ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 33 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การควบคุมและกำกับสถาบันการเงินกับวิกฤติการณ์การเงินไทย 2540 / สินาด ตรีวรรณไชย.

by สินาด ตรีวรรณไชย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว., 2548Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG187.ท9 ส63 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG187.ท9 ส63 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HG187.ท9 ส63 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG187.ท9 ส63 (2).

ห้องสมุด:
วิกฤติการณ์การเงินเอเชีย 2540 กับการจัดระเบียบการเงินเอเชียตะวันออก = [The Asian financial crisis 1997 and the East Asian financial architecture] / อนุวัฒน์ ชลไพศาล.

by อนุวัฒน์ ชลไพศาล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว., 2547Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC460.5 .อ374 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC460.5 .อ374 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายยุครัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน (มีนาคม 2534-เมษายน 2535) / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว., 2541Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT13 2541ข (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT13 2541ข (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT13 2541ข (1).

ห้องสมุด:
การเมืองยุครัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489- | การสัมมนาเรื่องการเมืองการบริหารและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยต้นศตวรรษหน้า (2542 : ชลบุรี).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว., 2544Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ร615 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .ร615 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1745 .ร615 (2).

ห้องสมุด:
มติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยเศรษฐกิจไทย รัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว., 2541-Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ร58133 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ร58133 ล. 1 (2).

ห้องสมุด:
บทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญแ่ห่งราชอาณาจักรไทย / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว., 2545Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ร58125 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HC445 .ร58125 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC445 .ร58125 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ร58125 (2).

ห้องสมุด:
บทวิเคราะห์กฎหมายที่บัญญัติในยุครัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน (มีนาคม 2534-เมษายน 2535) / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว., 2541Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ร6248บ35 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ร6248บ35 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ร6248บ35 (1).

ห้องสมุด:
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475-2549 / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489- | ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว., 2550Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2050 .ร625 2550 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT2050 .ร625 2550 (1).

ห้องสมุด:
กระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489- | การสัมมนาทางวิชาการเรื่องไทยภายใต้ระเบียบเศรษฐกิจใหม่ (2544 : กรุงเทพฯ).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว., 2544Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ร5801 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HC445 .ร5801 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ร5801 (4).

ห้องสมุด:
ข้อเสนอว่าด้วยการปฏิรูปการเมือง : บทวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญ / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489- | การสัมมนาทางวิชาการเรื่องจากลัทธิอาณานิคมสู่ประชาธิปไตยใหม่ในอุษาคเนย์ (2544 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว., 2546Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3191 .ร625 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3191 .ร625 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3191 .ร625 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT3191 .ร625 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT3191 .ร625 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
แบบจำลองการพัฒนาเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก ฉันทมติแห่งวอชิงตันและวิกฤติการณ์การเงิน 2540 = [The East Asian development model, the Washington Consensus and the Asian financial crisis 1997] / อนุวัฒน์ ชลไพสาล.

by อนุวัฒน์ ชลไพศาล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว., 2546Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC460.5 .อ37 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC460.5 .อ37 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC460.5 .อ37 (2).

ห้องสมุด:
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475-2540 / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว., 2541Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT2050 .ร625 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ สิงหาคม 2531-กุมภาพันธ์ 2534 / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว., 2541Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT13 2541ค (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT13 2541ค (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT13 2541ค (1).

ห้องสมุด:
กองทุนการเงินระหว่างประเทศกับวิกฤติการณ์การเงินไทย 2540 / สุกำพล จงวิไลเกษม.

by สุกำพล จงวิไลเกษม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว., 2548Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG3881.5.ก455 ส72 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG3881.5.ก455 ส72 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HG3881.5.ก455 ส72 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG3881.5.ก455 ส72 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ภูมิปัญญาภาษาลาว-ภาษาไทยอีสานในชุมชนสองฝั่งโขง = Wisdoms of the Lao-Thai Isan language in the communities on the Mekhong basin / ผู้วิจัย จารุวรรณ ธรรมวัตร ... [และคนอื่น ๆ].

by จารุวรรณ ธรรมวัตร | โครงการเมธีวิจัยอาวุโส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการวิจัยเมธีอาวุโส สกว., 2542 [1999]Other title: Wisdoms of the Lao-Thai Isan language in the communities on the Mekhong basin.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4236 .ภ74 2542 (1).

ห้องสมุด:
นิทานกำพร้า : ภาพสะท้อนชีวิตผู้ด้อยโอกาสและชาติพันธ์ในอุษาคเนย์ตอนกลาง = Orphan tales : reflections of people's lives with restricted opportunities and ethnic relationships in the middle Southeast Region / ผู้วิจัย จารุวรรณ ธรรมวัตร ; ผู้ช่วยวิจัย โสภี อุ่นทะยา, ชินภัทร อุ่นทะยา, ประภาพร บุญพาเกิด.

by จารุวรรณ ธรรมวัตร | โสภี อุ่นทะยา | ชินภัทร อุ่นทะยา | ประภาพร บุญพาเกิด | โครงการเมธีวิจัยอาวุโส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว., 2542 [1999]Other title: Orphan tales : reflections of people's lives with restricted opportunities and ethnic relationships in the middle Southeast Region.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: GR308 .จ64 2542 (2).

ห้องสมุด:
วิกฤติการณ์การเงินเอเชีย 2540 กับสถาปัตยกรรมการเงินระหว่างประเทศใหม่ / อนุวัฒน์ ชลไพศาล.

by อนุวัฒน์ ชลไพศาล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG3881 .อ37 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG3881 .อ37 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG3881 .อ37 (2).

ห้องสมุด:
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 : บทวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญ / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2070 .ร6225 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2070 .ร6225 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT2070 .ร6225 (1).

ห้องสมุด:
นโยบายกึ่งการคลังภายใต้รัฐบาลทักษิณ / อนุวัฒน์ ชลไพศาล.

by อนุวัฒน์ ชลไพศาล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .อ3649น49 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .อ3649น49 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ธุรกรรมหุ้นชินคอร์ปอเรชั่น / พิภพ อุดร.

by พิภพ อุดร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 พ64 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 พ64 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1745.ก55ฉ5 พ64 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544