ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 68 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การบริหารการเงินและการบริหารการปฏิบัติการ = Financial and operation management / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4026 .ก645 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4026 .ก645 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG4026 .ก645 (2).

ห้องสมุด:
การจัดเก็บสิ่งพิมพ์รัฐบาลในสถาบันบริการสารนิเทศ / บุญฑา วิศวไพศาล.

by บุญฑา วิศวไพศาล, 2487-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z695.1.ส6 บ72 (2).

ห้องสมุด:
การวางแผนงานสาธารณสุข = Health planning / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Edition: (ฉบับปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: WA525 .ก68 2542 (4), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA525 .ก68 2542 (4).

ห้องสมุด:
การใช้วัตถุเจือปนอาหาร = Food additives selection / เทวี โพธิผละ.

by เทวี โพธิผละ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: TX553.ว5 ท56 (2).

ห้องสมุด:
ครบรอบ 10 ปี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 16 ตุลาคม 2537 / จัดทำ[โดย] ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ ... [และคนอื่นๆ].

by ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์, 2504-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก455 ค43 (1).

ห้องสมุด:
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ / ผู้แต่ง ประกายแก้ว ประพฤติถ้อย ; ผู้ปรับปรุง กรองกาญจน์ ศิริภักดี.

by ประกายแก้ว ประพฤติถ้อย | กรองกาญจน์ ศิริภักดี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY159 .ป46 2547 (3).

ห้องสมุด:
ประสบการณ์วัฒนธรรมศึกษา = Experience in Thai cultural studies / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533Availability: Available for loan (4)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS568 .ป46328 (4).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
การประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย = Life and non-life insurance / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Edition: ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG8051 .ก64 2542 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG8051 .ก64 2542 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ประวัติและลัทธิเศรษฐกิจ = Economics history and history of economic thoughts / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Edition: (ฉบับปรับปรุงใหม่).Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539Availability: Available for loan (15)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC21 .ส7 2539 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC21 .ส7 2539 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC21 .ส7 2539 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC21 .ส7 2539 ล. 1 (4). Checked out (5).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์นโยบาย : ขอบข่าย แนวคิด ทฤษฎี และกรณีตัวอย่าง = Policy analysis : scopes, concepts, theories and case studies / โดย จุมพล หนิมพานิช.

by จุมพล หนิมพานิช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: H97 .จ743 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: H97 .จ743 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: H97 .จ743 (2).

ห้องสมุด:
เทคนิคการประเมินโครงการ / สมคิด พรมจุ้ย.

by สมคิด พรมจุ้ย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD69.ค9 ส365 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD69.ค9 ส365 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD69.ค9 ส365 (2).

ห้องสมุด:
การเขียนโครงการวิจัย : หลักการและแนวปฏิบัติ / สมคิด พรมจุ้ย.

by สมคิด พรมจุ้ย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: Q180.55.ค9 ส42 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: Q180.55.ค9 ส42 (3).

ห้องสมุด:
การผลิตและการตลาดในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก = Production and marketing in plastic packaging industry / สุภาวดี ธีรธรรมากร.

by สุภาวดี ธีรธรรมากร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543Availability: Available for loan (2)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: TS198.3.พ46 ส74 (2).

ห้องสมุด:
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ = Integrated basic life science / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Edition: ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541Availability: Available for loan (4)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QP34.5 .ส75 2541 (4).

ห้องสมุด:
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น = Primary medical care / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Edition: (ฉบับปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: WY101 .ก64 2543 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY101 .ก64 2543 (4).

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษาภาคปฏิบัติ : การศึกษาชุมชน หมู่ 5 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี / สกาวรัตน์ ลับเลิศลบ ... [และคนอื่นๆ].

by สกาวรัตน์ ลับเลิศลบ, 2511-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV687.5 .ร58 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV687.5 .ร58 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายพาณิชย์ 2 = Commercial Law 2 / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: (ฉบับปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ย7 ส6 2539 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ย7 ส6 2539 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544