ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 13 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
เศรษฐศาสตร์แรงงาน / สุมาลี ปิตยานนท์.

by สุมาลี ปิตยานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการพัฒนาตำรา ศูนย์บริหารเอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD4901 .ส74 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD4901 .ส74 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD4901 .ส74 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค / นราทิพย์ ชุติวงศ์.

by นราทิพย์ ชุติวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, (ฉบับปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการพัฒนาตำรา ศูนย์บริการเอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB180 .น415 2539 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB180 .น415 2539 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB180 .น415 2539 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB180 .น415 2539 (5). Checked out (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์การจัดการ / นราทิพย์ ชุติวงศ์.

by นราทิพย์ ชุติวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาตำรา ศูนย์บริการเอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD30.22 .น46 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD30.22 .น46 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD30.22 .น46 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD30.22 .น46 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD30.22 .น46 (1).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค / นราทิพย์ ชุติวงศ์.

by นราทิพย์ ชุติวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการพัฒนาตำรา ศูนย์บริการเอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB180 .น415 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB180 .น415 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB180 .น415 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB180 .น415 (3).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ / ชัยวุฒิ ชัยพุนธุ์.

by ชัยวุฒิ ชัยพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาตำรา ศูนย์บริการเอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: T58.6 .ช64 (2).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์มหภาค : ทฤษฎี นโยบาย และการวิเคราะห์สมัยใหม่ / ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์.

by ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์, 2499-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาตำรา ศูนย์บริการเอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB180 .ต64 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB180 .ต64 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB180 .ต64 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
พื้นฐานเศรษฐศาสตร์มหภาค / รัตนา สายคณิต ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ รัตนา สายคณิต.

by รัตนา สายคณิต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาตำรา ศูนย์บริการเอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB180 .พ73 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB180 .พ73 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB180 .พ73 (3).

ห้องสมุด:
เศรษฐกิจการเงินสาธารณสุข / โดย เทียนฉาย กีระนันทน์.

by เทียนฉาย กีระนันทน์, 2488-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาตำรา ศูนย์บริการเอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: WA540.JT3 ท832 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA540.JT3 ท832 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WA540.JT3 ท832 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WA540.JT3 ท832 (2).

ห้องสมุด:
เครื่องชี้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค / รัตนา สายคณิต.

by รัตนา สายคณิต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการพัฒนาตำรา ศูนย์บริการเอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB172.5 .ร6294 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB172.5 .ร6294 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HB172.5 .ร6294 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB172.5 .ร6294 (2).

ห้องสมุด:
รวมบทความเศรษฐศาสตร์ภาครัฐ / ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ บรรณาธิการ.

by ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์, ต. 2549.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาตำรา ศูนย์บริการเอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD4300.58 .ร54 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD4300.58 .ร54 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD4300.58 .ร54 (3).

ห้องสมุด:
หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน = Foundation economics / ชัยวุฒิ ชัยพันธุ์.

by ชัยวุฒิ ชัยพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาตำรา ศูนย์บริการเอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB180 .ช595 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB180 .ช595 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB180 .ช595 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การเงินอุดมศึกษา / โดย เทียนฉาย กีระนันทน์.

by เทียนฉาย กีระนันทน์, 2488-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการพัฒนาตำรา ศูนย์บริการเอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2342.2.ท9 ท83 (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐกิจไทยในระบบทุนนิยมโลก / ผู้เขียน แล ดิลกวิทยรัฐ ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ กำชัย ลายสมิต.

by แล ดิลกวิทยรัตน์ | กำชัย ลายสมิต, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการพัฒนาตำรา, ศูนย์บริการเอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9 น65 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445.ฮ9 น65 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ9 น65 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ9 น65 (5). Checked out (1).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544