Your search returned 299 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
108 panhā kotmāi thīdin læ singplūksāng : sưksā čhāk khwāmhen khō̜ng Krom Thīdin phrō̜m khō̜kotmāi thī kīeokhō̜ng : kānʻō̜k nangsư̄ sadǣng sitthi nai thīdin, kān čhotthabīan sitthi læ nitikam, kānčhatkān thīdin khō̜ng rat, kānčhat san thīdin kānkhā thīdin læ ʻākhānchut / 108 ปัญหา กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : ศึกษาจากความเห็นของกรมที่ดิน พร้อมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง : การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน, การจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม, การจัดการที่ดินของรัฐ, การจัดสรรที่ดิน การค้าที่ดิน และอาคารชุด / ณฤทธิ์ ช่วยเพ็ญ.

Narit Chūaiphen. by ณฤทธิ์ ช่วยเพ็ญ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan čhamkat Phim Aksorn, [2557] [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2557] [2014]Other title: Nưng rō̜i panhā kotmāi thīdin læ singplūksāng Other title: หนึ่งร้อยปัญหา กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 657856] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 657856] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 657856] (1). Checked out (1).

Open Library:
40 พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา. เล่ม 1 / รวบรวมโดย คณะวิชาการ The Justice Group.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | จัสทิส กรุ๊ป.

Material type: book Book; Format: print regular print Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2554?] [2011?]Other title: สี่สิบพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา. | 40 พ.ร.บ. ที่มีโทษทางอาญา..Availability: Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3794 2554] (1).

Open Library:
40 พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา. เล่ม 2 / รวบรวมโดย คณะวิชาการ The justice group.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | จัสทิส กรุ๊ป.

Material type: book Book; Format: print regular print Publisher: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, กรุงเทพฯ : [2554?] [2011?]Other title: สี่สิบพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา. | 40 พ.ร.บ. ที่มีโทษทางอาญา..Availability: Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3794 2554ก] (1).

Open Library:
45 phrarātchabanyat thī mī thōt thāng ʻāyā. lem 1 / 45 พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา. เล่ม 1 / รวบรวมโดย คณะวิชาการ The Justice Group.

Justice Group (Bangkok, Thailand) by จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขแลเพิ่มเติมใหม่.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2556 [2013]Other title: 45 Phō̜.Rō̜.Bō̜. thī mī thōt thāng ʻāyā. Other title: Sīsiphā phrarātchabanyat thī mī thōt thāng ʻāyā. Other title: 45 พ.ร.บ. ที่มีโทษทางอาญา. | สี่สิบห้าพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2013 640796] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2013 640796] (2).

Open Library:
45 phrarātchabanyat thī mī thōt thāng ʻāyā. lem 2 / 45 พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา. เล่ม 2 / รวบรวมโดย คณะวิชาการ The Justice Group.

Justice Group (Bangkok, Thailand) by จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขแลเพิ่มเติมใหม่.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2556 [2013]Other title: 45 Phō̜.Rō̜.Bō̜. thī mī thōt thāng ʻāyā. Other title: Sīsiphā phrarātchabanyat thī mī thōt thāng ʻāyā. Other title: 45 พ.ร.บ. ที่มีโทษทางอาญา. | สี่สิบห้าพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2013 640797] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2013 640797] (2). Checked out (1).

Open Library:
The Big story อ่านเพื่อสอบ ข้อมูลและฎีกาสำคัญ. ภาค 1, กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / The Justice Group.

by จัสทิส กรุ๊ป.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2555] [2012]Other title: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ | Big story อ่านเพื่อสอบ..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT500 .บ62 2555] (1). Checked out (1).

Open Library:
The Big story อ่านเพื่อสอบ ข้อมูลและฎีกาสำคัญ. ภาค 1, กฎหมายอาญา / The Justice Group.

by จัสทิส กรุ๊ป.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2555] [2012]Other title: กฎหมายอาญา | Big story อ่านเพื่อสอบ..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2012 621504] (1).

Open Library:
The Big story 'ān phư̄a sō̜p khō̜mūn læ dīkā samkhan. Phāk 1 , Kotmāi phǣng læ phānit kotmāi phǣng læ phānit bap 1 - bap 6 kotmāi supsin thāng panyā kotmāi kānkhā rawāng prathēt / The Big story อ่านเพื่อสอบ ข้อมูลและฎีกาสำคัญ. ภาค 1, กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1- บรรพ 6 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ / The Justice Group.

Justice Group. by จัสทิส กรุ๊ป.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, [2555?] [2012?] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2555?] [2012?]Other title: Kotmāi phǣng læ phānit kotmāi phǣng læ phānit bap 1 - bap 6 kotmāi supsin thāng panyā kotmāi kānkhā rawāng prathēt Other title: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1- บรรพ 6 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2012 636208] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2012 636208] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2012 636208] (2). Checked out (1).

Open Library:
The Big story 'ān phư̄a sō̜p khō̜mūn læ dīkā samkhan. Phāk 1 , Kotmāi 'āyā kotmāi rǣngngān læ kotmāi phāsī'ākō̜n kotmāi ratthammanūn læ kotmāi pokkhrō̜ng / The Big story อ่านเพื่อสอบ ข้อมูลและฎีกาสำคัญ. ภาค 1, กฎหมายอาญา กฎหมายแรงงานและกฎหมายภาษีอากร กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง / The Justice Group.

