ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 22 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
สรุปข้อมูลสถิติสำคัญ พ.ศ. 2549 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2550Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HA4600.55 .ส47 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HA4600.55 .ส47 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HA4600.55 .ส47 (1).

ห้องสมุด:
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพล / สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2546-Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV6453.ท9 ร64 2546 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV6453.ท9 ร64 2546 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV6453.ท9 ร64 2548 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HV6453.ท9 ร64 2548 (1).

ห้องสมุด:
สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ข้อมูลพื้นฐาน : กรุงเทพมหานคร = The 2012 business and industrial census, basic information : Bangkok / สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. สำนักสถิติพยากรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2554 [2011]Other title: 2012 business and industrial census, basic information : Bangkok.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD2356.ท92ก4 ส645 2554 (1).

ห้องสมุด:
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของยาเสพติด / สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2547-Availability: Available for loan (29)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV5840.ท9 ร6265 2550 (7), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV5840.ท9 ร6283 2547 (4), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HV5840.ท9 ร6283 2548 (6), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HV5840.ท9 ร6283 2549 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV5840.ท9 ร6283 2549 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HV5840.ท9 ร6283 2547 ล. 1 (8).

ห้องสมุด:
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพักชำระหนี้และลดภาระหนี้แก่เกษตรกรรายย่อย พ.ศ. 2547 : รายงานผลการสำรวจ / กองสถิติประชามติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

by กองสถิติประชามติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2547Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ค5525 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ค5525 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ค5525 (1).

ห้องสมุด:
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : รายงานผล / กองสถิติประชามติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

by กองสถิติประชามติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2545-Availability: Available for loan (2)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HG2039.ท9 ก645 2548 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG2039.ท9 ก645 2548 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน พ.ศ. 2550 / กลุ่มงานสถิติเพื่อการบริหารงานภาครัฐ กองสถิติประชามติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กลุ่มงานสถิติเพื่อการบริหารงานภาครัฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2550Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: TJ163.4.ท9 ก65 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: TJ163.4.ท9 ก65 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TJ163.4.ท9 ก65 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: TJ163.4.ท9 ก65 (1).

ห้องสมุด:
คุณภาพชีวิตของคนไทย = Quality of life of Thai population / กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงสังคม สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงสังคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์, 2547Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HN700.567 .ค464 (1).

ห้องสมุด:
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความรู้และทัศนคติที่มีต่อผู้สูงอายุ พ.ศ. 2550 / กลุ่มงานสถิติเพื่อการบริหารงานภาครัฐ กองสถิติประชามติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กลุ่มงานสถิติเพื่อการบริหารงานภาครัฐ.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2550Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1064.ท9 ส664 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1064.ท9 ส664 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HQ1064.ท9 ส664 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ1064.ท9 ส664 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HQ1064.ท9 ส664 (1).

ห้องสมุด:
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น พ.ศ. 2550 / กลุ่มงานสถิติเพื่อการบริหารงานภาครัฐ กองสถิติประชามติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กลุ่มงานสถิติเพื่อการบริหารงานภาครัฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2550Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1040.9.ท9 ส645 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1040.9.ท9 ส645 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1040.9.ท9 ส645 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลข้อมูลสถิติที่สำคัญของประเทศไทย [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร = Key statistics of Thailand / National Statistical Office, Ministry of Information and Communication Technology.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ | Thailand. Ministry of information and communication technology. National Statistical Office.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2555- [2012]-Other title: Key statistics of Thailand.Availability: Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG2059 2555 (1). :

ห้องสมุด:
รายงานสำมะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. ... : ข้อมูลพื้นฐาน : กรุงเทพมหานคร / สำนักงานสถิติแห่งชาิติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร = Report of the ... business trade and services census : basic information : Bangkok / National Statistical Office, Ministry of Information and Communication Technology.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ | Thailand. National Statistical Office.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2546-Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF3800.59.ก4 ร64 2545 (1). Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ร64538 2545 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ร64538 2545 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG .ร64538 2545 (1).

ห้องสมุด:
สรุปสถานการณ์ทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย พ.ศ. ... : รวบรวมจากบทความที่สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดทำและเผยแพร่ / กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงสังคม สำนักสถิติพยากรณ์.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงสังคม.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2546-Availability: Available for loan (17)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB3644.55.ก3 ส47 2546 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB3644.55.ก3 ส47 2549 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HB3644.55.ก3 ส47 2548 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HB3644.55.ก3 ส47 2546 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HB3644.55.ก3 ส47 2548 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB3644.55.ก3 ส47 2546 (4).

ห้องสมุด:
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการการตรึงราคา/กำหนดระดับราคาน้ำมัน พ.ศ. 2547 / กลุ่มงานสถิติเพื่อการบริหารงานภาครัฐ กองสถิติประชามติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กลุ่มงานสถิติเพื่อการบริหารงานภาครัฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2547Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ร64823457 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ร64823457 (1).

ห้องสมุด:
Kānsamrūat sukkhaphāp čhit ( khwām suk ) khon Thai trai māt thī 3 Phō̜.Sō̜. 2557 / การสำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2557 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

Samnakngān Sathiti Hǣng Chāt. Klum Sathiti Rǣngngān. by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กลุ่มสถิติแรงงาน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์, 2558 [2015]Other title: Bot sarup samrap phūbō̜rihān kānsamrūat sukkhaphāp čhit ( khwām suk ) khon Thai trai māt thī 3 Phō̜.Sō̜. 2557 Other title: บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การสำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2557.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: WM105 .ก666 2558 (1).

ห้องสมุด:
โครงสร้างสถานประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : การค้าและการบริการ : รายงานเชิงวิเคราะห์ / คณะผู้จัดทำ รวมพร ศิริรัตน์ตระกูล, วิชชุดา ศรีโสภา.

by รวมพร ศิริรัตน์ตระกูล | วิชชุดา ศรีโสภา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2547Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2346.ท9 ร543 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD2346.ท9 ร543 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด : ก่อนและหลังการประกาศสงครามขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติด / กองสถิติประชามติ.

by กองสถิติประชามติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2546Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV5840.ท9 ร6255 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HV5840.ท9 ร6255 ล. 1 (2).

ห้องสมุด:
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความต้องการ ใช้ข้อมูลภาครัฐ โดยผ่านศูนย์บริการประชาชนทางโทรศัพท์ (Government Contact Center) / กองสถิติประชามติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2547-Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JF1525.อ72 ร643 2546 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544