ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 30 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การศึกษาบรรทัดฐานการประเมินคุณค่าของสังคมต่อการลงทุนทางการแพทย์และสาธารณสุข = Assessing a societal value for a celling threshold in Thailand : รายงานฉบับสมบูรณ์ / มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ | โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2552Other title: Assessing a societal value for a celling threshold in Thailand.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: W74.JT3 ก655 2552 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W74.JT3 ก655 2552 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: W74.JT3 ก655 2552 (2).

ห้องสมุด:
การประเมินผลกระทบจากมาตรการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยาในประเทศไทยระหว่างปี 2549-2551 = Assessing the implications of the compulsory licensing policy in Thailand between 2006-2008 : รายงานฉบับสมบูรณ์ / อินทิรา ยมาภัย ... [และคนอื่น ๆ].

by อินทิรา ยมาภัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2552Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: QV736 .ก634 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV736 .ก634 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: QV736 .ก634 (2).

ห้องสมุด:
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ Human papillomavirus (HPV) ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยและผลต่อความรู้ ทัศนคติ และการตัดสินใจรับวัคซีนของสตรีกลุ่มเป้าหมาย = The dissemination of the information concerning Human papillomavirus (HPV) vaccine via printing media in Thailand and the effect of these information for knowledge, attitude and vaccination decision among women in Thailand : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย เชิญขวัญ ภุชฌงค์ ... [และคนอื่น ๆ].

by เชิญขวัญ ภุชฌงค์ | โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2552Other title: Dissemination of the information concerning Human papillomavirus (HPV) vaccine via printing media in Thailand and the effect of these information for knowledge, attitude and vaccination decision among women in Thailand.Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: WP480 .ก643 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WP480 .ก643 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WP480 .ก643 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WP480 .ก643 (1).

ห้องสมุด:
การประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ของการใช้ยา recombinant human erythropoietin เพื่อแก้ไขภาวะโลหิตจางที่เกิดจากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย : รายงานผลการศึกษา / จิราพรรณ เรืองรอง นักวิจัยหลัก ; ยศ ตีระวัฒนานนท์, อุษา ฉายเกล็ดแก้ว นักวิจัย.

by จิราพรรณ เรืองรอง | ยศ ตีระวัฒนานนท์ | อุษา ฉายเกล็ดแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2550Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: 033/2552 (2).

ห้องสมุด:
การประเมินต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ของการคัดกรองและการใช้ยาเพื่อป้องกันกระดูกหักในหญิงวัยหลังหมดประจำเดือนที่เป็นโรคกระดูกพรุน : รายงานฉบับสมบูรณ์ / อุษาวดี มาลีวงศ์ ... [และคนอื่น ๆ] นักวิจัย.

by อุษาวดี มาลีวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2551Availability: Available for loan (4)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WE250 .ก643 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WE250 .ก643 (1).

ห้องสมุด:
การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ของการใช้ยากลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitor (Statin) เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดปฐมภูมิ : รายงานฉบับสมบูรณ์ / ยุพิน ตามธีรนนท์ ... [และคนอื่นๆ].

by ยุพิน ตามธีรนนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2551Availability: Available for loan (5)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QU85 .ก643 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: QU85 .ก643 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารจัดการการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพในต่างประเทศ = [Management of health technology assessment in foreign countries] : รายงานฉบับสมบูรณ์ / จอมขวัญ โยธาสมุทร, ศรีเพ็ญ ตันติเวสส นักวิจัย.

by จอมขวัญ โยธาสมุทร | ศรีเพ็ญ ตันติเวสส | โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2551Other title: Management of health technology assessment in foreign countries.Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: 108/2554 (1).

ห้องสมุด:
การทบทวนวรรณกรรมการประเมินการใช้ insulin analogue ในการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน / จันทนา พัฒนเภสัช.

by จันทนา พัฒนเภสัช | โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2550Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: 008/2552 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาต้นทุนผลกระทบทางสังคม สุขภาพ และเศรษฐกิจของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย = A study on costs of social, health and economic consequences of alcohol consumption in Thailand / โดย มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2551Other title: Study on costs of social, health and economic consequences of alcohol consumption in Thailand.Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV5600.55 .ก645 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV5600.55 .ก645 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HV5600.55 .ก645 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV5600.55 .ก645 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HV5600.55 .ก645 (3).

ห้องสมุด:
การประเมินผลกระทบจากมาตรการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยาในประเทศไทยระหว่างปี 2549-2551 = Assessing the implications of the compulsory licensing policy in Thailand between 2006-2008 : รายงานฉบับสมบูรณ์ / อินทิรา ยมาภัย ... [และคนอื่น ๆ].

by อินทิรา ยมาภัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2552Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: QV736 .ก634 2552 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV736 .ก634 2552 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: QV736 .ก634 2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QV736 .ก634 2552 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาผลกระทบในเชิงเศรษฐศาสตร์และคุณภาพชีวิตจากโรคอ้วนในประเทศไทย = Impact of obesity on economics and quality of life in Thailand : รายงานการวิจัย / จัดทำโดย มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ | โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2554 [2011]Other title: Impact of obesity on economics and quality of life in Thailand.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: WD210 .ก645 2554 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WD210 .ก645 2554 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WD210 .ก645 2554 (1).

