Your search returned 59 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kānkhatkan hǣng phonprayōt kap Pō̜.Rō̜.Bō̜. Pō̜.Pō̜.Chō̜. māttrā 100 / การขัดกันแห่งผลประโยชน์ กับ พ.ร.บ. ป.ป.ช. มาตรา 100 / โดย กำชัย จงจักรพันธ์.

Kamchai Čhongčhakphan. by กำชัย จงจักรพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Čharœ̄nrat Kānphim, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2558 [2015]Other title: Kānkhatkan hǣng phonprayōt kap Phrarātchabanyat Prakō̜p Ratthammanūn wādūai Kānpō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit Phō̜.Sō̜. 2542 māttrā 100 Other title: การขัดกันแห่งผลประโยชน์กับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 653878] (2), Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: LAW KPT 2015 653878] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2015 653878] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: LAW KPT 2015 653878] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: LAW KPT 2015 653878] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 653878] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 653878] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: LAW KPT 2015 653878] (2).

Open Library:
Khūmư̄ trīam sō̜p khatlư̄ak phư̄a bančhu tǣngtang pen khārātchakān tamrūat wicha kotmāi ʻāyā / คู่มือเตรียมสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ วิชากฎหมายอาญา / โดย ร.ต.ท. วรวัชร เอี่ยมสุทธิธรรม.

Wō̜rawat ʻĪamsutthitham. by วรวัชร เอี่ยมสุทธิธรรม.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan čhamkat Charoenrat Kānphim, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2556 [2013]Other title: Kotmāi ʻāyā (nǣo khō̜sō̜p tamrūat) Other title: กฎหมายอาญา (แนวข้อสอบตำรวจ).Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2013 628820] (1).

Open Library:
ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน. ถาม-ตอบแพ่ง อาญา เล่ม 3 : จากฎีกาใหม่ถึงปี 2551 / สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, ปณิธาน จารุวิเศษศรี.

by สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ | ปณิธาน จารุวิเศษศรี.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2551Other title: ถาม-ตอบแพ่ง อาญา (เล่ม 3) จากฎีกาถึงปี 2551.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT500 .ส426] (4), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT500 .ส426] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT500 .ส426] (2).

Open Library:
ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน. ถาม-ตอบวิ.แพ่ง วิ.อาญา เล่ม 4 : จากฎีกาใหม่ถึงปี 2551 / สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, ปณิธาน จารุวิเศษศรี.

by สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ | ปณิธาน จารุวิเศษศรี.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2551Other title: ถาม-ตอบวิ.แพ่ง วิ.อาญา (เล่ม 4) จากฎีกาใหม่ถึงปี 2551.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1710 .ส4183] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1710 .ส4183] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1710 .ส4183] (1). Checked out (1).

Open Library:
ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน. ถาม-ตอบ แพ่ง อาญา. เล่ม 4 : จากฎีกาใหม่ถึงปี 2552 / สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

by สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2552Other title: ถาม-ตอบ แพ่ง อาญา.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1710 .ส41827] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1710 .ส41827] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1710 .ส41827] (1).

Open Library:
ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน. ถาม-ตอบวิ.แพ่ง. เล่ม 5 : จากฎีกาใหม่ถึงปี 2552 / สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

by สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2553Other title: ถาม-ตอบวิ.แพ่ง วิ.อาญา. จากฎีกาใหม่ถึงปี 2552.Availability: No items available In transit (1).

Open Library:
ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน. ถาม-ตอบ แพ่ง อาญา. เล่ม 5 : จากฎีกาใหม่ถึงปี 2553 / สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

by สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2554 [2011]Other title: ถาม-ตอบ แพ่ง อาญา. จากฎีกาใหม่ถึงปี 2553.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2011 586569] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1710 .ส41827 2554 ล. 5] (2).

Open Library:
ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน. ถาม-ตอบแพ่ง / สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

by สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2555 [2012]Other title: ถาม-ตอบแพ่ง.Availability: No items available Checked out (2).

Open Library:
ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน. ถาม-ตอบ วิ. อาญา. เล่ม 8 / สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

by สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2557 [2014]Other title: ถาม-ตอบ วิ. อาญา..Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 625949] (1). Checked out (1).

Open Library:
Tǭp khǭsǭp kotmāi yāngrai hai dai khanǣn. thām-tǭp wi. phǣng phāk 3 phāk 4 phayān / ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน. ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง ภาค 3 ภาค 4 พยาน / สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Somchāi Phongphatthanāsin. by สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Čharœ̄nrat Kānphim, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2012 628872] (2).

