ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 356 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ตัวอย่างแบบนิติกรรมสัญญาประเภทต่างๆด้านธุรกิจ ปรับปรุงตามกฎหมายใหม่ / โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2541?]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT817 .ป43 2541 (2).

ห้องสมุด:
กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 11 ฉบับ / รวบรวมโดย เกษม สรศักดิ์เกษม.

by เกษม สรศักดิ์เกษม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2543Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3190 .ก93 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3190 .ก93 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3190 .ก93 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายค้ำประกัน จำนอง จำนำ ภารติดพันในอสังหาริมทรัพย์ และยึดหน่วง : แนวคิดที่ซื้อไม่ได้ด้วยเงิน / โดย สถิตย์ เล็งไธสง.

by สถิตย์ เล็งไธสง, 2474-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2544Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT900 .ส36 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .ส36 (9).

ห้องสมุด:
ถอดรหัสลับสู่ความสำเร็จฉบับ up date to millennium 2000 : วิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายลักษณะพยาน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา / [รวบรวม] โดย อนันต์ เนติพุทธาวรกุล.

by อนันต์ เนติพุทธาวรกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, [2543]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1706.5 2543 .ถ53 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1706.5 2543 .ถ53 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1706.5 2543 .ถ53 (1).

ห้องสมุด:
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมือง การปกครอง การกระจายอำนาจ / รวบรวมโดย เกษม สรศักดิ์เกษม.

by เกษม สรศักดิ์เกษม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2543Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2920 .ร54 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2920 .ร54 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2920 .ร54 (2).

ห้องสมุด:
คำถาม-คำตอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : แนะวิธีตอบข้อสอบให้ได้คะแนนเต็ม ฉบับ 3 สนามสอบ / โดย รชฎ เจริญฉ่ำ.

by รชฏ เจริญฉ่ำ, 2482-.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, [2543?]Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1710 .ร22 2543 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .ร22 2543 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1710 .ร22 2543 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
บันทึกทองท้ายคำพิพากษาฎีกา 100 ปี อัยการ / โดย จิตติ เจริญฉ่ำ.

by จิตติ เจริญฉ่ำ, 2482-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2536Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3548.ก48 จ65 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3548.ก48 จ65 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3548.ก48 จ65 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT3548.ก48 จ65 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ คุณพ่อเฉลียว มหาคุณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2543Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: AC158.อ4 ฉ48 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 2000 328148 (1).

ห้องสมุด:
บันทึกท้ายฎีกา เรียงตามมาตรา ป.วิ.อ. / จิตฤดี วีระเวสส์.

by จิตฤดี วีระเวสส์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2541Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .จ64 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .จ64 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4610 .จ64 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายล้มละลายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ = Reorganization law : พร้อมด้วยพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับสมบูรณ์ (ถึง พ.ศ. 2547) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลายฉบับสมบูรณ์ (ถึง พ.ศ. 2547) กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ. 2545 ตัวอย่างการขอฟื้นฟูกิจการลูกหนี้และบทวิเคราะห์ / วิชัย ตันติกุลานันท์.

by วิชัย ตันติกุลานันท์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2548Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1147 .ว62 2548 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1147 .ว62 2548 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1147 .ว62 2548 (3).

ห้องสมุด:
คดีที่ดินและคดีฟ้องขับไล่ / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่, ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์.

by สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ | ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2543Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT683 .ส45 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายอาญา (พิสดาร) ภาคความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน / โดย รชฎ เจริญฉ่ำ.

by รชฏ เจริญฉ่ำ, 2482-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2545Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2840 .ร22 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2840 .ร22 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติจัดตั้งและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ฉบับใช้งาน / รวบรวม[และเรียบเรียง]โดย รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์.

by รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2549Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1440 .ร72 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1440 .ร72 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1440 .ร72 (2).

ห้องสมุด:
The Big story อ่านเพื่อสอบ ข้อมูลและฎีกาสำคัญ (ฉบับเร่งรัดก่อนสอบ). ภาค 2, วิธีพิจารณาความแพ่ง ล้มละลายและการพื้นฟูกิจการลูกหนี้ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม / The Justice Group.

by จัสทิส กรุ๊ป.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2554?]Other title: วิธีพิจารณาความแพ่ง ล้มละลายและการพื้นฟูกิจการลูกหนี้ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .บ65 2554 (1).

ห้องสมุด:
อาญาอัจฉริยะ : ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโทษประหารชีวิต) พร้อมคำพิพากษาฎีกาสำคัญเรียงมาตราตั้งแต่ 2530-ปัจจุบัน / by The Justice Group.

by จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2546Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3840.ก49 อ626 2546 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3840.ก49 อ626 2546 (2).

ห้องสมุด:
วิธีตอบข้อสอบกฎหมายที่สมบูรณ์. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ศึกษาจากข้อสอบจริงทั้ง 3 สนามสอบ / รชฎ เจริญฉ่ำ.

by รชฏ เจริญฉ่ำ, 2482-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2547Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1710 .ร228 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT1710 .ร228 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .ร228 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1710 .ร228 (2).

ห้องสมุด:
กินผัก กินเจ / สมบัติ นิธิทวีเกียรติ.

by สมบัติ นิธิทวีเกียรติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2540Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส448ก67 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544