ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 67 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Datchanī čhotmāi khāo WTO Watch / ดัชนีจดหมายข่าว WTO Watch / โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก).

Khrōngkān WTO Watch (Čhap Krasǣ ʻOngkān Kānkhā Lōk) Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก) | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print regular print Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān, 2549- [2006]- Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2549- [2006]-Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: AI21.จ35 ด62 2546-49 (2). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for LoanCall number: AI21.จ35 ด62 2546-49 (1).

ห้องสมุด:
ข้อพิพาทการค้าระหว่างประเทศ : สินค้าเกษตร / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ บรรณาธิการ.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch, 2548Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9000.5 .ข53 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD9000.5 .ข53 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD9000.5 .ข53 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD9000.5 .ข53 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD9000.5 .ข53 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9000.5 .ข53 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9000.5 .ข53 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยนโยบายเขตการค้าเสรีของไทย / ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม.

by ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch, 2551Availability: Available for loan (16)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1418.3.ท9 ธ44 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1418.3.ท9 ธ44 (3), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HF1418.3.ท9 ธ44 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HF1418.3.ท9 ธ44 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1418.3.ท9 ธ44 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1418.3.ท9 ธ44 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF1418.3.ท9 ธ44 (1).

ห้องสมุด:
ข้อตกลงการค้าเสรีสหรัฐอเมริกา / ทิวารัตน์ ลาภวิไล, ประภาภรณ์ ซื่อเจริญกิจ, เอกพล จงวิลัยวรรณ ; สมบูรณ์ ศิริประชัย บรรณาธิการ.

by ทิวารัตน์ ลาภวิไล | ประภาภรณ์ ซื่อเจริญกิจ | เอกพล จงวิลัยวรรณ, 2525- | สมบูรณ์ ศิริประชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch, 2548Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1756 .ท656 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1756 .ท656 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1756 .ท656 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1756 .ท656 (1).

ห้องสมุด:
การเจรจาการค้าบริการใน WTO / พิมพ์ชนก วอนขอพร.

by พิมพ์ชนก วอนขอพร.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch, 2551Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: K3973 .พ643 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3973 .พ643 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K3973 .พ643 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: K3973 .พ643 (1).

ห้องสมุด:
ผลกระทบการเปิดเสรีการค้าและการปรับตัวในห่วงโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย / เกรียงไกร เตชกานนท์, ภัททา เกิดเรือง.

by เกรียงไกร เตชกานนท์ | ภัททา เกิดเรือง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch, 2550Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9866.ท92 ก74 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9866.ท92 ก74 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD9866.ท92 ก74 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9866.ท92 ก74 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9866.ท92 ก74 (1).

ห้องสมุด:
จีนกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าเป็นสมาชิก WTO : รายงาน USTR ปี 2550 / ชนัญนิษฐ์ ลาภวิไล.

by ชนัญนิษฐ์ ลาภวิไล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch, 2551Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1604 .ช36 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1604 .ช36 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HF1604 .ช36 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1604 .ช36 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1604 .ช36 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF1604 .ช36 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
ข้อเสนอว่าด้วยการจัดระเบียบการค้าสินค้าเกษตร / จิตติมา เกรียงมหศักดิ์, อมรรัตน์ สุรเกียรติชานุกูล ; บรรณาธิการ รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, สมบูรณ์ ศิริประชัย.

by จิตติมา เกรียงมหศักดิ์ | อมรรัตน์ สุรเกียรติชานุกูล | รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489- | สมบูรณ์ ศิริประชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch, 2548Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9000.5 .จ63 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD9000.5 .จ63 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD9000.5 .จ63 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD9000.5 .จ63 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9000.5 .จ63 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9000.5 .จ63 (2). Checked out (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
การอำนวยความสะดวกทางการค้า = Trade facilitation / ชมเพลิน สุวรรณภาณุ ; บรรณาธิการ รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, สมบูรณ์ ศิริประชัย.

by ชมเพลิน สุวรรณภาณุ | รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489- | สมบูรณ์ ศิริประชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch, 2548Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1379 .ช425 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1379 .ช425 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF1379 .ช425 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1379 .ช425 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1379 .ช425 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด : ข้อตกลงและประสบการณ์ / ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม ; บรรณาธิการ รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

by ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม | รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch, 2548Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1425 .ธ44 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1425 .ธ44 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1425 .ธ44 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF1425 .ธ44 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1425 .ธ44 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1425 .ธ44 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
มาตรการบังคับใช้สิทธิกับปัญหาการเข้าถึงยา : ข้อพิจารณาด้านกฎหมายและความตกลงระหว่างประเทศ / จักรกฤษณ์ ควรพจน์.

by จักรกฤษณ์ ควรพจน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch, 2550Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: K3570 .จ62 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: K3570 .จ62 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3570 .จ62 (1).

