ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 3414 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ปรัชญากระบวนทรรศน์กับการพัฒนา : มนุษย์ สังคมและธรรมชาติแวดล้อม / สมบูรณ์ บุญโท.

by สมบูรณ์ บุญโท.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สวนโลก-สวนธรรม, 2553Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: B53 .ส437 2553 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
สารนิพนธ์การบริหารงานวัฒนธรรม 2535 / ส่วนส่งเสริมการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ.

by การประชุมสัมมนาผู้บริหารงานวัฒนธรรม (รุ่นที่ 1 : 2535 : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ) | สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. ส่วนส่งเสริมการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ส่วน, [2537?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM101 .ก635 (1).

ห้องสมุด:
ความรู้เรื่องป่าชุมชนทั่วไป / ส่วนป่าชุมชน สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้.

by สำนักส่งเสริมการปลูกป่า. ส่วนป่าชุมชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ส่วน, 2540Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ค573 (2).

ห้องสมุด:
ทิศทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม / ส่วนวิจัย ฝ่ายวางแผนและส่งเสริมการตลาด ธนาคารไทยทนุ จำกัด (มหาชน).

by ธนาคารไทยทนุ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ส่วน, [2539?]-Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ9อ7 ท65 2538 (1).

ห้องสมุด:
อุตสาหกรรมครึ่งแรกปี ... / ส่วนวิจัยอุตสาหกรรมฝ่ายวิชาการ ธนาคารกสิกรไทย.

by ธนาคารกสิกรไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ส่วน, [2535- ]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .อ72 2535 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ประชากรกลางปี ... (1 กรกฎาคม) / ส่วนข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข.

by กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและแผน. ส่วนข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [นนทบุรี] : ส่วน, 2539-Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB1894.55.ก3 ป46 2538 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือการเพิ่มความรู้และทักษะเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ด้านการจัดการของเสียในฟาร์มปศุสัตว์ / ส่วนพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์.

by สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์. ส่วนพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : ส่วน, 2552?]Other title: การเพิ่มความรู้และทักษะเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ด้านการจัดการของเสียในฟาร์มปศุสัตว์.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD930.2 .ค747 2552 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
คู่มือการระบุอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการไว้ในพระราชกฤษฎีกา / ส่วนมาตรฐานและหลักเกณฑ์ สำนักพัฒนาโครงสร้างส่วนราชการและอัตรากำลัง สำนักงาน ก.พ..

by สำนักพัฒนาโครงสร้างส่วนราชการและอัตรากำลัง. ส่วนมาตรฐานและหลักเกณฑ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ส่วน, 2535Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1746 .ค73 (2).

ห้องสมุด:
โครงการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์เพื่อสำรวจตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์่ป่าแม่ตื่น จังหวัดตาก : รายงานฉบับสมบูรณ์ = Application of remote sensing and GIS for monitoring forest land use change in Mae-Tuen Wildlife Sanctuary, Tak Province : final report / โดย ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้, ศูนย์รีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศทาง ภูมิศาสตร์ภาคเหนือ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ. ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์รีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ภาคเหนือ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ส่วน, 2545Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: SD235.ท92ต6 ค942 (1).

ห้องสมุด:
วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน / ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.

by สำนักบริหารการปกครองท้องที่. ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ส่วน, 2543-Availability: Available for loan (7)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JS7153.3.ก8 ว63 2549 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JS7153.3.ก8 ว63 2549 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JS7153.3.ก8 ว63 2547 (4).

ห้องสมุด:
คู่มือการปฏิบัติงานสวัสดิการผู้ต้องขัง / จัดทำโดย ส่วนสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ต้องขัง สำนักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม.

by กรมราชทัณฑ์. ส่วนสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ต้องขัง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : ส่วน, 2546Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV7428 .ร62 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544