ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 22 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนฝั่งอ่าวไทยและอันดามันตอนล่าง / คณะผู้จัดทำ ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์ | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, [2554?] [2011?]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: QH77.ท9 ค56 2554 (1).

ห้องสมุด:
ร้อยเรียง เรื่องเล่า : ป่าชายเลนและทะเล.

by กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2553 [2010]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนอ่าวพังงา / คณะผู้จัดทำ ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์ | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2551 [2008]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: QH77.ท9 ค565 2551 (2).

ห้องสมุด:
พันธุ์ไม้ป่าชายเลนในประเทศไทย / คณะผู้จัดทำ ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์ ... [และคนอื่นๆ].

by ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2549Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: QK938.ช64 พ633 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: QK938.ช64 พ633 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QK938.ช64 พ633 (2).

ห้องสมุด:
แผนบูรณาการการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยการสร้างปะการังเทียม / บรรณาธิการ ปิ่นสักก์ สุรัสวดี.

by ปิ่นสักก์ สุรัสวดี | สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: SH157.85.น85 ผ83 2554 (1).

ห้องสมุด:
แผนบูรณาการการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยการสร้างปะการังเทียม [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / บรรณาธิการ ปิ่นสักก์ สุรัสวดี.

by ปิ่นสักก์ สุรัสวดี | สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2554 [2011]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG1821 (1). :

ห้องสมุด:
คู่มือกระบวนการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรระดับชุมชน / บรรณาธิการ ปิ่นสักก์ สุรัสวดี, อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา.

by ปิ่นสักก์ สุรัสวดี | อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552 [2009]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: GC1023.81.ท9 ค737 2552 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GC1023.81.ท9 ค737 2552 (2).

ห้องสมุด:
สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ่าวพังงา. เล่มที่ 6, สถานภาพฉลามในอ่าวพังงา / ราตรี สุขสุวรรณ์, สุรพงษ์ บรรจงมณี, สาโรช อุบลสุวรรณ ; บรรณาธิการ อนุวัฒน์ นทีวัฒนา.

by ราตรี สุขสุวรรณ์ | สุรพงษ์ บรรจงมณี | สาโรช อุบลสุวรรณ | อนุวัฒน์ นทีวัฒนา | สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548 [2005]Other title: สถานภาพฉลามในอ่าวพังงา.Availability: : Checked out (1).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
คู่มือแนวปฏิบัติกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะ / คณะผู้จัดทำ ณัฐธิดา พ่วงพุฒ, ปฏิมา จ่ายเกิด, ชลธิชา ซ่อนศรี.

by ณัฐธิดา พ่วงพุฒ | ปฏิมา จ่ายเกิด | ชลธิชา ซ่อนศรี | สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552 [2009]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 361/2556 (1).

ห้องสมุด:
องค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง / คณะผู้จัดทำ อรพรรณ ณ บางช้าง ศรีเสาวลักษณ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by อรพรรณ ณ บางช้าง | สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2554 [2011]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GC1015.2 .อ223 2554 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: GC1015.2 .อ223 2554 (2).

ห้องสมุด:
แผนฟื้นฟูทรัพยากรปะการัง / บรรณาธิการ ธรรมศักดิ์ ยีมิน, ปิ่นสักก์ สุรัสวดี.

by ธรรมศักดิ์ ยีมิน | ปิ่นสักก์ สุรัสวดี | สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2553 [2010]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: QH541.5.น8 ผ834 2553 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QH541.5.น8 ผ834 2553 (2).

ห้องสมุด:
แดนปลาทูถิ่นหอยหลอดวิถีแม่กลอง / คณะผู้จัดทำ สถาพร บุตรดา ... [และคนอื่น ๆ].

by สถาพร บุตรดา | ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: [สมุทรสาคร] : ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (จ.สมุทรสาคร) สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555 [2012]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS589.ส5 ด833 2555 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS589.ส5 ด833 2555 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS589.ส5 ด833 2555 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS589.ส5 ด833 2555 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
พันธุ์ไม้ป่าชายเลนในประเทศไทย / คณะผู้จัดทำ ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์ ... [และคนอื่นๆ].

by ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: QK938.ช64 พ633 2552 (1).

ห้องสมุด:
พันธุ์ไม้ป่าชายเลนในประเทศไทย / คณะผู้จัดทำ ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555 [2012]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: QK938.ช64 พ633 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QK938.ช64 พ633 2555 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือการสำรวจโครงสร้างป่าและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน / คณะผู้จัดทำ ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: SD397.ป6 ค75 2554 (1).

