ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 398 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
อาญา ปี 27.

by ทวี กสิยพงศ์, 2470-2529.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2527Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: ท800 .ท47 2527 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมตัวอย่างคำถาม-คำตอบ และคำพิพากษา ฎีกาที่สำคัญ.

by สมชัย ทรัพยวณิช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2526Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ท860 .ส1124 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท / โดย ประภาศน์ อวยชัย.

by ประภาศน์ อวยชัย, 2467-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2530Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ห7 ป4 2530 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ห7 ป4 2530 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ห7 ป4 2530 (1).

ห้องสมุด:
รวมคำบรรยาย / สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

by สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2530-Availability: Available for loan (4)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K176 .ร53 2547 (4).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร.

by โมรา บุณยผล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2529Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HJ3617.56 .ม9 2529 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 4 อุทธรณ์-ฎีกา.

by เริงธรรม ลัดพลี, 2480-2546.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2525Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ท876 .ร7 (1).

ห้องสมุด:
ตำราวิชาว่าความ.

by มารุต บุนนาค, 2467-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2518Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ท078 .ม27 2518 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร.

by วิทย์ ตันตยกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2524Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ3617.56 .ว6 2524 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HJ3617.56 .ว6 2524 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HJ3617.56 .ว6 2524 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา.

by สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2543Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: K1401 .ค74 2543 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 / อุดม เฟื่องฟุ้ง.

by อุดม เฟื่องฟุ้ง.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2543Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1710 .อ73 2543 (2).

ห้องสมุด:
การปฏิรูประบบงานศาลยุติธรรม / คำบรรยายพิเศษของ ธานินทร์ กรัยวิเชียร.

by ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2544Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC .ธ652ก64 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ธ652ก64 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 มรดก / กีรติ กาญจนรินทร์.

by กีรติ กาญจนรินทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2551Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วยมรดก.Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT770 .ก64 (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 (มาตรา 1-มาตรา 119) พร้อมตัวอย่างคำถาม-คำตอบ จนถึงปี พ.ศ. 2552 / จุลสิงห์ วสันตสิงห์.

by จุลสิงห์ วสันตสิงห์, 2493-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2553Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .จ745 2553 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล / โดย อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

by อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2553Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1150 .อ443 2553 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K1150 .อ443 2553 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายปกครอง : ภาคทั่วไป / จิรนิติ หะวานนท์.

by จิรนิติ หะวานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2553Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2720 .จ64 2553 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก / โดย พรชัย สุนทรพันธุ์.

by พรชัย สุนทรพันธุ์, 2485-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2548Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT770 .พ42 2548 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT770 .พ42 2548 (7), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT770 .พ42 2548 (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก / โดย พรชัย สุนทรพันธุ์.

by พรชัย สุนทรพันธุ์, 2485-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2549Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT770 .พ42 2549 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT770 .พ42 2549 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT770 .พ42 2549 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT770 .พ42 2549 (3).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 2 สอบสวน / โดย ชัยเกษม นิติสิริ.

by ชัยเกษม นิติสิริ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2551Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4636 .ช64 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4636 .ช64 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4636 .ช64 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544