ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 61 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ผู้สูงอายุไทย 2550 : มุมมอง/เสียงสะท้อนจากข้อมูลสถิติ / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแ่งชาติ, 2551Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1064.ท9 ผ748 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SOCY HQ 2008 515499 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HQ1064.ท9 ผ748 (1).

ห้องสมุด:
สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2546Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HA37.ท92 ส36 2546 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HA37.ท92 ส36 2546 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HA37.ท92 ส36 2546 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HA37.ท92 ส36 2546 (2).

ห้องสมุด:
สรุปข้อมูลสถิติสำคัญและประเด็นเด่น : ผลสำรวจ/สำมะโน พ.ศ. ... / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2551-Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HA4600.55 .ส472 2550 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HA4600.55 .ส472 2557 (1).

ห้องสมุด:
สรุปผลที่สำคัญการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2554 / สำนักสถิติสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. สำนักสถิติพยากรณ์ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ. สำนักสถิติสังคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1064.ท9 ส473 2554 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SOCY HQ 2012 612211 (1).

ห้องสมุด:
สรุปข้อมูลสถิติสำคัญ พ.ศ. 2549 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2550Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HA4600.55 .ส47 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HA4600.55 .ส47 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HA4600.55 .ส47 (1).

ห้องสมุด:
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพล / สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2546-Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV6453.ท9 ร64 2546 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV6453.ท9 ร64 2546 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV6453.ท9 ร64 2548 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HV6453.ท9 ร64 2548 (1).

ห้องสมุด:
สรุปผลที่สำคัญการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ... (สถานประกอบการ) / สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, [2548?]-Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ท72 ส472 2550 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445.ฮ9ท72 ส472 2555 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ9ท72 ส472 2550 (1).

ห้องสมุด:
สรุปผลที่สำคัญการสำรวจสื่อมวลชน (วิทยุและโทรทัศน์) / สำนักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 1 สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. สำนักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 1.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2551-Other title: การสำรวจสื่อมวลชน (วิทยุและโทรทัศน์).Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HE8689.9.ท9 ส473 2551 (1).

ห้องสมุด:
การสำรวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรมและสุขภาพจิต = Survey on conditions of society, culture and mental health / สำนักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 2 สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. สำนักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 2.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2552-Other title: Survey on conditions of society culture and mental health.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: SOCY HN 2014 543084 (1).

ห้องสมุด:
สรุปผลที่สำคัญการสำรวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรมและสุขภาพจิต / สำนักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 2 สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. สำนักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 2.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2552-Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SOCY HN 2014 542311 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ก85 ก6452 2557 (1).

ห้องสมุด:
รายงานผลการสำรวจความต้องการทำงานนอกเวลาเรียนของนักเรียน นักศึกษา : ความคิดเห็นของผู้ปกครองทั่วราชอาณาจักร / สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มสถิติแรงงาน.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กลุ่มสถิติแรงงาน.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2546-Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD6276.52.ท9 ร634 2546 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD6276.52.ท9 ร634 2546 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD6276.52.ท9 ร634 2546 (1).

ห้องสมุด:
สรุปผลที่สำคัญการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง / กลุ่มสถิติสถานประกอบการ สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม. กลุ่มสถิติสถานประกอบการ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2551-Other title: การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9715.ท9 ส473 2550 (1).

ห้องสมุด:
ภาวะสุขภาพของแรงงานย้ายถิ่นไทย = Health status of Thai labor migrants / กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงสังคม สำนักสถิติพยากรณ์.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงสังคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2548Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: WA300 .ภ656 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA300 .ภ656 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WA300 .ภ656 (1).

ห้องสมุด:
การสำรวจการประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง / กลุ่มสถิติสถานประกอบการ สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กลุ่มสถิติสถานประกอบการ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2548-Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HE5693.55.ก45 ก64 2547 (2).

ห้องสมุด:
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน พ.ศ. 2550 / กลุ่มงานสถิติเพื่อการบริหารงานภาครัฐ กองสถิติประชามติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กลุ่มงานสถิติเพื่อการบริหารงานภาครัฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2550Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: TJ163.4.ท9 ก65 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: TJ163.4.ท9 ก65 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TJ163.4.ท9 ก65 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: TJ163.4.ท9 ก65 (1).

ห้องสมุด:
รายงานผลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ : [รายภาค] = Report of ... health and welfare survey : [region] / กลุ่มสถิติประชากรและสังคม สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กลุ่มสถิติประชากรและสังคม.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2517-Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WA900.JT3.02 ร6445 2546 ล. 1 (5). Available for reference (10)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ร6376 2546 (5), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG .ร6376 2546 ล. 1 (5).

ห้องสมุด:
สรุปผลที่สำคัญการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย / สำนักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 1 สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. สำนักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 1.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2551-2554Other title: การสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HQ1064.ท9 ส473 2550 (1).

ห้องสมุด:
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในธุรกิจทางการค้าและการบริการขนาดกลางและขนาดย่อม : รายงานเชิงวิเคราะห์ / กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงเศรษฐกิจ สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงเศรษฐกิจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2548Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ก64525564 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ก64525564 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544