ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 68 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
เจาะหลัก-ฎีกา กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร / by the Justice Group.

by จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. พิมพ์อักษร, [2552?]Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1270 .จ754 2552 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1270 .จ754 2552 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1270 .จ754 2552 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1270 .จ754 2552 (1).

ห้องสมุด:
เจาะหลัก-ฎีกา ล้มละลายและฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ / by the Justice Group.

by จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. พิมพ์อักษร, 2551Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1942.ก49 2551 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1942.ก49 2551 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1942.ก49 2551 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1942.ก49 2551 (2).

ห้องสมุด:
เจาะหลัก-ฎีกา แพ่งทันสมัย / by The Justice Group.

by จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. พิมพ์อักษร, 2550Availability: Available for loan (18)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT496.7 .จ75 2550 (6), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT496.7 .จ75 2550 (6), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT496.7 .จ75 2550 (6).

ห้องสมุด:
ล้มละลาย : พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 ... พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ... / โดย ณกรณ์ กุลพิโมกข์.

by ณกรณ์ กุลพิโมกข์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. พิมพ์อักษร, 2549Other title: กฎหมายล้มละลาย.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1943 .ณ24 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1943 .ณ24 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT1943 .ณ24 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1943 .ณ24 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
เจาะหลัก-ฎีกา กฎหมายปกครอง กฎหมายรัฐธรรมนูญ / by the Justice Group.

by จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. พิมพ์อักษร, 2551Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2730 .จ754 2551 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2730 .จ754 2551 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายลักษณะพยานว่าด้วยปัญหาและฎีกาที่น่าสนใจ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : หจก. พิมพ์อักษร, [2536?]Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3542 .ส73 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3542 .ส73 (2).

ห้องสมุด:
ข้อสังเกตทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2535 : การชี้สองสถานตามกฎหมายใหม่ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : หจก. พิมพ์อักษร, [2536?]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3647 .ส73 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3647 .ส73 (2).

ห้องสมุด:
เจาะเกราะ 3 สนามสอบ : ผู้ช่วยผู้พิพากษา อัยการผู้ช่วย เนติบัณฑิต : รวมวิชาสอบกฎหมายวิธีสบัญญัติ (เนติฯ ภาค 2) / อนันต์ เนติพุทธาวรกุล.

by อนันต์ เนติพุทธาวรกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. พิมพ์อักษร, [2552?]Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1572.ก473 อ363 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1572.ก473 อ363 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1572.ก473 อ363 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1572.ก473 อ363 (2).

ห้องสมุด:
เจาะหลัก-ฎีกา แพ่งทันสมัย / by The Justice Group.

by จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. พิมพ์อักษร, 2549Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT496.7 .จ75 2549 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT496.7 .จ75 2549 (4).

ห้องสมุด:
เจาะหลัก-ฎีกา พยานหลักฐาน / by The Justice Group.

by จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: ฉบับแก้ไขปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. พิมพ์อักษร, 2551Other title: เจาะหลัก-ฎีกา ลักษณะพยาน.Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1672 .จ754 2551 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1672 .จ754 2551 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1672 .จ754 2551 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1672 .จ754 2551 (1).

ห้องสมุด:
เจาะหลัก-ฎีกา เฉพาะกิจ / by The Justice Group.

by จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. พิมพ์อักษร, [2552?]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1706.7 .จ75 2552 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1706.7 .จ75 2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1706.7 .จ75 2552 (1).

ห้องสมุด:
เจาะหลัก-ฎีกา อาญาทันสมัย / [รวบรวมโดย] The Justice Group.

by จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. พิมพ์อักษร, 2549Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4606.7 .จ75 2549 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4606.7 .จ75 2549 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4606.7 .จ75 2549 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง / พิพัฒน์ จักรางกูร, ภัทรพร จักรางกูร.

by พิพัฒน์ จักรางกูร | ภัทรพร จักรางกูร.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. พิมพ์อักษร, 2539Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1710 .พ64 2539 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .พ64 2539 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1710 .พ64 2539 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1710 .พ64 2539 (2).

ห้องสมุด:
บันทึกทองท้ายชี้ขาดความเห็นแย้งของสำนักงานอัยการสูงสุด / โดย จิตติ เจริญฉ่ำ.

by จิตติ เจริญฉ่ำ, 2482-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : หจก. พิมพ์อักษร, 2537Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3548.ก48 จ66 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3548.ก48 จ66 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3548.ก48 จ66 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง : พร้อมด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด / วิชัย ตันติกุลานันท์.

by วิชัย ตันติกุลานันท์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. พิมพ์อักษร, 2548Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: K5412 .ว62 2548 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5412 .ว62 2548 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K5412 .ว62 2548 (2).

ห้องสมุด:
เจาะหลัก-ฎีกา กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร / by the Justice Group.

by จัสทิส กรุ๊ป.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. พิมพ์อักษร, 2550Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1270 .จ754 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1270 .จ754 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1270 .จ754 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1270 .จ754 (2).

ห้องสมุด:
คำถามและคำตอบ วิ.แพ่ง-วิ.อาญา : ตามแนวคำพิพากษาฎีกาใหม่ล่าสุดพร้อมแนวคิดและวิธีตอบให้ได้คะแนน / อรรถวัฒน์ หวังดำรงวงศ์.

by อรรถวัฒน์ หวังดำรงวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. พิมพ์อักษร, 2548Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1710 .อ44 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .อ44 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1710 .อ44 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1710 .อ44 (2).

ห้องสมุด:
เจาะหลัก-ฎีกา วิ. อาญาทันสมัย 2548 : สรุปหลักและฎีกา ตามตัวบทที่แก้ไขใหม่ / by The Justice Group.

by จัสทิส กรุ๊ป.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. พิมพ์อักษร, 2548Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .จ754 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .จ754 (1).

ห้องสมุด:
เจาะหลัก-ฎีกา เฉพาะกิจ 2548 / by The Justice Group.

by จัสทิส กรุ๊ป.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. พิมพ์อักษร, 2548Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1706.7 .จ75 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1706.7 .จ75 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1706.7 .จ75 (2).

ห้องสมุด:
เจาะหลัก-ฎีกา อาญาทันสมัย / [รวบรวมโดย] The Justice Group.

by จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. พิมพ์อักษร, 2548Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4606.7 .จ75 2548 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4606.7 .จ75 2548 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544