ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 162 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
3 พ.ร.บ. พิสดาร / Jurisprudence Group โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

by วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่ 2549.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2548Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4720 .ว62 2548 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4720 .ว62 2548 (2).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แก้ไขล่าสุด ปี 2547 ; และ, พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 แก้ไขล่าสุด ปี 2548 / Jurisprudence Group โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2549Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1942.ก312483ก4 2549ก (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1942.ก312483ก4 2549ก (2).

ห้องสมุด:
พิเคราะห์ฎีกาน่ารู้ / โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

by วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2544-Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1706.5.ว62 2544 (2).

ห้องสมุด:
ล้มละลายพิสดาร : หลักกฎหมายตาม พ.ร.บ. ล้มละลายฯ (แก้ไขล่าสุดปี 2547) และพ.ร.บ. จัดตั้งศาลล้มละลายฯ (แก้ไขล่าสุดปี 2548) และแนวคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ / Jurisprudence Group โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

by วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2551.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2551Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG3769.ท93 จ7 2551 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG3769.ท93 จ7 2551 (2).

ห้องสมุด:
วิ. อาญาพิสดาร : หลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาฎีกาตาม ป.วิ.อ. ภาค 1 และ 2 / Jurisprudence Group โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

by วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2550.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2549Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4606.5.จ74 2549ก (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4606.5.จ74 2549ก (4).

ห้องสมุด:
3 พ.ร.บ. พิสดาร : หลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาฎีกา พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ พ.ศ. 2534 แก้ไขปี 2548 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม แก้ไขปี 2543 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงฯ แก้ไขปี 2539 / Jurisprudence Group โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

by วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่ 2550.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2550Other title: สามพระราชบัญญัติพิสดาร : หลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาฎีกา พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ พ.ศ. 2534 แก้ไขปี 2548 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม แก้ไขปี 2543 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงฯ แก้ไขปี 2539.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4720 .ว62 2550 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4720 .ว62 2550 (2).

ห้องสมุด:
แพ่งพิสดาร / Jurisprudence Group โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

by วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2553.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2553Availability: Available for loan (9)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ก6 จ7 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ก6 จ7 2553 (8).

ห้องสมุด:
ล้มละลายพิสดาร / โดย Jurisprudence Group.

by จูริสพรูเดนซ์ กรุ๊ป.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG3769.ท93 จ7 2542 (2).

ห้องสมุด:
อาญาพิสดาร / Jurisprudence Group โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

by วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2545.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2545Availability: Available for loan (6)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ว628 2545 (6).

ห้องสมุด:
อาญาพิสดาร / Jurisprudence Group โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

by วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2547.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2547Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3800 .ว628 2547 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ว628 2547 (4).

ห้องสมุด:
แพ่งพิสดาร / Jurisprudence Group โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

by วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2546Availability: Available for loan (8)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ก6 จ7 2546 (8).

ห้องสมุด:
วิ.แพ่งพิสดาร / Jurisprudence Group โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

by วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2550.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2549Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: K2205 .จ7 2549 (6), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K2205 .จ7 2549 (6).

ห้องสมุด:
อาญาพิสดาร / Jurisprudence Group โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

by วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2553.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2553Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ว628 2553 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
วิ.แพ่งพิสดาร / Jurisprudence Group โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

by วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2549.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2548Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: K2205 .จ7 2548 (6), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K2205 .จ7 2548 (6).

ห้องสมุด:
แพ่งพิสดาร / Jurisprudence Group โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

by วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2550.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2550Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ก6 จ7 2550 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ก6 จ7 2550 (8).

ห้องสมุด:
อาญาพิสดาร / Jurisprudence Group โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

by วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2548.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2548Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3800 .ว628 2548 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ว628 2548 (4).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544