ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 93 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การคลัง เศรษฐกิจและการบริหาร.

by บุญชนะ อัตถากร, 2453-2547.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, สุทธิสารการพิมพ์, 2503Availability: Available for loan (5)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HJ191.ท92 บ7 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HJ191.ท92 บ7 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ191.ท92 บ7 (1).

ห้องสมุด:
วัฒนธรรมพื้นบ้าน / ประเทือง คล้ายสุบรรณ์.

by ประเทือง คล้ายสุบรรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สุทธิสารการพิมพ์, 2531Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: GR312 .ป42 (2).

ห้องสมุด:
ศาสนาเปรียบเทียบ โดย เสฐียรโกเศศ, นามแฝง.

by อนุมานราชธน, พระยา, 2431-2512.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, สุทธิสารการพิมพ์, 2508Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1965 192486 (1). :

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติสัญชาติ (Nationality Act) พระราชบัญญัติว่าด้วย การขัดกันแห่งกฎหมาย (Act on conflict o laws)

by วัฒนา รัตนวิจิตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ธนบุรี, สุทธิสารการพิมพ์, 2506Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX4270.ท9 ว6 (1).

ห้องสมุด:
แนวปฏิบัติธรรมตามวิปัสสนาภูมิ.

by แนบ มหานีรานนท์, 2440-2526.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สุทธิสารการพิมพ์, 2523Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ5630.ว6 น8 (1).

ห้องสมุด:
ปริศนาคำทาย.

by ประเทือง คล้ายสุบรรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สุทธิสารการพิมพ์, 2530Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: GR975 .ป46 (3).

ห้องสมุด:
ชลินทรานุสรณ์ อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ ครูชลินทร์ ศิริภาคย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, สุทธิสารการพิมพ์, 2510Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1967 171661 (1). :

ห้องสมุด:
คำอธิบายพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม.

by ศานิต ศรีสังข์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สุทธิสารการพิมพ์, 2528Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: RA399 .ศ6 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: RA399 .ศ6 (2).

ห้องสมุด:
ร้อยกรองชาวบ้าน.

by ประเทือง คล้ายสุบรรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สุทธิสารการพิมพ์, 2522Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: ML3758.ท9 ป4 (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐกิจการประมง.

by สำรอง เศวตเศรนี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, สุทธิสารการพิมพ์, 2503Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: SH334 .ส6 (1).

ห้องสมุด:
สำนวนไทย.

by ประเทือง คล้ายสุบรรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สุทธิสารการพิมพ์, 2530Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4178 .ป35 2530 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4178 .ป35 2530 (3).

ห้องสมุด:
แนวทางขจัดความจน บนเส้นทางแห่งความมั่นคงของ ช.ศ.ก.

by วัฒนา เขียววิมล, 2487-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สุทธิสารการพิมพ์, 2522Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4208 .ว55 (2).

ห้องสมุด:
สำเนียงรำลึก.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ธนบุรี : สุทธิสารการพิมพ์, 2507Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1964 161148 (1). :

ห้องสมุด:
กรรมทีปนี ภาคที่ 1.

by พระราชวิสุทธิโสภณ (วิลาศ), 2473-2544-.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: ธนบุรี : สุทธิสารการพิมพ์, 2512Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1969 50772 (1). :

ห้องสมุด:
ตำรับร้อยแก้ว.

by เจือ สตะเวทิน, 2453-2521.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สุทธิสารการพิมพ์, 2517Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4177 .จ7 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล.

by อุดม โตสงวน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ธนบุรี, สุทธิสารการพิมพ์, 2504Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX4270.ท92 อ7 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JX4270.ท92 อ7 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JX4270.ท92 อ7 (2). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: JX4270.ท92 อ7 (1).

ห้องสมุด:
อริยสัจจธรรม 4.

by พระสุนทร ฐิตกาโม (สุขเถื่อน).

Material type: Text Text; Format: print Publication: ธนบุรี, สุทธิสารการพิมพ์, 2514Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4230 .พ45 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544