ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 15 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะทางนโยบายเพื่อพัฒนาระบบเกษตรกรรมทางเลือก / คณะผู้เขียน กำราบ พานทอง ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ อาภา หวังเกียรติ.

by กำราบ พานทอง | สมัชชาเกษตรกรรมทางเลือกเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (2535 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก, 2535Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: S471.ท9 บ35 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: S471.ท9 บ35 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: S471.ท9 บ35 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
วนเกษตร : เพื่อคนและสิ่งแวดล้อม / คณะผู้เขียน อาภรณ์ ภูมิพันนา ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ มนตรี จันทวงศ์.

by อาภรณ์ ภูมิพันนา, 2479- | มนตรี จันทวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก, 2535Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: S494.5.ว3 ว325 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: S494.5.ว3 ว325 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: S494.5.ว3 ว325 (1).

ห้องสมุด:
เกษตรกรรมทางเลือก หนทางรอดของสังคมไทย / บรรณาธิการ วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ; คณะผู้เขียน ณรงค์ คงมาก [และคนอื่นๆ].

by วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก, (2535)Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: S494.5.ก63 .ก75 (1).

ห้องสมุด:
เกษตรกรรมทางเลือก : ความหมาย ความเป็นมา และเทคนิควิธี / บรรณาธิการ วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ; คณะผู้เขียน วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ... [และคนอื่นๆ].

by วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก, 2539Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: S494.5.ก63 ก75 2539 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: S494.5.ก63 ก75 2539 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: S494.5.ก63 ก75 2539 (1).

ห้องสมุด:
ทำไมต้องกินฟาสต์ฟู้ดให้น้อยลง / วนิดา อยู่ประพัฒน์ เรียบเรียง ; สารี อ๋องสมหวัง บรรณาธิการ.

by วนิดา อยู่ประพัฒน์ | สารี อ๋องสมหวัง, 2506-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก, 2539Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: TX370 .ว36 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TX370 .ว36 (4).

ห้องสมุด:
ภูมิปัญญาเกษตรกรรม ประสบการณ์จากล้านนา / บรรณาธิการ พรรณี โทวกุลพานิชย์ ; ผู้เขียน โกมล สนั่นก้อง ... [และคนอื่นๆ].

by พรรณี โทวกุลพานิชย์, 2514- | โกมล สนั่นก้อง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก, 2539Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: S494.5.ก63 .ภ74 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: S494.5.ก63 .ภ74 (1).

ห้องสมุด:
บนแผ่นดินและชีวิตเดียวกัน : บทบาทหญิง-ชายในระบบเกษตรกรรมทางเลือก / โดย วิฑูรย์ ปัญญากุล, ตรียดา ตรีมรรคา.

by วิฑูรย์ ปัญญากุล | ตรียดา ตรีมรรคา | สมัชชาเกษตรกรรมทางเลือก มหกรรมเกษตรและอาหารปลอดสารพิษ (ครั้งที่ 2 : 2539 : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย).

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก, 2539Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: S494.5.ก63 ว63 (2).

ห้องสมุด:
ผักเหมียง : ราชินีแห่งผักพื้นบ้านภาคใต้ / โดย กูล จุลแก้ว.

by กูล จุลแก้ว, 2478-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก, 2539Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: SB323 .ก694 (2).

ห้องสมุด:
รู้จักชีวิต จึงรู้จักเกษตรกรรม : พุทธเกษตรกรรมของ "ฉลวย แก้วคง" / โดย วิทูรย์ เลี่ยนจำรูญ.

by วิทูรย์ เลี่ยนจำรูญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก, 2539Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: S471.ท92น5 ว63 (2).

ห้องสมุด:
ตลาดทางเลือก : หุ้นส่วนเพื่อสังคมใหม่ / สุภา ใยเมือง ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ วลัยพร อดออมพานิช, สุภา ใยเมือง.

by สุภา ใยเมือง | วลัยพร อดออมพานิช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก, 2539Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9016.ท92 ต43 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9016.ท92 ต43 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9016.ท92 ต43 (2).

ห้องสมุด:
12 สารเคมีอันตรายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม / สมชัย ภัทรธนานันท์ ผู้เรียบเรียง.

by สมชัย ภัทรธนานันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก, 2539Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: SB951 .ส38 2539 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: SB951 .ส38 2539 (1).

ห้องสมุด:
หนทางรอดสังคมไทย : ปาฐกถาว่าด้วยเกษตรกรรมทางเลือก กับสังคม และธรรมชาติ / โดย ประเวศ วะสี ; บรรณาธิการ วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ.

by ประเวศ วะสี, 2474- | วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก, 2539Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: S494.5.ก63 ป46 (2).

ห้องสมุด:
พันธุกรรมข้าว : บทบาทการอนุรักษ์และพัฒนาโดยชุมชน / โดย ฐิรวุฒิ เสนาคำ พรพนา ก๊วยเจริญ.

by ฐิรวุฒิ เสนาคำ, 2504- | พรพนา ก๊วยเจริญ, 2510- | งานสมัชชาเกษตรกรรมทางเลือก (ครั้งที่ 2 : 2539 : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก, 2539 [1996]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: SB191.ข6 ฐ65 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544