ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 6163 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
สิ่งแวดล้อมอีสานและการอนุรักษ์ / โดย วินัย วีระวัฒนานนท์.

by วินัย วีระวัฒนานนท์, 2486-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท.] : โครงการมหาวิทยาลัยในโครงการอีสานเขียว, 2533Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS588.ต5 ว636 (2).

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษาและประเมินผลโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเมือง / โดย ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ และคณะ.

by อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว, 2475-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการ, 2541Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HT178.ท9 อ26 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HT178.ท9 อ26 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ประมวลผลการดำเนินงานโครงการบัณฑิตศึกษา / โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน. โครงการบัณฑิตศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการ, 2531Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก231 ธ44 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: LG395.ก231 ธ44 (2).

ห้องสมุด:
รายงานการประชุมผู้ปฏิบัติงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น / โครงการท้องถิ่นศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ; จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ บรรณาธิการ.

by การประชุมผู้ปฏิบัติงานด้านศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง (2542 : พิษณุโลก) | จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ | มหาวิทยาลัยนเรศวร. โครงการท้องถิ่นศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พิษณุโลก : โครงการ, 2543Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS588.ห7 ก62 (1).

ห้องสมุด:
กระบวนการผูกพันธมิตรวิชาชีพ : ใน การประชุมระดับชาติครั้งที่ 4 "บัณฑิตอุดมคติไทย" ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2543 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี / จัดโดย ทบวงมหาวิทยาลัย โครงการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.

by การประชุมระดับชาติบัณฑิตไทยในอุดมคติ (ครั้งที่ 4 : 2543 : กรุงเทพฯ) | สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา. โครงการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการ, [2543?]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: LC315.ท9 ก64 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: LC315.ท9 ก64 ล. 1 (2).

ห้องสมุด:
ปีที่ ... มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร / ผู้แต่ง โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร.

by มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการ, 2542-Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก2595 ก75 2541-42 (8), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LG395.ก2595 ก75 2543-44 (1).

ห้องสมุด:
รายงานประจำปี ... โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค = Annual report ... 5 Area Studies Project.

by โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : [2544?]- โครงการ, Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D16.25 .ค94 2544 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: D16.25 .ค94 2543 (2).

ห้องสมุด:
อาณาจักรสุโขทัย [วีดิทัศน์] / ผลิตโดย โครงการโสตทัศนวัสดุ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; วิภา อุตมฉันท์ อำนวยการผลิต ; จำรัส น้อยแสงศรี บทและลำดับภาพ.

by วิภา อุตมฉันท์, 2489- | จำรัส น้อยแสงศรี | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา. โครงการโสตทัศนวัสดุ.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการ, [2541?]Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .อ657 (2). :

อาณาจักรโบราณในภาคใต้ [วีดิทัศน์] / ผลิตโดย โครงการโสตทัศนวัสดุ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; วิภา อุตมฉันท์ อำนวยการผลิต ; จำรัส น้อยแสงศรี บทและลำดับภาพ.

by วิภา อุตมฉันท์, 2489- | จำรัส น้อยแสงศรี | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา. โครงการโสตทัศนวัสดุ.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการ, [2541?]Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .อ655 (2). :

การสัมมนาทางวิชาการเรื่องญี่ปุ่นยุคเสื่อมถอยถาวร? / จัดโดย โครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่องญี่ปุ่นยุคเสื่อมถอยถาวร? (2537 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | ประเสริฐ จิตติวัฒนพงศ์, 2489-2541 | Suvinai Pornavalai | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการญี่ปุ่นศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการ, 2537Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1624 .ก64 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1624 .ก64 (2).

ห้องสมุด:
ความสัมพันธ์ไทย-จีน : ลู่ทางการค้าและการลงทุนไทย-จีน (ตอนใต้) กวางตุ้ง กวางสี ยูนนาน / จัดโดย โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ... [และอื่นๆ] ; วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน และคณะบรรณาธิการ.

by การสัมมนาระหว่างประเทศเรื่องความสัมพันธ์ไทย-จีน : ลู่ทางการค้าและการลงทุนไทย-จีน (ตอนใต้) กวางตุ้ง กวางสี ยูนนาน (2536 : กรุงเทพฯ) | วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการจีนศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2536Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF3800.57.จ6 ก64 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF3800.57.จ6 ก64 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF3800.57.จ6 ก64 (5), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF3800.57.จ6 ก64 (4).

ห้องสมุด:
บทความพิเศษและข้อมูลกลุ่มศึกษาประจำปี 2517 / [รวบรวมโดย] โครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by เฉลิมรัฐ ขัมพานนท์ | วนิดา จิตต์หมั่น | ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการ, 2518Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: TD174 .บ3 (1).

ห้องสมุด:
การอบรมเสริมความรู้ทางสังคมศาสตร์ประยุกต์ ชุดที่ 4 : เอกสารประกอบการบรรยายอบรม / โครงการเสริมการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2523Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: H62.5 .ก685 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544