ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 70 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ธรรมชาติเจ้าเอย.

by อำนวย คอวนิช, 2462-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2521Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: QK475 .อ6 (2). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: BOT QK 1978 46147 (1).

ห้องสมุด:
ตารางข้อลดหย่อนและข้อผูกพันทางด้านสินค้า และข้อผูกพันการค้าบริการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2537Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1733.ท9 ต64 (2).

ห้องสมุด:
ต้นไม้กับพุทธศาสนา บทความทางวิชาการป่าไม้.

by อำนวย คอวนิช, 2462-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2520Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: SD381 .อ6 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: SD381 .อ6 (3). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1977 95255 (1).

ห้องสมุด:
อุตสาหกรรมไม้ขั้นพื้นฐาน = Basic wood industries / อำนวย คอวนิช.

by อำนวย คอวนิช, 2462-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2523Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9766.ท92 อ63 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9766.ท92 อ63 (1).

ห้องสมุด:
ผลสำเร็จของสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด.

by ประดิษฐ์ มัชฌิมา, 2476-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2520Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1491.ท92 ช9 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1491.ท92 ช9 (4).

ห้องสมุด:
สารัตถีทางสังคมวิทยาการศึกษา : กระบวนการทางสังคมเพื่อพัฒนาการศึกษา.

by ประทีป สยามชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2526Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
80 พรรษาเทิดไท้องค์ราชัน / กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ; รวบรวม/เรียบเรียงโดย จิตติมา ปั้นจ้อย, ฐิติมา สุภภัค, อัมพวัน นุภักดิ์.

by จิตติมา ปั้นจ้อย | ฐิติมา สุภภัค | อัมพวัน นุภักดิ์ | กระทรวงวัฒนธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2550Other title: แปดสิบพรรษาเทิดไท้องค์ราชัน.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ก1782 2550 (1).

ห้องสมุด:
การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าว จังหวัดสระบุรี / ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; ผู้ดำเนินการ กิ่งแก้ว คุณเขต ... [และคนอื่น ๆ].

by กิ่งแก้ว คุณเขต | ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2552Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SB191.ข6 ก63 2552 (1).

ห้องสมุด:
ผลงานดีเด่นของสหกรณ์การเกษตรสูงเนินจำกัด.

by ประดิษฐ์ มัชฌิมา, 2476-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2519Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD .ป408 (5).

ห้องสมุด:
หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด นายประจวบ ไชยสาส์น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 20 สิงหาคม 2540 / คณะผู้จัดทำ สุรทิพย์ กีรติบุตร ... [และคนอื่นๆ].

by สุรทิพย์ กีรติบุตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2540Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ป355 ห36 (2).

ห้องสมุด:
การสำรวจความต้องการด้านวิชาการในงานพัฒนาบุคคลและสังคม = A study on "need assessment of academic support in social and individual development programs" / โดย โกศล มีคุณ ... [และคนอื่นๆ].

by โกศล มีคุณ, 2492-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, [2539?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD5713.6.ท9 ก65 (1).

ห้องสมุด:
วิสาหกิจสหกรณ์ (Cooperative enterprise).

by ถวิล เลิศประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2523Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2961 .ถ5 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD2961 .ถ5 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD2961 .ถ5 (4).

ห้องสมุด:
รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนปศุสัตว์และสัตว์พาหนะในจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / รวบรวมโดย แผนกประมวลสถิติและชีวประวัติ.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมปศุสัตว์.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ , โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2517-Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: SF75 .ก7 2517 (1).

ห้องสมุด:
แผนการส่งเสริมเยาวชนแห่งชาติ.

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานส่งเสริมเยาวชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2519Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LC6557 .ศ6 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาเด็ก เยาวชน และสตรี / ปฬาณี ฐิติวัฒนา.

by ปฬาณี ฐิติวัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2535Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.565 .ป56 (2).

ห้องสมุด:
แนวทางการดำเนินงานการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน / คณะผู้จัดทำ นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ... [และคนอื่น ๆ].

by นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2554 [2011]Other title: แนวทางการดำเนินงานการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข.Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: 374/2555 (1).

ห้องสมุด:
Stop TB at the source / editor Kraig Klaudt ; ผู้แปลและเรียบเรียง สายัณห์ แก้วเกตุ, วัลลภ ปายะนันทน์.

by สายัณห์ แก้วเกตุ | วัลลภ ปายะนันทน์ | คล๊อดท์, เคร็ก.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2540Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .ส354 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการเลี้ยงโคนม / เกษตร วิทยานุภาพยืนยง, พิเชษฐ์ ศักดิ์พิทักษ์สกุล.

by เกษตร วิทยานุภาพยืนยง | พิเชษฐ์ ศักดิ์พิทักษ์สกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2531Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: SF239 .ก68 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SF239 .ก68 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544