ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 29 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
L.D. ดี. เด่น. ด้อย : เข้าใจ และ ช่วยเหลือ / ศรียา นิยมธรรม.

by ศรียา นิยมธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, [2549]Other title: แอล.ดี. ดี. เด่น. ด้อย | หนังสือ L.D..Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LC4704 .ศ465 (1).

ห้องสมุด:
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ : คำอธิบายรัฐธรรมนูญเรียงตามมาตรา / บรรยายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดย ประณต นันทิยะกุล.

by ประณต นันทิยะกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, 2548Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2610 .ป463 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2610 .ป463 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2610 .ป463 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2610 .ป463 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2610 .ป463 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม / ผดุง อารยะวิญญู.

by ผดุง อารยะวิญญู.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, 2542Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ773 .ผ37 (1).

ห้องสมุด:
ถอดรหัสรัฐธรรมนูญ 2550 / โดย ประณต นันทิยะกุล.

by ประณต นันทิยะกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, 2550Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2070 .ป43 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2070 .ป43 (1).

ห้องสมุด:
ราชาศัพท์ : ฉบับสมบูรณ์ / สุวิทย์ พวงสุวรรณ.

by สุวิทย์ พวงสุวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, 2549Other title: หนังสือราชาศัพท์.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4196.ร6 ส75 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4196.ร6 ส75 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: PL4196.ร6 ส75 (2).

ห้องสมุด:
หลักการสอนพูด / ผู้เขียน ผดุง อารยะวิญญู.

by ผดุง อารยะวิญญู.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1181 .ผ37 (2).

ห้องสมุด:
วิธีสอนเด็กออทิสติก / ผดุง อารยะวิญญู และคณะ.

by ผดุง อารยะวิญญู.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, 2546Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LC4717 .ผ37 (1).

ห้องสมุด:
ปทานุกรมศัพท์การศึกษา = Dictionary of education / ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์, สุวิทย์ หิรัณยกาณฑ์.

by ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์ | สุวิทย์ หิรัณยกาณฑ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, (ฉบับแก้ไขปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, 2548Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB15 .ช363 2548 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB15 .ช363 2548 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: EDUC LB 2005 458403 (1).

ห้องสมุด:
แบบตรวจสอบรายการเพื่อคัดแยกเด็กที่มีความต้องการพิเศษ / ศรียา นิยมธรรม.

by ศรียา นิยมธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, 2547Other title: แบบตรวจสอบรายงาน เพื่อคัดแยกเด็กที่มีความต้องการพิเศษ.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LC4019 .ศ46 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน (evidence) / สมชาย รัตนชื่อสกุล.

by สมชาย รัตนชื่อสกุล, 2503-.

Edition: แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, 2545Availability: Available for loan (9)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1672 .ส42 2545 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1672 .ส42 2545 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1672 .ส42 2545 (3). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน (evidence) / สมชาย รัตนชื่อสกุล.

by สมชาย รัตนชื่อสกุล, 2503-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, 2544Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1672 .ส42 2544 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1672 .ส42 2544 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1672 .ส42 2544 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลศัพท์การศึกษาพิเศษ / ศรียา นิยมธรรม.

by ศรียา นิยมธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, 2539Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: LC3957 .ศ46 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LC3957 .ศ46 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: LC3957 .ศ46 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ / ผดุง อารยะวิญญู.

by ผดุง อารยะวิญญู.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่, พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, 2542Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: LC3965 .ผ36 2542 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LC3965 .ผ36 2542 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LC3965 .ผ36 2542 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
พหุปัญญาและการเรียนแบบร่วมมือ / อารี สัณหฉวี.

by อารี สัณหฉวี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, 2543Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 047/2552 (1).

ห้องสมุด:
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ = [Learning disabilities] / ผดุง อารยะวิญญู.

by ผดุง อารยะวิญญู.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, 2544Other title: Learning disabilities.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LC4704 .ผ37 (1).

ห้องสมุด:
รวมกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองท้องถิ่นและการเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ. 2546 (ควบคุมและจัดให้มีการเลือกตั้งโดย กกต.) / รวบรวมโดย สมชาติ เจศรีชัย.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สมชาติ เจศรีชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, 2546Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2945.ก33 2546 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2945.ก33 2546 (2).

ห้องสมุด:
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดรวบยอด : ด้านสติปัญญา / ไพเราะ พุ่มมั่น.

by ไพเราะ พุ่มมั่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, 2548Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LB1590.3 .พ94 2548 (1).

ห้องสมุด:
สาระแห่งรัฐธรรมนูญ : คำอธิบายรัฐธรรมนูญเรียงตามมาตรา / โดย ประณต นันทิยะกุล.

by ประณต นันทิยะกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, 2544-Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2070 .ป44 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2070 .ป44 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2070 .ป44 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2070 .ป44 (5).

ห้องสมุด:
คู่มือผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร / ผู้เขียน บุญยรงค์ นิลวงศ์.

by บุญยรงค์ นิลวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, 2547Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 บ675 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก5 บ675 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหายุ่งยากทางการเรียนรู้ / ศรียา นิยมธรรม.

by ศรียา นิยมธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, 2549Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LC4704 .ศ46 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544