawāng prathēt / กระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมและมลภาวะข้ามพรมแดนในภูมิภาคอาเซียน : การประชุมทางวิชาการระหว่างประเทศ / [จัดโดย] คณะกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม ศาลปกครอง [ร่วมกับ มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์] = Environmental justice on ASEAN transboundary pollution : international conference / [organized by] Technical Committee on Environmental Law the Administrative Court of Thailand [and Konrad-Adenauer-Stiftung, Singapore].

Kānprachum thāng Wichākān Rawāng Prathēt Rư̄ang "Krabūankān Yuttham thāng Singwǣtlō̜m læ Monphāwa Khām Phromdǣn nai Phūmiphāk ʻĀsīan" Krung Thēp...). Thailand. Sān Pokkhrō̜ng. Khana Kammakān dān Wichākān kīeokap Kotmāi Singwǣtlō̜m. Thailand. Sān Pokkhrō̜ng. Samnak Wičhai læ Wichākān. by การประชุมทางวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง "กระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมและมลภาวะข้ามพรมแดนในภูมิภาคอาเซียน" (2557 : กรุงเทพฯ) | สำนักงานศาลปกครอง. คณะกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม | Thailand. Administrative Court. Technical Committee on Environmental Law | มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ | Konrad-Adenauer-Stiftung (Singapore) | สำนักงานศาลปกครอง. สำนักวิจัยและวิชาการ | Thailand. Administrative Court. Bureau of Research and Technical Affairs | International Conference on "Environmental Justice on ASEAN Transboundary Pollution" (2014 : Bangkok, Thailand).

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Wičhai læ Wichākān Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง, 2558 [2015]Other title: Environmental justice on ASEAN transboundary pollution : international conference.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544