ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 242 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล / โดย ภิญโญ พินัยนิติศาสตร์.

by ภิญโญ พินัยนิติศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX4270.ท92 ภ64 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JX4270.ท92 ภ64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JX4270.ท92 ภ64 (4). Checked out (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายสวัสดิการสังคม / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.

by วิจิตรา วิเชียรชม, 2496- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Availability: Available for loan (33)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1520 .ว626 2555 (8), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1520 .ว626 2555 (12), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1520 .ว626 2555 (13).

ห้องสมุด:
กฎหมายมหาชนเบื้องต้น / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.

by บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3150 .บ725 2555 (6), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3150 .บ725 2555 (2). Checked out (8).

ห้องสมุด:
กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป / ดาราพร ถิระวัฒน์.

by ดาราพร ถิระวัฒน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Availability: Available for loan (16)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT810 .ด646 2555 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT810 .ด646 2555 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT810 .ด646 2555 (9). Checked out (12).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
คำอธิบายเรียงมาตรากฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนและบริษัท / ทิพย์ชนก รัตโนสถ.

by ทิพย์ชนก รัตโนสถ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556Other title: กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนและบริษัท.Availability: Available for loan (13)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1045 .ท632 2556 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1045 .ท632 2556 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1045 .ท632 2556 (3). Checked out (8).

ห้องสมุด:
กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป / ดาราพร ถิระวัฒน์.

by ดาราพร ถิระวัฒน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011]Availability: Available for loan (21)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT810 .ด646 2554 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT810 .ด646 2554 (7), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT810 .ด646 2554 (9), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT810 .ด646 2554 (1). Checked out (4).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน / อุดม รัฐอมฤต.

by อุดม รัฐอมฤต, 2502- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (22)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1672 .อ73 2557 (8), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 623803 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1672 .อ73 2557 (9). Checked out (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน / อุดม รัฐอมฤต.

by อุดม รัฐอมฤต, 2502- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1672 .อ73 2555 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ / โดย ปกป้อง ศรีสนิท.

by ปกป้อง ศรีสนิท, 2520- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KZ7050 .ป235 2556 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KZ 2013 625260 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KZ 2013 625260 (5). Checked out (14).

ห้องสมุด:
คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน / วรเจตน์ ภาคีรัตน์.

by วรเจตน์ ภาคีรัตน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: รัฐและหลักกฎหมายมหาชน.Availability: Available for loan (9)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3150 .ว427 2555 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3150 .ว427 2555 (6). Checked out (21).

ห้องสมุด:
กฎหมายว่าด้วยตราสารเปลี่ยนมือ / สหธน รัตนไพจิตร.

by สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Available for loan (19)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT937 .ส533 2556 (10), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT937 .ส533 2556 (9). Checked out (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายหลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะตัวแทน-นายหน้า / นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.

by นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: หลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะตัวแทน-นายหน้า.Availability: Available for loan (19)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT920 .น33 2556 (9), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT920 .น33 2556 (6), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2013 621070 (4). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Lak kotmāi phǣng laksana lamœ̄t / หลักกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด / จิ๊ด เศรษฐบุตร.

Čhit Sētthabut, by จิ๊ด เศรษฐบุตร, 2449-2538.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Edition: Phim khrang thī 7. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2553 [2010] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 [2010]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT834 .จ64 2553 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT834 .จ64 2553 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
งานวิจัยเสริมหลักสูตรเรื่องสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ / สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์.

by สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส429ง63 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC .ส429ง63 (7), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ส429ง63 (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก / โดย เพรียบ หุตางกูร.

by เพรียบ หุตางกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ม4 พ7 2536 (1).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายอาญา / แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

by แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3800 .ส88 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ส88 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยระยะเวลาและอายุความ / กำชัย จงจักรพันธ์.

by กำชัย จงจักรพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.อ6 ก62 2535 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะประกันภัย : ศึกษาแบบเรียงมาตรา / สรพล สุขทรรศนีย์.

by สรพล สุขทรรศนีย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533Availability: Available for loan (30)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ป4 ส43 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ป4 ส43 (12), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.ป4 ส43 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ป4 ส43 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ป4 ส43 (7).

ห้องสมุด:
การบังคับใช้กฎหมายย้อนหลัง / เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล บรรณาธิการ.

by เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, 2503-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Availability: Available for loan (22)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3827 .ก64 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3827 .ก64 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3827 .ก64 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT3827 .ก64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3827 .ก64 (10).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544