ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 775 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
คู่มือการพิมพ์ออฟเซต / ทองเติม เสมรสุต ; กมล ฉายาวัฒะ บรรณาธิการ.

by ทองเติม เสมรสุต, 2460-2534 | กมล ฉายาวัฒนะ, 2487-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z252.5.อ5 ท53 (2).

ห้องสมุด:
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย.

by นิติศาสตร์ไพศาลย์ (วัน), พระยา, 2431-2510.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2502Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: 349.59309 .น31 2502 (3). Available for reference (9)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: 349.59309 .น31 2502 (9).

ห้องสมุด:
รวมข้อสอบพร้อมแนวคำตอบการบัญชีต้นทุน.

by เอกชัย ชัยประเสริฐสิทธิ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5686.ต3 อ66 (1).

ห้องสมุด:
การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล.

by สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ฝ6 ส7 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549.5.ฝ6 ส7 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF5549.5.ฝ6 ส7 (1).

ห้องสมุด:
ลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ บุริมสิทธิและสิทธิยึดหน่วง.

by ประเสริฐศุภมาตรา, ขุน, 2445-2528.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2496Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ค6 ป5 2496 (1). Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ค6 ป5 2496 (3).

ห้องสมุด:
ที่ระลึกงาน 40 ปี / สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.

by สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5603.5 .ท6 (1).

ห้องสมุด:
ศิลปไทย.

by เสนอ นิลเดช, 2477-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2516Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: N8190 .ส8 (3). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: N8190.ส8 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารงานบุคคล / โดย เสนาะ ติเยาว์, สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข, นิยะดา ชุณหวงศ์.

by เสนาะ ติเยาว์ | สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข | นิยะดา ชุณหวงศ์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2522Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .ส7 2522 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือความสามารถทั่วไป : ฉบับเตรียมความพร้อมสอบ กพ. / สมชัย ศรีสุทธิยากร.

by สมชัย ศรีสุทธิยากร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5 [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB1131 .ส38 2531 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: LB1131 .ส38 2531 (1).

ห้องสมุด:
หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดย ม.ร.ว. ปานใจ สุขสวัสด์, นวลจันทร์ กิจจาภรณ์ และ สุรวุฒิ บุษยาสกุล.

by ปานใจ สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว | นวลจันทร์ กิจจาภรณ์ | สุรวุฒิ บุษยาสกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2518Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: QA37 .ป6 (3). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: QA37 .ป6 (1).

ห้องสมุด:
การสื่อข่าว.

by ประชัน วัลลิโก.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2513Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4781 .ป38 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: PN4781 .ป38 (1).

ห้องสมุด:
ลาวโซ่ง ; รายงานวิจัย โดย สุมิตร ปิติพัฒน์ บัณฑร อ่อนดำ และ พูนสุข ธรรมาภิมุข.

by สุมิตร ปิติพัฒน์ | บัณฑร อ่อนดำ | พูนสุข ธรรมาภิมุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2521Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.ท9 ส72 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.ท9 ส72 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
หลักการบริหารการเงิน โดย เพชรี ขุมทรัพย์ นิพัทธ์ จิตรประสงค์ และสะอาด ขุมทรัพย์.

by เพชรี ขุมทรัพย์ | นิพัทธ์ จิตรประสงค์ | สะอาด ขุมทรัพย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2520Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG157 .พ7 2520 (2).

ห้องสมุด:
ประมวลข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด พ.ศ. 2528.

by สมิทธิ นวกุล [ผู้รวบรวม.].

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG2039.ท9 ส43 (2).

ห้องสมุด:
การเงินธุรกิจ.

by นงเยาว์ ชัยเสรี, คุณหญิง, 2477-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2518Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5550 .น2 2518 (3).

ห้องสมุด:
นโยบายของรัฐ : อะไร ทำไม และอย่างไร.

by กุลธน ธนาพงศธร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2522Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก1 ก69 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก1 ก69 (1).

ห้องสมุด:
สู่ 100 ปี ของการปฏิรูประบบราชการไทย : อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของการปฏิรูปกระทรวง ทบวง กรม / วรเดช จันทรศร.

by วรเดช จันทรศร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก1 ว45 (1).

ห้องสมุด:
การบัญชีบริษัทและงบกระแสเงินสด / พรชนก รัตนไพจิตร.

by พรชนก รัตนไพจิตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5686.บ4 พ42 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5686.บ4 พ42 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5686.บ4 พ42 (4).

ห้องสมุด:
ฝึกทักษะภาษาลาวเวียงจันทน์ : สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป / วริษา กมลนาวิน.

by วริษา โอสถานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4236.2 .ว46 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4236.2 .ว46 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4236.2 .ว46 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544