Your search returned 3 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Lūang lap lưk chanūan phao phǣndin pœ̄t bai ʻanuyāt sanghān Sē. Dǣng / ล้วง ลับ ลึก ชนวนเผาแผ่นดินเปิดใบอนุญาตสังหาร เสธ.แดง / กองบรรณาธิการ.

Kō̜ng Bannāthikān Samnakphim Mư̄ang Thai. by กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์เมืองไท.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp : Mư̄ang Thai, [2554?] [2011?] Publication: กรุงเทพฯ : เมืองไท, [2554?] [2011?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575 .ล52 2554 (1).

ห้องสมุด:
Thin phlat pai-- Thai phlat thin : banthưk chīwit plư̄aiplao Thai phlat thin / ถิ่นพลัดไป-- ไทยพลัดถิ่น : บันทึกชีวิตเปลือยเปล่า ไทยพลัดถิ่น / ฐิรวุฒิ เสนาคำ เขียน ; คำนิยมโดย ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม.

Thirawut Sēnākham, Mūnnithi Chumchon Thai. Khrōngkān Patibatkān Chumchon læ Mư̄ang Nāyū. by ฐิรวุฒิ เสนาคำ, 2504- | มูลนิธิชุมชนไท. โครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Patibatkān Chumchon læ Mư̄ang Nāyū Mūnnithi Chumchon Thai, [2549] [2006] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่ มูลนิธิชุมชนไท, [2549] [2006]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS528.2.ท9 ฐ635 2549 (1).

ห้องสมุด:
Yư̄an Thai phat thin nai Phamā / เยือนไทยพลัดถิ่นในพม่า / ฐิรวุฒิ เสนาคำ เขียน.

Thirawut Sēnākham, Mūnnithi Chumchon Thai. Khrōngkān Patibatkān Chumchon læ Mư̄ang Nāyū. by ฐิรวุฒิ เสนาคำ, 2504- | มูลนิธิชุมชนไท. โครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Patibatkān Chumchon læ Mư̄ang Nāyū Mūnnithi Chumchon Thai, [2549] [2006] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่ มูลนิธิชุมชนไท, [2549] [2006]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS528.2.ท9 ฐ64 2549 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS528.2.ท9 ฐ64 2549 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544