Justice Group. by จัสทิส กรุ๊ป.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, [2556?] [2013?] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2556?] [2013?]Other title: Kotmāi 'āyā kotmāi rǣngngān læ kotmāi phāsī'ākō̜n kotmāi ratthammanūn læ kotmāi pokkhrō̜ng Other title: กฎหมายอาญา กฎหมายแรงงานและกฎหมายภาษีอากร กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2013 636212] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2013 636212] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2013 636212] (2). Checked out (1).

Open Library:
The Big story อ่านเพื่อสอบ ข้อมูลและฎีกาสำคัญ (ฉบับเร่งรัดก่อนสอบ). ภาค 2, วิธีพิจารณาความแพ่ง ล้มละลายและการพื้นฟูกิจการลูกหนี้ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม / The Justice Group.

by จัสทิส กรุ๊ป.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2554?]Other title: วิธีพิจารณาความแพ่ง ล้มละลายและการพื้นฟูกิจการลูกหนี้ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1710 .บ65 2554] (1).

Open Library:
The Big story อ่านเพื่อสอบ ข้อมูลและฎีกาสำคัญ (ฉบับเร่งรัดก่อนสอบ). ภาค 2, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน ว่าความและการถามพยาน การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย / The Justice Group.

by จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2556] [2013]Other title: กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน ว่าความและการถามพยาน การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2013 612780] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4610 .บ65 2556] (2).

Open Library:
The Big story อ่านเพื่อสอบ ข้อมูลและฎีกาสำคัญ (ฉบับเร่งรัดก่อนสอบ). ภาค 2, วิธีพิจารณาความแพ่ง ล้มละลายและการพื้นฟูกิจการลูกหนี้ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม / The Justice Group.

by จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2555?] [2012]Other title: วิธีพิจารณาความแพ่ง ล้มละลายและการพื้นฟูกิจการลูกหนี้ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2012 621706] (1).

Open Library:
The Big story ʻān phư̄a sō̜p khō̜mūn læ dīkā samkhan phārakit phichit sō̜p. Phāk 2, Withī phičhāranā khwām phǣng lomlalāi læ kānphưnfū kitčhakān lūknī phrathammanūn sān yuttham / The Big story อ่านเพื่อสอบ ข้อมูลและฎีกาสำคัญ ภารกิจพิชิตสอบ. ภาค 2, วิธีพิจารณาความแพ่ง ล้มละลายและการพื้นฟูกิจการลูกหนี้ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม / The Justice Group.

Justice Group. by จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, [2557?] [2014?] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2557?] [2014?]Other title: Withī phičhāranā khwām phǣng lomlalāi læ kānphưnfū kitčhakān lūknī phrathammanūn sān yuttham Other title: วิธีพิจารณาความแพ่ง ล้มละลายและการพื้นฟูกิจการลูกหนี้ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 629225] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 629225] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 629225] (2).

Open Library:
The Big story ʻān phư̄a sō̜p khō̜mūn læ dīkā samkhan phārakit phichit sō̜p. Phāk 2, Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā Sitthi Manutsayachon nai krabūankān yuttham Kotmāi laksana phayān lakthān wākhwām læ kān thām phayān čhattham ʻēkkasān thāng kotmāi / The Big story อ่านเพื่อสอบ ข้อมูลและฎีกาสำคัญ ภารกิจพิชิตสอบ. ภาค 2, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน ว่าความและการถามพยาน จัดทำเอกสารทางกฎหมาย / The Justice Group.

Justice Group. by จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, [2557?] [2014?] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2557?] [2014?]Other title: Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā Sitthi Manutsayachon nai krabūankān yuttham Kotmāi laksana phayān lakthān wākhwām læ kān thām phayān čhattham ʻēkkasān thāng kotmāi Other title: กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน ว่าความและการถามพยาน จัดทำเอกสารทางกฎหมาย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 629237] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 629237] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 629237] (2).

Open Library:
Chart หลักกฎหมายทั่วไปและการทำสำนวนการสอบสวน / พ.ต.อ. สัญญา บัวเจริญ.

by สัญญา บัวเจริญ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2544Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .ส63] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT68 .ส63] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT68 .ส63] (1).

Open Library:
The Lecture ความสำเร็จเหนือคำบรรยาย. [วิ. อาญา. เล่ม 1], ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น, ภาค 2 สอบสวน / The Success Group.

by ซัคเซส กรุ๊ป.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2555?] [2012?]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4610 .ล722 2555 ล. 1] (2).

Open Library:
The Lecture ความสำเร็จเหนือคำบรรยาย. [แพ่ง. เล่ม 2], ทรัพย์ ครอบครัว มรดก / The Success Group.

by ซัคเซส กรุ๊ป.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2554] [2011]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT500 .ล722 2554 ล. 2] (2).

Open Library:
The Lecture ความสำเร็จเหนือคำบรรยาย. [วิ. อาญา. เล่ม 2], ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา / The Success Group.

by ซัคเซส กรุ๊ป.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2555] [2012]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4610 .ล722 2555 ล. 2] (2).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)