ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 804 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
เภสัชระบบประสาทอัตโนมัติ / ประเสริฐ ทรงกิตติคุณ.

by ประเสริฐ ทรงกิตติคุณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรง โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยAvailability: Available for loan (4)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV120 .ป46 (4).

ห้องสมุด:
การสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน / ธีระชัย ปูรณโชติ.

by ธีระชัย ปูรณโชติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4177 .ธ67 (1).

ห้องสมุด:
รายงานสัมมนาผู้บริหารงานทะเบียนนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย / สำนักทะเบียนและประมวลผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; คณะผู้จัดทำ วาริณี บุณยะมัต, สุชาดา พัฑฒนะ, พรรณี อุบลชลเขตต์.

by การสัมมนาผู้บริหารงานทะเบียนนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย (2532 : กรุงเทพฯ) | วาริณี บุณยะมัต | สุชาดา พัฑฒนะ | พรรณี อุบลชลเขตต์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สำนักทะเบียนและการปกครอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2341.8 .ก58 (1).

ห้องสมุด:
การออกกำลังกายเพื่อชะลอความแก่ / โดย เสก อักษรานุเคราะห์.

by เสก อักษรานุเคราะห์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2529?]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: QT255 .ส72 2529 (2).

ห้องสมุด:
ไปให้ถึงดวงดาว / พรรณราย ทรัพยะประภา, มงคล ยิ้มประยูร.

by พรรณราย ทรัพยะประภา | มงคล ยิ้มประยูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .พ44 (2).

ห้องสมุด:
หลักการตลาด / เรียบเรียงโดย ปรียา วอนขอพร ... [และคนอื่นๆ].

by ปรียา วอนขอพร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5415 .ป43 2531 (2).

ห้องสมุด:
สันติสุขมนุษย์ในสังคมวิทยาศาสตร์ / มณีวรรณ กมลพัฒนะ.

by มณีวรรณ กมลพัฒนะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: CB151 .ม35 (1).

ห้องสมุด:
การตรวจระบบประสาทสำหรับผู้ป่วยจิตเวช / สุวัทนา อารีพรรค.

by สุวัทนา อารีพรรค, 2490-.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WL141 .ส75 (1).

ห้องสมุด:
การออกกำลังกายสำหรับคนวัยเสื่อม ฉบับสำหรับประชาชน / เสก อักษรานุเคราะห์.

by เสก อักษรานุเคราะห์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: QT255 .ส75 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QT255 .ส75 (1).

ห้องสมุด:
แผน โครงการ และงบประมาณ อีกแนวทางหนึ่งสำหรับการจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจ.

by เทียนฉาย กีระนันทน์, 2488-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD30.28 .ท8 (2).

ห้องสมุด:
การใช้โปรแกรม Aldus SuperPaint 3.0 [อัลดัส ซูเปอร์เพนต์] และ Adobe illustrator 3.2 [อะโดบ อิลลัสเตเตอร์] / ผู้เขียน ณรงค์ ขำวิจิตร.

by ณรงค์ ขำวิจิตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: T385 .ณ45 (1).

ห้องสมุด:
จากการสอนแปล.

by พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: P306.5 .พ2 (2).

ห้องสมุด:
ประสบการณ์ในลาว / เขียนโดย พระมหาถวัลย์ ฐิตังกูร.

by พระมหาถวัลย์ ฐิตังกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ958 .พ44 (1).

ห้องสมุด:
วิวัฒนาการวรรณคดีบาลีสายพระสุตตันตปิฎกที่แต่งในประเทศไทย / โดย สุภาพรรณ ณ บางช้าง.

by สุภาพรรณ ณ บางช้าง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ1029.ท92 ส75 (3).

ห้องสมุด:
การพยาบาลฉุกเฉิน: ในบ้าน ในโรงเรียน และในชุมนุมชน.

by ประนอม โอทกานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: WY154 .ป463 2525 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY154 .ป463 2525 (1).

ห้องสมุด:
มนุษยสัมพันธ์ในโรงงานอุตสาหกรรม.

by อัมพิกา ไกรฤทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .อ585 (1).

ห้องสมุด:
วรรณคดีอเมริกัน : ศตวรรษที่สิบเก้าระยะปลายถึงศตวรรษที่ยี่สิบระยะต้น : ประวัติและวิเคราะห์ (ภาคที่หก-บทที่สอง) / ฉันทนา ไชยชิต.

by ฉันทนา ไชยชิต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PS111 .ฉ6498 (2).

ห้องสมุด:
การปฏิรูประบบราชการเปรียบเทียบ : สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และไทย / พิทยา บวรวัฒนา.

by พิทยา บวรวัฒนา, 2493-2556.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1358 .พ565 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JF1358 .พ565 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF1358 .พ565 (1).

ห้องสมุด:
ไอน้ำ และพลังงานจากถ่านหิน.

by เกริกชัย สุกาญจนัจที.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: TP325 .ก74 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TP325 .ก74 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544