ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 245 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
นิติปรัชญา = [Philosophy of law] / ปรีดี เกษมทรัพย์.

by ปรีดี เกษมทรัพย์, 2470-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Other title: Philosophy of law.Availability: : Checked out (8).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยระยะเวลาและอายุความ / กำชัย จงจักรพันธ์.

by กำชัย จงจักรพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.อ6 ก62 2535 (1).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายอาญา / แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

by แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3800 .ส88 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ส88 (2).

ห้องสมุด:
งานวิจัยเสริมหลักสูตรเรื่องสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ / สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์.

by สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส429ง63 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC .ส429ง63 (7), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ส429ง63 (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก / โดย เพรียบ หุตางกูร.

by เพรียบ หุตางกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ม4 พ7 2536 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ = International trade law / กำชัย จงจักรพันธ์.

by กำชัย จงจักรพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: International trade law.Availability: Available for loan (13)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3943 .ก624 2552 (6), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: K3943 .ก624 2552 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3943 .ก624 2552 (5).

ห้องสมุด:
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ = International trade law / กำชัย จงจักรพันธ์.

by กำชัย จงจักรพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Other title: International trade law.Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3943 .ก624 2551 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3943 .ก624 2551 (5).

ห้องสมุด:
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดเพื่อความเสียหาย อันเกิดจากสินค้าที่ขาดความปลอดภัย = Product liability law / อนันต์ จันทรโอภากร.

by อนันต์ จันทรโอภากร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: K953 .อ36 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K953 .อ36 (7), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K953 .อ36 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K953 .อ36 (5).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะประกันภัย : ศึกษาแบบเรียงมาตรา / สรพล สุขทรรศนีย์.

by สรพล สุขทรรศนีย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533Availability: Available for loan (29)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ป4 ส43 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ป4 ส43 (11), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.ป4 ส43 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ป4 ส43 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ป4 ส43 (7). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548.Availability: Available for loan (17)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT3480.5 .ผ932 (6), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3480.5 .ผ932 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3480.5 .ผ932 (6). Checked out (2).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายแพ่งลักษณะหนี้ / จิ๊ด เศรษฐบุตร.

by จิ๊ด เศรษฐบุตร, 2449-2538 | ดาราพร ถิระวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13, แก้ไขเพิ่มเติม / โดย ดาราพร ถิระวัฒน์.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Available for loan (19)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ห3 จ62 2545 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ห3 จ62 2545 (15). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การบังคับใช้กฎหมายย้อนหลัง / เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล บรรณาธิการ.

by เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, 2503-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Availability: Available for loan (21)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3827 .ก64 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3827 .ก64 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3827 .ก64 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT3827 .ก64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3827 .ก64 (10). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายหลักรัฐธรรมนูญทั่วไป / โดย สมยศ เชื้อไทย.

by สมยศ เชื้อไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JF56 .ส456 2535 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JF56 .ส456 2535 (3). Checked out (5).

ห้องสมุด:
กฎหมายรัฐธรรมนูญ / โดย บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.

by บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Availability: Available for loan (14)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2070 .บ77 2553 (4), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2070 .บ77 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2070 .บ77 2553 (9). Checked out (3).

ห้องสมุด:
นิติปรัชญา = Philosophy of law / ปรีดี เกษมทรัพย์.

by ปรีดี เกษมทรัพย์, 2470-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: PHIL B 1988 95898 (1). : Checked out (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1 / คนึง ฦาไชย.

by คนึง ฦาไชย, 2467- | ณรงค์ ใจหาญ, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4 [แก้ไขและเพิ่มเติม] / แก้ไขเพิ่มเติมโดย ณรงค์ ใจหาญ.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ค351 2537 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก / เพรียบ หุตางกูร.

by เพรียบ หุตางกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539Availability: Available for loan (22)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ม4 พ7 2539 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ม4 พ7 2539 (20).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายอาญา / แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

by แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ส88 2542 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ส88 2542 (4).

ห้องสมุด:
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1 / คนึง ฦาไชย.

by คนึง ฦาไชย, 2467- | ณรงค์ ใจหาญ, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7 [แก้ไขและเพิ่มเติม] / แก้ไขเพิ่มเติมโดย ณรงค์ ใจหาญ.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ค351 2544 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544