ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 78 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
นกสวย : แนะนำประวัติถิ่นกำเนิด รูปร่างลักษณะและสีสัน / ประเทือง ไทยเขียว ; ถ่ายภาพประกอบ[โดย] เบญจะ สงภักดี.

by ประเทือง ไทยเขียว, 2485- | เบญจะ สงภักดี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: อักษรวัฒนา, 2532Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: QL673 .ป43 (2).

ห้องสมุด:
การแปลความหมายในแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ = Map & aerial photography interpretation / โดย ธวัช บุรีรักษ์, บัญชา คูเจริญไพบูลย์.

by ธวัช บุรีรักษ์ | บัญชา คูเจริญไพบูลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, [2533?]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: GA151 .ธ53 2533 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GA151 .ธ53 2533 (1).

ห้องสมุด:
ภาษาจีนคำที่มักใช้ผิด / โดย เกาเฟย, อร ตระกูลสูง.

by เกาเฟย | อร ตระกูลสูง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, 2532Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL1103 .ก7 (2).

ห้องสมุด:
หมากฮอสและหมากฮอสกล : แนะแนวทางการเล่นตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นสูง เข้าใจง่ายและสนุก / โดย วินัย ลิ้มดำรงค์ชิต.

by วินัย ลิ้มดำรงค์ชิต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, [2532?]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: GV1463 .ว63 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GV1463 .ว63 (2).

ห้องสมุด:
ศิลปะประจำชาติ ลายไทย ฉบับสมบูรณ์.

by พิทักษ์ สายัณห์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, อักษรวัฒนา, (2529?)Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: NC715 .พ63 (1).

ห้องสมุด:
ราชาศัพท์ ภาคสมบูรณ์.

by สุทธิ ภิบาลแทน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ธนบุรี, อักษรวัฒนา, 2511Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4189 .ส7 (1).

ห้องสมุด:
ยาสมุนไพรจีน 100 ชนิด : คุณสมบัติและการรักษา / รวบรวมโดย บุญชัย ฉัตตะวานิช.

by บุญชัย ฉัตตะวานิช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, [2534?]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: QV770.JC3 ย65 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV770.JC3 ย65 (2).

ห้องสมุด:
หลักการคิดเลขเร็ว = Rapid caculation / โดย สุทธิ ภิบาลแทน, ผานิต ทรงสุนทร.

by สุทธิ ภิบาลแทน | มานิต ทรงสุนทร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, [2531?]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: QA111 .ส7 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QA111 .ส7 (1).

ห้องสมุด:
พจนานุกรมคำพ้อง คำจีน-คำไทย / รวบรวมโดย อารีย์ พื้นนาค, เกาเฟย.

by อารีย์ พื้นนาค, 2473- | เกาเฟย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, 2539Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4187 .อ62 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4187 .อ62 (1).

ห้องสมุด:
แผนที่ : การแปลความหมายของแผนที่ (Maps interpretation) โดย วิชัย เทียนน้อย บัญชา คูเจริญไพบูลย์ และ ธวัช บุรีรักษ์.

by วิชัย เทียนน้อย | บัญชา คูเจริญไพบูลย์ | ธวัช บุรีรักษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, อักษรวัฒนา, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: GA151 .ว6 (1).

ห้องสมุด:
หลักการผันกริยาฝรั่งเศสแนวใหม่ (conjugaison) / โดย อาจิณ มารีประสิทธิ์.

by อาจิณ มารีประสิทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, [2536?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PC2272 .อ62 (1).

ห้องสมุด:
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ / โดย วิชัย เทียนน้อย.

by วิชัย เทียนน้อย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 [ฉบับปรับปรุง].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, 2533Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: S938 .ว6 2533 (2).

ห้องสมุด:
ภาษาแต้จิ๋วเรียนเร็ว.

by เกาเฟย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, อักษรวัฒนา, 2528Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL2151 .ก7 (2).

ห้องสมุด:
ปัญหามนุษย์กับภาวะแวดล้อม.

by น้อม งามนิสัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, อักษรวัฒนา, 2523Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: QH541 .น5 (2).

ห้องสมุด:
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ.

by วิชัย เทียนน้อย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, อักษรวัฒนา, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: S938 .ว6 (1).

ห้องสมุด:
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย (Geography of Thailand).

by สุรพล โพพิศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, อักษรวัฒนา, 2523Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: GB306 .ส7 (2).

ห้องสมุด:
กินให้เป็น กินให้ตาย / โดย โอภาส ธรรมวานิช.

by โอภาส ธรรมวานิช, 2476-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, 2541Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: QU145 .อ94 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QU145 .อ94 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QU145 .อ94 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544