ห้องสมุด:
ข้อพิพาทการค้าระหว่างประเทศ : มโนสาเร่ / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ บรรณาธิการ.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch, 2548Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1379 .ข53 (5), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1379 .ข53 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF1379 .ข53 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1379 .ข53 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1379 .ข53 (2).

ห้องสมุด:
การเจรจาการค้าพหุภาคีสินค้าเกษตร : ความไม่สมดุล ความล้มเหลว และอนาคตของรอบการพัฒนา (โดฮา) / นิพนธ์ พัวพงศกร, สิริลักษณา คอมันตร์ ; บรรณาธิการ รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

by นิพนธ์ พัวพงศกร, 2491- | สิริลักษณา คอมันตร์ | รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch, 2548Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1379 .น633 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1379 .น633 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1379 .น633 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1379 .น633 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF1379 .น633 (1).

ห้องสมุด:
FTA ไทย-สหรัฐอเมริกา : ผลได้ ผลเสีย และข้อเสนอแนะ / บรรยายโดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ; เรียบเรียงโดย อิสร์กุล อุณหเกตุ.

by สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | อิสร์กุล อุณหเกตุ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch, 2549Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส427อ74 (5), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DOC .ส427อ74 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ส427อ74 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ส427อ74 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2006 481691 (1).

ห้องสมุด:
ข้อมูลเปรียบเทียบข้อตกลงการค้าเสรี US-Australia FTA และ Thailand-Australia FTA / ทิวารัตน์ ลาภวิไล, ประภาภรณ์ ซื่อเจริญกิจ.

by ทิวารัตน์ ลาภวิไล | ประภาภรณ์ ซื่อเจริญกิจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch, 2547Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF2340.55 .ท65 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF2340.55 .ท65 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF2340.55 .ท65 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HF2340.55 .ท65 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF2340.55 .ท65 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF2340.55 .ท65 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF2340.55 .ท65 (1).

ห้องสมุด:
ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการด้านสุขภาพต่อประเทศไทย / ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย, ครรชิต สุขนาค ; บรรณาธิการ รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

by ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย | ครรชิต สุขนาค | รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch, 2548Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: W74.1 .ศ645 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: W74.1 .ศ645 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: W74.1 .ศ645 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: W74.1 .ศ645 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: W74.1 .ศ645 (1).

ห้องสมุด:
ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุนสาขาโทรคมนาคมต่อประเทศไทย = [Assessing the impacts of telecommunication liberalization] / สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, ธราธร รัตนนฤมิตศร.

by สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | ธราธร รัตนนฤมิตศร, 2519-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch, 2548Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF2340.55 .ส42 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF2340.55 .ส42 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HF2340.55 .ส42 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF2340.55 .ส42 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF2340.55 .ส42 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF2340.55 .ส42 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย : รายงานและบทวิเคราะห์ / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ บรรณาธิการ.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch, 2549Availability: Available for loan (15)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF2340.55 .ข525 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF2340.55 .ข525 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF2340.55 .ข525 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF2340.55 .ข525 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF2340.55 .ข525 (3).

ห้องสมุด:
การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัย / สิทธิกร นิพภยะ.

by สิทธิกร นิพภยะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch, 2548Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1379 .ส625 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1379 .ส625 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF1379 .ส625 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF1379 .ส625 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1379 .ส625 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1379 .ส625 (2).

ห้องสมุด:
ความตกลงเรื่องการจัดซื้อโดยรัฐภายใต้ WTO = WTO agreement on government procurement : GPA / วิวรรธน์ เก่งถนอมศักดิ์.

by วิวรรธน์ เก่งถนอมศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch, 2550Other title: WTO agreement on government procurement : GPA.Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: K884 .ว654 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K884 .ว654 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K884 .ว654 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K884 .ว654 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544