ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 15 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายภาษีอากร / โดย ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493-.

Edition: (พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณทิตยสภา, [2548?]Other title: กฎหมายภาษีอากร.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3550 .ช643 2548 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง.

by สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณทิตยสภา, 2545Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2720 .ค74 2545 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2720 .ค74 2545 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายภาษีอากร / โดย ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณทิตยสภา, 2551Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3550 .ช643 2551 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3550 .ช643 2551 (6), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT3550 .ช643 2551 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3550 .ช643 2551 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง.

by สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณทิตยสภา, 2543Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2720 .ค74 2543 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายภาษีอากร / โดย ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Edition: (พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณทิตยสภา, 2550Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3550 .ช643 2550 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT3550 .ช643 2550 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT3550 .ช643 2550 (1).

ห้องสมุด:
คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร / โดย ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณทิตยสภา, 2552Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3550 .ช643 2552 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3550 .ช643 2552 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3550 .ช643 2552 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายภาษีอากร / โดย ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณทิตยสภา, [2547?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3550 .ช643 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง.

by สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณทิตยสภา, 2547Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2720 .ค74 2547 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2720 .ค74 2547 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2720 .ค74 2547 (3).

ห้องสมุด:
ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคโลกาภิวัฒน์ / นันทน อินทนนท์ บรรณาธิการ.

by นันทน อินทนนท์, 2513-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณทิตยสภา, 2547Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: K1401 .ท463 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1401 .ท463 (6), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K1401 .ท463 (4). Checked out (3).

ห้องสมุด:
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายภาษีอากร / โดย ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Edition: (พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณทิตยสภา, 2549Other title: กฎหมายภาษีอากร.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3550 .ช643 2549 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT3550 .ช643 2549 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT3550 .ช643 2549 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติต่าง ๆ ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ / รวบรวมโดย นรินทร ตั้งศรีไพโรจน์, นันทน อินทนนท์.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นรินทร ตั้งศรีไพโรจน์ | นันทน อินทนนท์, 2513-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณทิตยสภา, 2547Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4636.ก28 2547ก (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4636.ก28 2547ก (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4636.ก28 2547ก (2).

ห้องสมุด:
คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร / โดย ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณทิตยสภา, 2553Other title: กฎหมายภาษีอากร.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3550 .ช643 2553 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3550 .ช643 2553 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3550 .ช643 2553 (2).

ห้องสมุด:
คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร / โดย ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณทิตยสภา, 2556 [2013]Other title: กฎหมายภาษีอากร.Availability: Available for loan (8)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3550 .ช643 2556 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3550 .ช643 2556 (5). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Khamsō̜n wichā kotmāi phāsī ʻākō̜n / คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร / โดย ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Chaiyasit Trāchūtham, by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 12, kǣkhai phōemtōem. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOpromsưksā hǣng Nētibandittayasaphā, 2561 [2018] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณทิตยสภา, 2561 [2018]Availability: : Checked out (6).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
Khamsō̜n wichā kotmāi phāsī ʻākō̜n / คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร / โดย ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Chaiyasit Trāchūtham. by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 10, kǣkhai phōemtōem. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOpromsưksā hǣng Nētibandittayasaphā, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณทิตยสภา, 2558 [2015]Availability: Available for loan (8)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 645704 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3550 .ช643 2558 (4). Checked out (4).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544