ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 12 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
พิธีเปิดอาคารโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2542.

by โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .พ635 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .พ635 (1).

ห้องสมุด:
Rangsit-Chīang Rāk rư̄ang sāman pračham bān : ʻēkkasān prakō̜p kānsēwanā / รังสิต-เชียงราก เรื่องสามัญประจำบ้าน : เอกสารประกอบการเสวนา / จัดโดย ฝ่ายบริการวิชาการและสังคม ร่วมกับภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และชมรมโบราณคดีและไทยศึกษา ร่วมกับพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มธ.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Fāi Bō̜rikān Wichākān læ Sangkhom. Mahāwitthayālai Thammasāt. Phāk Wichā Prawattisāt. Chomrom Bōrānnakhadī læ Thai Sưksā Mahāwitthayālai Thammasāt. Phiphitthaphan Thammasāt Chalœ̄m Phrakīat. Kānsēwanā rư̄ang "Rangsit-Chīang Rāk rư̄ang sāman pračham bān" Mahāwitthayālai Thammasāt) by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ฝ่ายบริการวิชาการและสังคม | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาประวัติศาสตร์ | ชมรมโบราณคดีและไทยศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ | การเสวนาเรื่อง "รังสิต-เชียงราก เรื่องสามัญประจำบ้าน" (2556 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publication: [ปทุมธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2013 683403 (1).

ห้องสมุด:
รวมบทความชนะเลิศ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2547-2550 / ปริญญา เทวานฤมิตรกุล บรรณาธิการ.

by ปริญญา เทวานฤมิตรกุล.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, 2552Availability: Available for loan (21)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ร545 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .ร545 (7), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .ร545 (8), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .ร545 (1).

ห้องสมุด:
การพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะหลังคลอด / วิไลลักษณ์ วงศ์อาษา.

by วิไลลักษณ์ วงศ์อาษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, 2550Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY157.3 .ว648 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้หลักเวชศาสตร์ครอบครัวในเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี = Promoting the quality of life in Klong Luang District, Pathum Thani Province by application of family medicine : รายงานวิจัย / คณะผู้วิจัย เฉลิม วราวิทย์ ... [และคนอื่นๆ].

by เฉลิม วราวิทย์ | นิตยา ทนุวงษ์ | ชลธิชา อาทิตยมณฑล | วิศรี วายุรกุล | พูลศรี โสมเกษตริน | ศรีเมือง พลังฤทธิ์ | เพ็ญศรี กวีวงศ์ประเสริฐ | วรรณภา จิตรประสงค์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, 2546Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W84.JT3 ก647 (1).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์การทดลองเชิงสถิติด้วย SPSS : วิเคราะห์เชิงลึกพร้อมตัวอย่างจากปัญหาจริง = Statistical analysis of experiments with SPSS : a comprehensive analysis with real life applications / กมล บุษบา.

by กมล บุษบา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, 2551Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QA279 .ก437 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
สูจิบัตรพิธีเปิดอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2545 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต / คณะผู้จัดทำ สมชาย วิริยะยุทธกร ... [และคนอื่นๆ].

by สมชาย วิริยะยุทธกร | ป๋วย อึ๊งภากรณ์, 2459-2542.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ป55 ส72 (3), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DS570.6.ป55 ส72 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.6.ป55 ส72 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DS570.6.ป55 ส72 (2).

ห้องสมุด:
ดุริยารมย์อุดมศึกษา : สูจิบัตรงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 30-31 ตุลาคม 2552 / บรรณาธิการ กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล, วิชยากร จารุบัณฑิต.

by งานดนตรีไทยอุดมศึกษา (ครั้งที่ 37 : 2552 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล, 2525- | วิชยากร จารุบัณฑิต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2552]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: ML345.ท9 ง63 2552 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: ML345.ท9 ง63 2552 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: ML345.ท9 ง63 2552 (2).

ห้องสมุด:
ประชากรและการตั้งถิ่นฐานบนผืนแผ่นดินไทยยุคดึกดำบรรพ์ถึงยุคประวัติศาสตร์ : ส่วนเสี้ยวหนึ่งของประวัติศาสตร์มนุษยชาติ / โดย สุดสวาท ดิศโรจน์.

by สุดสวาท ดิศโรจน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, 2552 [2009]Availability: Available for loan (18)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HT65 .ส73 (12), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HT65 .ส73 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HT65 .ส73 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: HT65 .ส73 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ʻĒkkasān prakō̜p kānprachum wichākān dān kānwāngphǣn phāk læ mư̄ang pračham pī 2558 "Resilient City" / เอกสารประกอบการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2558 "Resilient City" / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต.

