ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 13 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
จดหมายเหตุประชาชน : ข่าวสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สิ้นพระชนม์จากหนังสือพิมพ์ / ประธานคณะทำงาน อรพินท์ ลิ่มสกุล ; คณะทำงาน พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ ... [และคนอื่น ๆ].

by อรพินท์ ลิ่มสกุล | พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ | หอสมุดแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดแห่งชาติ, 2551Availability: Available for loan (8)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.45.ก54 อ436 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS570.45.ก54 อ436 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.45.ก54 อ436 (4). Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 2008 527699 (2).

ห้องสมุด:
หอสมุดแห่งชาติในรอบ 5 ปี (2547-2551) [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / อรพินท์ ลิ่มสกุล.

by อรพินท์ ลิ่มสกุล.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักหอสมุดแห่งชาติ, 2551Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG189 (2). :

ประมวลข้อมูลเกี่ยวกับจารึกพ่อขุนรามคำแหง / บรรณาธิการและคณะทำงาน จตุพร ศิริสัมพันธ์ ... [และคนอื่นๆ].

by จตุพร ศิริสัมพันธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2547Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: CN1221.ส72 ป454 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CN1221.ส72 ป454 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: CN1221.ส72 ป454 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: CN1221.ส72 ป454 (3). Available for reference (6)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ป4544 (2), Thammasat Library, Pattaya Campus Not for loanCall number: CDG .ป4544 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ป4544 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
100 ปี หอสมุดแห่งชาติ / คณะบรรณาธิการ ประจักษ์ วัฒนานุสิทธิ์ ... [และคนอื่นๆ].

by หอสมุดแห่งชาติ | ประจักษ์ วัฒนานุสิทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2548Other title: หนึ่งร้อยปีหอสมุดแห่งชาติ | ร้อยปีหอสมุดแห่งชาติ.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z846.ช6 ห55 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Z846.ช6 ห55 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการอนุรักษ์เอกสารต้นฉบับด้วยไมโครฟิล์ม [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / คณะผู้จัดทำ จุฑาภัค ศิริพรวัฒนะกุล ... [และคนอื่น ๆ].

by จุฑาภัค ศิริพรวัฒนะกุล | หอสมุดแห่งชาติ. กลุ่มโสตทัศนวัสดุและกิจกรรมห้องสมุด.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มโสตทัศนวัสดุและกิจกรรมห้องสมุด สำนักหอสมุดแห่งชาติ, 2552Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG777 (2). :

ความรู้ด้านการอนุรักษ์หนังสือหายาก [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / คณะผู้จัดทำ พิสนธิ์ วัฒนพันธุ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by พิสนธิ์ วัฒนพันธุ์ | หอสมุดแห่งชาติ. กลุ่มพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2551Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG1423 (1). :

ห้องสมุด:
Hō̜samut hǣng chāt čhangwat Suphan burī chalœ̄m phra kīat / หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ / ประธานคณะทำงาน ศิริภรณ์ จิรัปปภา ; คณะทำงาน ผาสุข วิชัยกุล ... [และคนอื่น ๆ].

Siriphō̜n Čhirappaphā. Phāsuk Wichaikun. Hō̜samut Hǣng Chāt. by ศิริภรณ์ จิรัปปภา | ผาสุข วิชัยกุล | หอสมุดแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Hō̜samut Hǣng Chāt, 2546 [2003] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2546 [2003]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS589.ส73 ห554 2546 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการอนุรักษ์เอกสารต้นฉบับด้วยไมโครฟิล์ม / คณะผู้จัดทำ จุฑาภัค ศิริพรวัฒนะกุล ... [และคนอื่น ๆ].

by จุฑาภัค ศิริพรวัฒนะกุล | หอสมุดแห่งชาติ. กลุ่มงานผลิตโสตทัศนวัสดุ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มงานผลิตโสตทัศนวัสดุ กลุ่มโสตทัศนวัสดุและกิจกรรมห้องสมุด สำนักหอสมุดแห่งชาติ, 2552Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z701 .ค746 2552 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Z701 .ค746 2552 (2).

ห้องสมุด:
Wikhro̜ sāranithēt čhāk baičhum / วิเคราะห์สารนิเทศจากใบจุ้ม / ผู้เรียบเรียง พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ.

Phimphan Phaibūnwangčharœ̄n. National Library of Thailand. by พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ | หอสมุดแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Hō̜samut hǣng Chāt Krom Sinlapākō̜n Krasūang Watthanatham, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: CN1220 .พ64 2556 (1).

ห้องสมุด:
Prachum silā čhārưk phāk thī 2 chabap phisēt khruthānīyawān. ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 2 ฉบับพิเศษ ครุฐานียวาร.

Samnak Hō̜samut hǣng Chāt. Klum Nangsư̄ Tūakhīan læ Čhārưk. by สำนักหอสมุดแห่งชาติ. กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Klum Nangsư̄ Tūakhīan læ Čhārưk Samnak Hō̜samut hǣng Chāt Krom Sinlapākō̜n, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: CN1220 .ป4625 2557 (1).

ห้องสมุด:
Nānā sāratthakhadī čhāk čhārưk læ ēkkasān bōrān. นานาสารัตถคดีจากจารึกและเอกสารโบราณ.

Samnak Hō̜samut hǣng Chāt. Klum Nangsư̄ Tūakhīan læ Čhārưk. by สำนักหอสมุดแห่งชาติ. กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Klum Nangsư̄ Tūakhīan læ Čhārưk Samnak Hō̜samut hǣng Chāt Krom Sinlapākō̜n, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: CN1220 .น63 2557 (1).

ห้องสมุด:
Saphāp læ panhā kāndamnœ̄n ngān khlang singphim khō̜ng Samnak Hō̜samut hǣng Chāt : rāingān kānwičhai / สภาพและปัญหาการดำเนินงานคลังสิ่งพิมพ์ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ : รายงานการวิจัย / [คณะทำงาน สุภาณี สุขอาบใจ...และคนอื่นๆ]

Supānī Sukʻāpčhai. Hō̜samut hǣng Chāt. Klum Wičhai læ Phatthanā Hō̜ngsamut. by สุภาณี สุขอาบใจ | หอสมุดแห่งชาติ. กลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Klum Wičhai læ Phatthanā Hō̜ngsamut Samnak Hō̜samut hǣng Chāt Krom Sinlapākō̜n Krasūang Watthanatham, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2562 [2019]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z687.2.ท9 ส46 2562 (1).

ห้องสมุด:
Nawattakam kānchai kradātsā phư̄a phatthanā ngān dān kānʻanurak ʻēkkasān læ nangsư̄ khō̜ng hō̜samut hǣng chāt : rāingān kānwičhai / นวัตกรรมการใช้กระดาษสาเพื่อพัฒนางานด้านการอนุรักษ์เอกสารและหนังสือของหอสมุดแห่งชาติ : รายงานการวิจัย / คณะทำงาน สุภาณี สุขอาบใจ ... [และคนอื่น ๆ].

Supānee Sukʻāpčhai. Samnak Hō̜samut hǣng Chāt. Klum Wičhai læ Phatthanā Hō̜ngsamut. by สุภาณี สุขอาบใจ | หอสมุดแห่งชาติ. กลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Klum Wičhai læ Phatthanā Hō̜ngsamut Samnak Hō̜samut hǣng Chāt Krom Sinlapākō̜n Krasūang Watthanatham, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2563 [2020]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z701 .น56 2563 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544