Open Library:
Tǭp khǭsǭp kotmāi yāngrai hai dai khanǣn. Thām-tǭp phǣng ʻāyā. lēm 3 / ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน. ถาม-ตอบแพ่ง อาญา. เล่ม 3 / สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, ปณิธาน จารุวิเศษศรี.

Somchāi Phongphatthanāsin. Panithān Čhāruwisētsī. by สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ | ปณิธาน จารุวิเศษศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Hānghunsūan Čhamkat Čharœ̄nrat Kānphim, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2554 [2011]Other title: Thām-tǭp phǣng ʻāyā (lēm 3) Other title: ถาม-ตอบ แพ่ง อาญา (เล่ม 3).Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2011 647018] (1).

Open Library:
Tō̜p khō̜sō̜p kotmāi yāngrai haidai khanǣn. thām-tō̜p ʻāyā / ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน. ถาม-ตอบ อาญา / สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Somchāi Phongphatthanāsin. by สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4 [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Charoenrat Kānphim, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2558 [2015]Other title: Thām-tō̜p ʻāyā Other title: ถาม-ตอบ อาญา.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 657864] (1). Checked out (5).
  (1 votes)
Open Library:
ถาม-ตอบทรัพย์สิน / สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

by สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2552Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT640 .ส44] (1). Checked out (1).

Open Library:
ถาม-ตอบทรัพย์สิน / สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

by สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2013 621418] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2013 621418] (2).

Open Library:
Pramūan kotmāi phǣng læ phānit bap 1 thưng bap 6 kǣkhai lāsut tām khamsang Khō̜Sō̜Chō̜. thī 21/2560 kǣkhai phœ̄mtœ̄m laksana 22 hunsūan læ bō̜risat / ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ถึงบรรพ 6 แก้ไขล่าสุด ตามคำสั่ง คสช. ที่ 21/2560 แก้ไขเพิ่มเติมลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท / รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Thailand. Somchāi Phongphatthanāsin. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Čharœ̄nrat Kānphim, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2560 [2017]Other title: Pramūan kotmāi phǣng læ phānit (lem yai) Other title: Pramūan kotmāi phǣng læ phānit kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2560 Other title: Pramūan kotmāi phǣng læ phānit Other title: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มใหญ่) | ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 | ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT494 2560ก] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT494 2560ก] (2).

Open Library:
Pramūan kotmāi phǣng læ phānit bap 1 thưng bap 6 (chabap sombūn) / ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ถึงบรรพ 6 (ฉบับสมบูรณ์) / รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Thailand. Somchāi Phongphatthanāsin. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Čharœ̄nrat Kānphim, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2559 [2016]Other title: Pramūan kotmāi phǣng læ phānit Other title: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT494 2559] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT494 2559] (2).

Open Library:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng : kǣkhai lāsut Tō̜. Khō̜. 2558 phrarātchabanyat withī phičhāranā khadī phūbō̜riphōk phrathammanūn sān yuttham / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : แก้ไขล่าสุด ต.ค. 2558 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พระธรรมนูญศาลยุติธรรม / รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Thailand. Somchāi Phongphatthanāsin. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Charoenrat Kānphim, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2558 [2015]Other title: Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng phrarātchabanyat withī phičhāranā khadī phūbō̜riphōk phrathammanūn sān yuttham kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2558 Other title: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พระธรรมนูญศาลยุติธรรม แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558.Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 660761] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 660761] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 660761] (2).

Open Library:
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551 ; พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ; พระธรรมนูญศาลยุติธรรม / รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ | เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2551Other title: พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 | พระธรรมนูญศาลยุติธรรม.Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1704.32551.ก52 2551] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1704.32551.ก52 2551] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1704.32551.ก52 2551] (2).

Open Library:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng ; Phrathammanūn sān yuttham ; Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā ; Phrarātchabanyat čhattang sān khwǣng læ withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sān khwǣng kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2556 / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ; พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ; ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ; พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2556 / รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล.

Thailand. Somchāi Phongphatthanāsin. Phaophan Chō̜pnāmtān. by ไทย | สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ | เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Čharœ̄nrat Kānphim, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2556 [2013]Other title: Phrathammanūn sān yuttham Other title: Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā Other title: Phrarātchabanyat čhattang sān khwǣng læ withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sān khwǣng Other title: พระธรรมนูญศาลยุติธรรม | ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา | พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง.Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2013 628757] (1).

Open Library:
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง / รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ | เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล.

Material type: book Book; Format: print regular print Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2553Other title: พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพระธรรมนูญศาลยุติธรรม | ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา | พระราชบัญญัติจัดตั้งตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง.Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1704.32551.ก52 2553] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)