ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 90 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร / พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ.

by พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2540Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD30.25 .พ43 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD30.25 .พ43 (1).

ห้องสมุด:
ข้อมูล VS ข่าวสาร และระบบสารสนเทศสำหรับงานทรัพยากรมนุษย์ / บุญอนันต์ พินัยทรัพย์, พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ.

by บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ | พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : เสมาธรรม, 2551Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: ZA3157 .บ72 (1).

ห้องสมุด:
การบัญชีขั้นสูง. 1 = Advanced accounting. 1 / ขวัญสกุล เต็งอำนวย.

by ดลกณิศ เต็งอำนวย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2553Other title: Advanced accounting..Availability: Available for loan (2)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5655 .ข56 2553 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน (กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย) = Thai administration law / กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต.

by กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [ปรับปรุงใหม่].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2553Other title: กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย | Thai administration law | คู่มือศึกษาพื้นฐานวิชากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน (กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย).Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2720 .ก633 2553 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2720 .ก633 2553 (2).

ห้องสมุด:
ทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทยในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ / บรรณาธิการ โกวิทย์ พวงงาม ; คณะผู้เขียน สมคิด เลิศไพฑูรย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by โกวิทย์ พวงงาม | สมคิด เลิศไพฑูรย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2550Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2920 .ท65 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2920 .ท65 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2920 .ท65 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2920 .ท65 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2920 .ท65 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2920 .ท65 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การมีส่วนร่วมของสตรีใน อบต. / โกวิทย์ พวงงาม.

by โกวิทย์ พวงงาม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2544Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1236.5.ท9 ก95 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1236.5.ท9 ก95 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HQ1236.5.ท9 ก95 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ1236.5.ท9 ก95 (1).

ห้องสมุด:
มิติใหม่การปกครองท้องถิ่น : วิสัยทัศน์กระจายอำนาจและการบริหารงานท้องถิ่น / โกวิทย์ พวงงาม.

by โกวิทย์ พวงงาม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2549Availability: Available for loan (3)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JS7153.3.ก2 ก9575 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JS7153.3.ก2 ก9575 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ประชาคมเอเชียตะวันออก / ประภัสสร์ เทพชาตรี.

by ประภัสสร์ เทพชาตรี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2553Availability: Available for loan (12)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC460.5 .ป46 2553 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HC460.5 .ป46 2553 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC460.5 .ป46 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC460.5 .ป46 2553 (8).

ห้องสมุด:
การเมือง : แนวความคิดและการพัฒนา / สมบัติ ธำรงธัญวงศ์.

by สมบัติ ธำรงธัญวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2543Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA71 .ส42 2543 (1).

ห้องสมุด:
การประเมินบุคคล / โดย นิสดารก์ เวชยานนท์.

by นิสดารก์ เวชยานนท์.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : เสมาธรรม, [2545?]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ป46 น65 2545 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549.5.ป46 น65 2545 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF5549.5.ป46 น65 2545 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ยุทธศาสตร์สหรัฐฯ ต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / ประภัสสร์ เทพชาตรี.

by ประภัสสร์ เทพชาตรี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2554Other title: ยุทธศาสตร์สหรัฐอเมริกา ต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.Availability: Available for loan (7)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JK468.น4 ป46 2554 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JK468.น4 ป46 2554 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JK468.น4 ป46 2554 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JK468.น4 ป46 2554 (1). Checked out (1).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
การบัญชีการเงิน = Financial accounting / โดย ภาคภูมิ วณิชธนานนท์.

by ภาคภูมิ วณิชธนานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2551Other title: Financial accounting.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5655 .ภ624 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5655 .ภ624 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5655 .ภ624 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5655 .ภ624 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
การเมืองการปกครองไทย พ.ศ. 1762-2500 / สมบัติ ธำรงธัญวงศ์.

by สมบัติ ธำรงธัญวงศ์.

Edition: พิมพ์์์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2549Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS575 .ส436 2549 (2).

ห้องสมุด:
การวางแผนกลยุทธ์ : แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์ / โดย ปกรณ์ ปรียากร.

by ปกรณ์ ปรียากร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2542Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD30.28 .ป243 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD30.28 .ป243 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD30.28 .ป243 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
10 แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ : ความหมาย การวัด / พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ.

by พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, (เพิ่มเติมและปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2545Other title: สิบแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ : ความหมาย การวัด.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .พ626 2545 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD37 .พ626 2545 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือศึกษาพื้นฐานวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ = Constitutional law / กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต.

by กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2552Other title: กฎหมายรัฐธรรมนูญ | Constitutional law.Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: K3165 .ก633 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3165 .ก633 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3165 .ก633 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3165 .ก633 (2).

ห้องสมุด:
12 แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ : ความหมาย การวัด / พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ.

by พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, (เพิ่มเติมและปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2548Other title: สิบสองแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ : ความหมาย การวัด.Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD37 .พ626 2548 (2).

ห้องสมุด:
การเมือง : แนวความคิดและการพัฒนา / สมบัติ ธำรงธัญวงศ์.

by สมบัติ ธำรงธัญวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2545Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: JA71 .ส42 2545 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JA71 .ส42 2545 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA71 .ส42 2545 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JA71 .ส42 2545 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544