Urban and Regional Planning Academic Symposium Mahāwitthayālai Thammasāt Sūn Rangsit) Sakrin Sǣphū. Dithā Sǣngwatthanachai. Phondēt Chaowarat. Sutī Anantsuksomsī. Nit Tantisirin. Wijitbusaba Mārom. Čhittisak Thammāphō̜nphilāt. Sarit Tiyawongsuwan. Thanakrit Mīsomčhit. Thīthat Trīphœ̄msap. Patcharapan Phimbančhong, Sōmsakāo Phētrānon. Walaiporn ʻAttanan. Hansā Sīlœ̄tchaiphānit. Rasitā Dāsī. ʻAnan Sǣngngām. ʻĪayāng Tongseng. Natthapong Phannoi. Parinyaphō̜n Sīwō̜ranan. Sirilak Mongkolkœ̄t. Kanegae, Hidehiko Chawīwan Dēnpaibūn. Mānat Sīwanit. Sudarat ʻUtthārat. Sudāphō̜n Sutprasert. Phanthiwā Sīsin. Paisal Sangchun. Petchlatdā Phetphakdī. Kō̜rakot Phōsitlimpakun. Nutsuda Thēpwong. Wijitbusaba Mārom. Nisā Wanphong. Polphinit Phinitchō̜p. Yānwit Phothong. Kannikā Khumwong. ʻAnāwin Čhīamprasert. Kasēmphan Trakūnkhačhō̜nsak. Krō̜ngkamon Tangchīwawatthanakun. Kritphō̜n Hāočharœ̄n. Thanrada Sītā. Phō̜nnarong Charnnuwong. Thanadēt Chư̄asuphab. Phat Čhanthachōt. Wichai Likhitphō̜nrak. Tasanee Thatsarī. Thawikā Tangprapa. Somjittra Rư̄angsī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sathāpattayakammasāt læ Kānphangmư̄ang. by การประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง (2558 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต) | Wljitbusaba Ann Marome | Kunnawud Angkarattanapichai | Seng Touch | สักรินทร์ แซ่ภู่ | ดิฐา แสงวัฒนะชัย | พลเดช เชาวรัตน์ | สุธี อนันต์สุขสมศรี | นิจ ตันติศิรินทร์ | วิจิตรบุษบา มารมย์ | จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ | สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ | ธนกฤต มีสมจิตร | ธีธัช ตรีเพิ่มทรัพย์ | พัชรพรรณ พิมพ์บรรจง, 2533- | โสมสกาว เพชรานนท์ | วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ | หรรษา ศรีเลิศชัยพานิช | รสิตา ดาศรี | อนันท์ แสงงาม | เอียย่าง ต่งเซ่ง | ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย | ปริญญาพร ศรีวรนันท์ | ศิริลักษณ์ มงคลเกิด | คาเนกาเอะ, ฮิเดฮิโกะ | ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์ | มานัส ศรีวณิช | สุดารัตน์ อุทธารัตน์ | สุดาภรณ์ สุดประเสริฐ | พันทิวา ศรีศิลป์ | ไพศาล แสงจันทร์ | เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี | กรกฎ โพษิตลิมปกุล | ณัฐสุดา เทพวงค์ | วิจิตรบุษบา มารมย์ | นิศรา วรรณพงศ์ | พลพินิจ พินิจชอบ | ญาณวิทย์ โพธิ์ทอง | กรรณิการ์ คุ้มวงษ์ | อนาวิล เจียมประเสริฐ | เกษมพันธุ์ ตระกูลขจรศักดิ์ | กรองกมล ตั้งชีววัฒนกุล | กฤตพร ห้าวเจริญ | ธัญรดา สีตา | พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ | ธนเดช เชื้อสุภาพ | พัฒน์ จันทะโชติ | วิชัย ลิขิตพรรักษ์ | ทัศนี ทัศศรี | ทวิกา ตั้งประภา | สมจิตรา เรืองศรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Pathum Thānī : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Available for loan (7)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NA9010 .ก64 2558 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: NA9010 .ก64 2558 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: NA9010 .ก64 2558 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Brūnaidārutsālām lang dairap ʻēkkarāt : 34 pī hǣng khwāmtō̜nư̄ang læ kānplīanplǣng / บรูไนดารุสซาลามหลังได้รับเอกราช : 34 ปี แห่งความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลง / ผู้แต่ง นภดล ชาติประเสริฐ.

Nophadol Chartprasert, by นภดล ชาติประเสริฐ, 2504-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Pathum Thānī : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt Sūn Rangsit, 2561 [2018] Publication: ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, 2561 [2018]Availability: Available for loan (4)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS650.8 .น434 2561 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS650.8 .น434 2561 (1).

ห้องสมุด:
Kānwikhro̜ kānthotlō̜ng chœ̄ng sathiti dūai SPSS : wikhro̜ chœ̄ng lưk phrō̜m tūayāng čhāk panhā čhing. Lem 1 = Statistical analysis of experiments with SPSS : a comprehensive analysis with real life applications / การวิเคราะห์การทดลองเชิงสถิติด้วย SPSS : วิเคราะห์เชิงลึกพร้อมตัวอย่างจากปัญหาจริง. เล่ม 1 = Statistical analysis of experiments with SPSS : a comprehensive analysis with real life applications / กมล บุษบา

Kamon Butsabā. by กมล บุษบา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุง.Edition: Phim khrang thī 3, chabap prapprung. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Pathum Thānī : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt Sūn Rangsit, 2557 [2014] Publication: ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, 2557 [2014]Other title: Statistical analysis of experiments with SPSS : a comprehensive analysis with real life applications.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: MATH QA 2014 646717 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544