ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 803 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
เภสัชระบบประสาทอัตโนมัติ / ประเสริฐ ทรงกิตติคุณ.

by ประเสริฐ ทรงกิตติคุณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรง โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยAvailability: Available for loan (4)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV120 .ป46 (4).

ห้องสมุด:
การสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน / ธีระชัย ปูรณโชติ.

by ธีระชัย ปูรณโชติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4177 .ธ67 (1).

ห้องสมุด:
รายงานสัมมนาผู้บริหารงานทะเบียนนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย / สำนักทะเบียนและประมวลผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; คณะผู้จัดทำ วาริณี บุณยะมัต, สุชาดา พัฑฒนะ, พรรณี อุบลชลเขตต์.

by การสัมมนาผู้บริหารงานทะเบียนนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย (2532 : กรุงเทพฯ) | วาริณี บุณยะมัต | สุชาดา พัฑฒนะ | พรรณี อุบลชลเขตต์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สำนักทะเบียนและการปกครอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2341.8 .ก58 (1).

ห้องสมุด:
การพยาบาลฉุกเฉิน: ในบ้าน ในโรงเรียน และในชุมนุมชน.

by ประนอม โอทกานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: WY154 .ป463 2525 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY154 .ป463 2525 (1).

ห้องสมุด:
การใช้โปรแกรม Aldus SuperPaint 3.0 [อัลดัส ซูเปอร์เพนต์] และ Adobe illustrator 3.2 [อะโดบ อิลลัสเตเตอร์] / ผู้เขียน ณรงค์ ขำวิจิตร.

by ณรงค์ ขำวิจิตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: T385 .ณ45 (1).

ห้องสมุด:
จากการสอนแปล.

by พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: P306.5 .พ2 (2).

ห้องสมุด:
จุลศัลยศาสตร์นรีเวชวิทยา / กอบจิตต์ ลิมปพยอม.

by กอบจิตต์ ลิมปพยอม, คุณหญิง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WO512 .ก52 (2).

ห้องสมุด:
ประสบการณ์ในลาว / เขียนโดย พระมหาถวัลย์ ฐิตังกูร.

by พระมหาถวัลย์ ฐิตังกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ958 .พ44 (1).

ห้องสมุด:
มนุษยสัมพันธ์ในโรงงานอุตสาหกรรม.

by อัมพิกา ไกรฤทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .อ585 (1).

ห้องสมุด:
การออกกำลังกายสำหรับคนวัยเสื่อม ฉบับสำหรับประชาชน / เสก อักษรานุเคราะห์.

by เสก อักษรานุเคราะห์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: QT255 .ส75 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QT255 .ส75 (1).

ห้องสมุด:
การออกกำลังกายสายกลางเพื่อสุขภาพและชะลอความแก่ / โดย เสก อักษรานุเคราะห์.

by เสก อักษรานุเคราะห์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: QT255 .ส72 2534 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QT255 .ส72 2534 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QT255 .ส72 2534 (3).

ห้องสมุด:
โฆษณากับการวิจัย / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

by สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5814 .ส73 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5814 .ส73 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5814 .ส73 (3), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HF5814 .ส73 (1).

ห้องสมุด:
การตรวจระบบประสาทสำหรับผู้ป่วยจิตเวช / สุวัทนา อารีพรรค.

by สุวัทนา อารีพรรค, 2490-.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WL141 .ส75 (1).

ห้องสมุด:
กรณีศึกษาการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ / ธีระชัย ปูรณโชติ.

by ธีระชัย ปูรณโชติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: Q181 .ธ6 (1).

ห้องสมุด:
คำจำกัดความศัพท์ในภาษาศาสตร์สังคม / อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

by อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: P40 .อ44 (1).

ห้องสมุด:
ชีวเคมีเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้า / จัดโดย สาขาชีวเคมี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, ภาควิชาเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

by การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"ชีวเคมีเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้า" (2531 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย. สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์. ภาควิชาชีวเคมี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: RB40 .ก6 (1).

ห้องสมุด:
ม.ต. ปกิณกนิพนธ์ / โดย มนตรี ตราโมท.

by มนตรี ตราโมท, 2443-2538.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: ML410.ม3 ม33 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: ML410.ม3 ม33 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1995 194943 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544