ห้องสมุด:
Khwāmlāklāi læ mūnlakhā khō̜ng satnam sētthakit bō̜riwēn pāchāilēn nai phư̄nthī chāifang ʻāo Thai tō̜n bon 6 čhangwat / ความหลากหลายและมูลค่าของสัตว์น้ำเศรษฐกิจบริเวณป่าชายเลน ในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน 6 จังหวัด / คณะผู้จัดทำ ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์ ... [และคนอื่นๆ ].

Krom Sapphayākō̜n thāng Thalē læ Chāifang. Samnak Anurak Sapphayākō̜n Pāchāilēn. by ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์ | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Anurak Sapphayākō̜n Pāchāilēn Krom Sapphayākō̜n thāng Thalē læ Chāifang Krasūang Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m,, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BIOL QH 2012 666940 (1).

ห้องสมุด:
Phǣn yutthasāt læ phǣn patibatkān bō̜rihān čhatkān nǣo pakārang / แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการแนวปะการัง / บรรณาธิการ ปิ่นสักก์ สุรัสวดี.

Pinsak Suratsawadī. Thailand. Samnak ʻAnurak Sapphayākō̜n thāng Thalē læ Chāifang. Sūan ʻAnurak læ Fư̄nfū Sapphayākō̜n thāng Thalē læ Chāifang. by ปิ่นสักก์ สุรัสวดี | สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sūan 'Anurak læ Fư̄nfū Sapphayākō̜n thāng Thalē læ Chāifang Samnak 'Anurak Sapphayākō̜n thāng Thalē læ Chāifang Krom Sapphayākō̜n thāng Thalē læ Chāifang Krasūang Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m, Publication: กรุงเทพฯ : ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552 [2009]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: QE565.5.ท9 ผ83 2552 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GEOL QE 2009 655595 (1).

ห้องสมุด:
Phon kānsưksā tittām kānplīanplǣng khō̜ng sing mī chīwit bō̜riwēn pakārang thīam čhangwat Pračhūap Khīrī Khan / ผลการศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตบริเวณปะการังเทียม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / เนื้อหา ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง ; คณะทำงาน ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.

Sak'anan Plāthǭng. Thailand. Samnak ʻAnurak Sapphayākō̜n thāng Thalē læ Chāifang. Sūan ʻAnurak læ Fư̄nfū Sapphayākō̜n thāng Thalē læ Chāifang. by ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง | สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sūan 'Anurak læ Fư̄nfū Sapphayākō̜n thāng Thalē læ Chāifang Samnak 'Anurak Sapphayākō̜n thāng Thalē læ Chāifang Krom Sapphayākō̜n thāng Thalē læ Chāifang Krasūang Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2557 [2014]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: SH157.85.น85 ศ625 2557 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: AGRI SH 2014 655846 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ khwāmlāklāi khō̜ng sing mī chīwit thāng thalē læ chāifang Ko̜ Tao Čhǭ Surātthānī / คู่มือความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเลและชายฝั่งเกาะเต่า จ. สุราษฎร์ธานี / เนื้อหา วินัย ปราณสุข ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง.

Winai Prānsuk. Sak'anan Plāthō̜ng. Thailand. Samnak ʻAnurak Sapphayākō̜n thāng Thalē læ Chāifang. Sūan ʻAnurak læ Fư̄nfū Sapphayākō̜n thāng Thalē læ Chāifang. by วินัย ปราณสุข | ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง | สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sūan 'Anurak læ Fư̄nfū Sapphayākō̜n thāng Thalē læ Chāifang Samnak 'Anurak Sapphayākō̜n thāng Thalē læ Chāifang Sapphayākō̜n thāng Thalē læ Chāifang Krasūang Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556 [2013]Other title: Khūmư̄ khwāmlāklāi khō̜ng sing mī chīwit thāng thalē læ chāifang Ko̜ Tao Čhangwat Surātthānī Other title: คู่มือความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเลและชายฝั่งเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: QH193.ท9 ค74 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QH193.ท9 ค74 2556 (1).

ห้องสมุด:
Kānčhatsāng pakārang thīam nai prathēt Thai. การจัดสร้างปะการังเทียมในประเทศไทย.

Thailand. Samnak ʻAnurak Sapphayākō̜n thāng Thalē læ Chāifang. Sūan ʻAnurak læ Fư̄nfū Sapphayākō̜n thāng Thalē læ Chāifang. by สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sūan 'Anurak læ Fư̄nfū Sapphayākō̜n thāng Thalē læ Chāifang Samnak 'Anurak Sapphayākō̜n thāng Thalē læ Chāifang Krom Sapphayākō̜n thāng Thalē læ Chāifang Krasūang Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2012 655591 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2012 655591 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544