ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 84 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ข้าจะโกงเอ็งจะทำไม.

by อนันต์ เสนาขันธ์, พ.ต.ต, 2478-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์พิฆเณศ. Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55 ฉ58 (2).

ห้องสมุด:
อาณาจักรของข้าพเจ้าและ ป.ล..

by มาลัย ชูพินิจ, 2449-2506.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2516Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1973 92129 (1). :

ห้องสมุด:
สุขภาพจิต ; คู่มือสำหรับครู โดย ประสิทธิ์ หะริณสุต และคนอื่นๆ.

by ประสิทธิ์ หะริณสุต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์ พิฆเณศ, 2525Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: RA790.5 .ป4 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการค้ากับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = The Lao's People Democratic Republic / กองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์และความร่วมมือ กรมเศรษฐกิจ กระทรวงการต่างประเทศ.

by กระทรวงการต่างประเทศ. กรมเศรษฐกิจ. กองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์และความร่วมมือ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2532Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF3800.4.ฮ6 ก64 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF3800.4.ฮ6 ก64 (1).

ห้องสมุด:
ชมรมธรรมศาสตร์บิสซิเนสสกูล ย่างปีที่ 19 = TBS Thammasat Business School 19th / จัดทำโดย ประชาชาติธุรกิจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิฆเณศ, [2534?]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5006 .ช44 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF5006 .ช44 (1).

ห้องสมุด:
ขับลำบรรเลงเป็นเพลงเถา.

by สุรชัย เครือประดับ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2516Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: M1824 .ส7 (3). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1973 47634 (1).

พัฒนาการเมือง.

by ชาญวุฒิ วัชรพุกก์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2518Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4222 .ช6 (1).

ห้องสมุด:
อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ ร.ต.ต. ฟุ้ง พันธเสน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2517Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2325 .อ25 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1974 22708 (1).

ห้องสมุด:
คุรุวาทะ และ การปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่ของสยามและพม่า เรียบเรียงโดย เอกวิทย์ ณ ถลาง และ อมร โสภณวิเชษฐ์วงศ์.

by เอกวิทย์ ณ ถลาง | อมร โสภณวิเชษฐวงศ์ | ริกซ์, เฟรด ดับเบิลยู.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2516Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1411 .อ7 (2).

ห้องสมุด:
อินไสด์ พี.ซี. พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือนเปรียบเทียบ.

by ประเสริฐ ตันสกุล, 2480-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2518Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13 จ64 (1).

ห้องสมุด:
ตำราวิชาพิชัยสงคราม ร.9, ร.ศ. 202 ตอนที่ว่าด้วยการเอาชนะสงครามตามแบบ.

by วิชิต วัฒนกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2527Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
สังคีต : ไหว้ครูวงดนตรีไทยกรุงเทพมหานครประจำปี 2530 / งานดนตรีและบันเทิง... กรุงเทพมหานคร.

by กรุงเทพมหานคร. สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว. กองนันทนาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2530Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 1987 21917 (1).

ห้องสมุด:
เทพบุตรมหาดไทย โดย บุญโชค เจียมวิริยะ.

by คมสัน ศุภลักษณ์ศึกษากร, 2476-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2519Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: รส .ค43ท7 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: รส .ค43ท7 (1).

ห้องสมุด:
เทคนิคมนุษยสัมพันธ์ (Human relation techniques).

by วิจิตร อาวะกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2525Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM132 .ว64 (2).

ห้องสมุด:
รวมเรื่องเมืองกาญจนบุรี.

by กาญจนบุรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2517Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS589 .ก5 (1).

ห้องสมุด:
รัฐธรรมนูญสำหรับชาวบ้าน. โดย ชัยอนันต์ สมุทวณิช และคนอื่นๆ.

by ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2487- | ปราโมทย์ นาครทรรพ | พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2516Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1743.3 .ช6 (2).

ห้องสมุด:
ปฏิวัติเขียว : หมายถึงการปฏิวัติการเกษตรอย่างชนิดถอนรากถอนโคน / อภิรัตน์ บริบูรณ์.

by อภิรัตน์ บริบูรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิฆเณศ, [2520?]Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 138/32 (2).

ห้องสมุด:
คติธรรม ครบรอบ 100 วัน แห่งการอสัญกรรม รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ อังคารที่ 9 สิงหาคม 2526 / สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก.

by ชินวราลงกรณ, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง, 2440-2531 | วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิฆเณศ, [2526]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ป46 ส38 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DS570.6.ป46 ส38 (1).

ห้องสมุด:
สารานุกรมเพลงพื้นบ้านภาคกลาง.

by เอนก นาวิกมูล, 2496-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2528Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: ML3758.ท9 อ7 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ML3758.ท9 อ7 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1985 203459 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544