ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 106 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
พิธีพระราชทานเพลิงศพวีรชน ณ เมรุท้องสนามหลวง 14 ตุลาคม 2517.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว, 2517Availability: Available for loan (3)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1745.ก1 พ43 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก1 พ43 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก1 พ43 (1). Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: JQ1745.ก1 พ43 (3).

ห้องสมุด:
โภชนาการสำหรับครอบครัวและผู้ป่วย / เสาวนีย์ จักรพิทักษ์.

by เสาวนีย์ จักรพิทักษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์คุรุสภาพลาดพร้าว, 2520Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: WB400 .ส75 (1).

ห้องสมุด:
บันทึกความทรงจำ / จรูญ วงศ์สายัณห์.

by จรูญ วงศ์สายัณห์, 2459-2532.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: CT1548.จ4 ก3 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1989 85436 (1).

ห้องสมุด:
สมุดตำราลายไทย / ของ พระเทวาภินิมมิต.

by พระเทวาภินิมมิต (ฉาย เทียมศิลป์ชัย).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2537Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: NC754 .พ46 (1).

ห้องสมุด:
งานนิพนธ์ชุดสมบูรณ์ หมวดวรรณคดี / พระยาอนุมานราชธน.

by อนุมานราชธน, พระยา, 2431-2512.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2531Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4200 .อ3 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4200 .อ3 (1).

ห้องสมุด:
ศกุนตลา สำนวนต่างๆ.

by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2521Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.2.ม2 ศ2 2521 (2). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1978 191095 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
กฎหมายรัฐธรรมนูญ.

by คันถ์ชิด อินทชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2515Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ท910 .ค6 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือปฏิบัติพิธีต่างๆ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2527Availability: : Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นายผ่อง พยัคฆโส บ.ม. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2538.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2538Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z116 .ท64 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1995 195214 (1).

ห้องสมุด:
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มรดกโลกทางวัฒนธรรม / โดย จุฬรักษ์ ดำริห์กุล.

by จุฬรักษ์ ดำริห์กุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2536Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS589.พ2 จ75 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS589.พ2 จ75 (1).

ห้องสมุด:
โรงเรียนประถมศึกษาแบบพึ่งตนเอง / สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน.

by สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2529Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LA1224.ม8 ร92 (1).

ห้องสมุด:
ตามรอยพระโพธิญาณ : ชีวิตพระ กรรมฐานใน "ป่าพง" / พระสุชา สมฺปชาโน เรื่อง ; พระทิโมธี อภิญญาโณ ภาพ.

by พระสุชา สมฺปชาโน | พระทิโมธี อภิญญาโณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2535Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6135 .พ57 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / โดย วิริยะ เกิดศิริ.

by วิริยะ เกิดศิริ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2515Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT926 .ว64 (3).

ห้องสมุด:
เรื่องสั้นตะวันออก / [แปลโดย] เจือ สตะเวทิน.

by เจือ สตะเวทิน, 2453-2521.

Edition: พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2517Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: รส .จ8ร8 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการสัมนาระดับชาติเรื่องนโยบายประชากรและการมีงานทำกับการวิจัย ณ โรงแรมรินคำ เชียงใหม่ 15-17 ธันวาคม 2519 (Report: National Seminar on Population and employment policies and Research Chiengmai, on 15-17 December 1976) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ โดยความร่วมมือของ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | องค์การแรงงานระหว่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2520Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB3656.5 .ส56 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB3656.5 .ส56 (1).

ห้องสมุด:
จิตรกรรม 19 ปี วินัย ปราบริปู = Painting 19 years of Winai Prabripoo : 5-28 September 1996 at the National Gallerg, Chao-fa Rd., Bangkok.

by นิทรรศการจิตรกรรม 19 ปี วินัย ปราบริปู (2539 : หอศิลปแห่งชาติ) | วินัย ปราบริปู, 2497-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2539Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: ND1023.ว62 น63 (2).

ห้องสมุด:
กำแพงเพชร : มรดกโลกทางวัฒนธรรม / พิเศษ เจียจันทร์พงษ์.

by พิเศษ เจียจันทร์พงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2541Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS589.ก7 พ657 (2).

ห้องสมุด:
นกสามถิ่น : นกสวน นกท้องนา นกป่าดง / บุญส่ง เลขะกุล.

by บุญส่ง เลขะกุล, 2450-2535.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2537Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QL795.น2 บ755 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544