ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 30 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี มโนสาเร่และคดีไม่มีข้อยุ่งยาก / ไพโรจน์ วายุภาพ.

by ไพโรจน์ วายุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. จิรรัชการพิมพ์, 2543Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1718 .พ94 2543 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1718 .พ94 2543 (5).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 ลักษณะ 1 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น / ไพโรจน์ วายุภาพ.

by ไพโรจน์ วายุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : หจก. จิรรัชการพิมพ์, 2546Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .พ94 2546 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1710 .พ94 2546 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1710 .พ94 2546 (2).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 ลักษณะ 1 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น / ไพโรจน์ วายุภาพ.

by ไพโรจน์ วายุภาพ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. จิรรัชการพิมพ์, 2543Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1710 .พ94 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1710 .พ94 (5). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม / ไพโรจน์ วายุภาพ.

by ไพโรจน์ วายุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. จิรรัชการพิมพ์, 2547Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1572 .พ94 2547 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน / จรัญ ภักดีธนากุล.

by จรัญ ภักดีธนากุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. จิรรัชการพิมพ์, 2551Other title: กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1672 .จ462 2551 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1672 .จ462 2551 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1672 .จ462 2551 (2).

ห้องสมุด:
การตลาดเบื้องต้นในบริการสุขภาพ / สุชาวดี ยิ้มมี.

by สุชาวดี ยิ้มมี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. จิรรัชการพิมพ์, 2547Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HF5415 .ส664 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการพิจารณาโดยขาดนัด / ไพโรจน์ วายุภาพ.

by ไพโรจน์ วายุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. จิรรัชการพิมพ์, 2547Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1758.ข63 พ94 2547 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1758.ข63 พ94 2547 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1758.ข63 พ94 2547 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน. อาญา ภาค 1 นิติกรรมสัญญา / สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

by สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. จิรรัชการพิมพ์, 2547Other title: อาญา ภาค 1 นิติกรรมสัญญา.Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3800 .ส427 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ส427 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ส427 (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด / เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์.

by เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. จิรรัชการพิมพ์, 2544Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3878 .ก84 2544 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3878 .ก84 2544 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3878 .ก84 2544 (11).

ห้องสมุด:
อุทธรณ์ คำสั่ง คดีแพ่ง / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

by สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. จิรรัชการพิมพ์, 2546Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .ส454 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1710 .ส454 (2).

ห้องสมุด:
สรุปคำบรรยายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 : วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง / จรัญ ภักดีธนากุล.

by จรัญ ภักดีธนากุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. จิรรัชการพิมพ์, 2552Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1728 .จ46 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1728 .จ46 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1728 .จ46 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1728 .จ46 (2).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายแพ่ง / ประทีป ทับอัตตานนท์.

by ประทีป ทับอัตตานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. จิรรัชการพิมพ์, 2549Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT500 .ป454 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT500 .ป454 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT500 .ป454 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่และคดีไม่มีข้อยุ่งยาก / ไพโรจน์ วายุภาพ.

by ไพโรจน์ วายุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. จิรรัชการพิมพ์, 2549Availability: Available for loan (5)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1718 .พ94 2549 (5).

ห้องสมุด:
ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน. ถาม-ตอบอาญาจากฎีกาใหม่ถึงปี 2547 / สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, ปณิธาน จารุวิเศษศรี.

by สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ | ปณิธาน จารุวิเศษศรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. จิรรัชการพิมพ์, 2548Other title: ถาม-ตอบอาญาจากฎีกาใหม่ถึงปี 2547.Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3800 .ส428 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ส428 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3800 .ส428 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ส428 (2).

ห้องสมุด:
อุทธรณ์-ฎีกา / จรัญ ภักดีธนากุล.

by จรัญ ภักดีธนากุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. จิรรัชการพิมพ์, 2551Other title: สรุปคำบรรยายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยอุทธรณ์-- ฎีกา.Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1822 .จ46 2551 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1822 .จ46 2551 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1822 .จ46 2551 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่และคดีไม่มีข้อยุ่งยาก / ไพโรจน์ วายุภาพ.

by ไพโรจน์ วายุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. จิรรัชการพิมพ์, 2546Availability: Available for loan (10)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1718 .พ94 2546 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1718 .พ94 2546 (5).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1 / โดย เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์.

by เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8, (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. จิรรัชการพิมพ์, 2546Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5018 .ก7 2546 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K5018 .ก7 2546 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K5018 .ก7 2546 (3).

ห้องสมุด:
ต่อยอดตัวบทประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด ซื้อขาย ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ด้วยแผนภาพ / อดิศัลย สุขเกษม.

by อดิศัลย สุขเกษม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : หจก. จิรรัชการพิมพ์, 2549Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT834 .อ365 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT834 .อ365 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
ต่อยอดตัวบท ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย นิติกรรมและหนี้ ด้วยแผนภาพ / อดิศัลย สุขเกษม.

by อดิศัลย สุขเกษม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : หจก. จิรรัชการพิมพ์, 2549Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT504 .อ355 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT504 .อ355 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT504 .อ355 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT504 .อ355 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 : อุทธรณ์และฎีกา / ไพโรจน์ วายุภาพ.

by ไพโรจน์ วายุภาพ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : หจก. จิรรัชการพิมพ์, 2546Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1822 .พ949 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1822 .พ949 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544