ห้องสมุด:
การคัดกรองโรคสมาธิสั้นและความบกพร่องด้านการเรียนในโรงเรียน = School-based screening for attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD) and learning disorders (LD) : รายงานวิจัย / ภาสุรี แสงศุภวานิช ... [และคนอื่น ๆ].

by ภาสุรี แสงศุภวานิช | โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2554 [2011]Other title: School-based screening for attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD) and learning disorders (LD).Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WS350.8.A8 ก642 2554 (2).

ห้องสมุด:
การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนารูปแบบองค์กรของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ = A feasibility study on alternative organizational models for the Health Intervention and Technology Assessment Program : รายงานวิจัย / คณะผู้วิจัย กัลยา ตีระวัฒนานนท์, คัคนางค์ โตสงวน.

by กัลยา ตีระวัฒนานนท์ | คัคนางค์ โตสงวน | โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2554 [2011]Other title: Feasibility study on alternative organizational models for the Health Intervention and Technology Assessment Program.Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA540.JT3 ก594 2554 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WA540.JT3 ก594 2554 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ต้นทุนผลได้ของการตรวจกรองและวินิจฉัยก่อนคลอดของกลุ่มอาการดาวน์ในประเทศไทย = Cost-benefit analysis of prenatal screening and diagnosis for down syndrome in Thailand : รายงานวิจัย / โดย จันทนา พัฒนเภสัช, อุษณา ตัณมุขยกุล, ยศ ตีระวัฒนานนท์.

by จันทนา พัฒนเภสัช | อุษณา ตัณมุขยกุล | ยศ ตีระวัฒนานนท์ | โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2554 [2011]Other title: Cost-benefit analysis of prenatal screening and diagnosis for down syndrome in Thailand.Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WQ209 .จ633 2554 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WQ209 .จ633 2554 (2).

ห้องสมุด:
รายการต้นทุนมาตรฐานเพื่อการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ = Standard cost lists for health technology assessment : [รายงานวิจัย] / อาทร ริ้วไพบูลย์.

by อาทร ริ้วไพบูลย์ | โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2554 [2011]Other title: Standard cost lists for health technology assessment | รายงานต้นทุนมาตรฐานเพื่อการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ.Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W74.JT3 อ634 2554 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: W74.JT3 อ634 2554 (1).

ห้องสมุด:
สรุปเนื้อหาการประชุมนานาชาติเรื่องเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 1 = The first global forum on medical devices : รายงานฉบับสมบูรณ์ / เรียบเรียง กัลยา ตีระวัฒนานนท์, ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี.

by กัลยา ตีระวัฒนานนท์ | ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี | โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ | การประชุมนานาชาติเรื่องเครื่องมือแพทย์ (ครั้งที่ 1 : 2553 : กรุงเทพฯ).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2554 [2011]Other title: First global forum on medical devices.Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W26 .ส473 2554 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: W26 .ส473 2554 (1).

ห้องสมุด:
การนำชุดตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวีในน้ำจากช่องปากด้วยวิธีรวดเร็วมาใช้ในระบบบริการสุขภาพของไทย : การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / อดุลย์ โมฮารา, ศรีเพ็ญ ตันติเวสส, ยศ ตีระวัฒนานนท์ นักวิจัย.

by อดุลย์ โมฮารา | ศรีเพ็ญ ตันติเวสส | ยศ ตีระวัฒนานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QW575 .อ374 2550 (1).

ห้องสมุด:
การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพนักงานโรงงานและคนงานก่อสร้าง : บทบาทของการตลาดเพื่อสังคม : [รายงานวิจัย] / โดย จอมขวัญ โยธาสมุทร ... [และคนอื่นๆ].

by จอมขวัญ โยธาสมุทร | โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2553 [2010]Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: MED WA 2010 567876 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA400 .ก648 2553 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WA400 .ก648 2553 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WA400 .ก648 2553 (1).

ห้องสมุด:
ความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขต่อยาจากสมุนไพรและนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข = Views of health professionals on herbal medicine and policy for promotion of herbal medicine use in healthcare settings : รายงานวิจัย / โดย ณัฏฐิญา ค้าผล ... [และคนอื่น ๆ].

by ณัฏฐิญา ค้าผล | โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2554 [2011]Other title: Views of health professionals on herbal medicine and policy for promotion of herbal medicine use in healthcare settings.Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV770.JT3 ค556 2554 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: QV770.JT3 ค556 2554 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีเพทซีทีในประเทศไทย = Assessing the feasibility and appropriateness of using Positron Emission Tomography/Computed Tomography (PET/CT) in Thailand / โดย อินทิรา ยมาภัย ... [และคนอื่นๆ].

by อินทิรา ยมาภัย | โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP), 2552 [2009]Other title: Assessing the feasibility and appropriateness of using Positron Emission Tomography/Computed Tomography (PET/CT) in Thailand | รายงานวิจัยการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีเพทซีทีในประเทศไทย.Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WN206 .ก64 2552 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WN206 .ก64 2552 (4).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544