ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 139 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ธัมมิกสังคมนิยมแบบเผด็จการ / โดย พุทธทาสภิกขุ.

by พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2518Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ7210.พ46 ธ64 (1).

ห้องสมุด:
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการหลวง / (ม.จ. ภีศเดช รัชนี ... และคนอื่นๆ) ; จัดทำโดย ม.ร.ว. ธีรเดช รัชนี ... [และคนอื่นๆ].

by ภีศเดช รัชนี, ม.จ | ธีรเดช รัชนี, ม.ร.ว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2531?Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ภ65 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.ภ7 ภ65 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DS570.3.ภ7 ภ65 (1).

ห้องสมุด:
ธนาคารพาณิชย์ใช้มาตรการอะไรในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อ.

by ชนินทร์ พิทยาวิวิธ, 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2512Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG1641 .ช3 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG1641 .ช3 (5).

ห้องสมุด:
Endocrinology (เอ็นโดคริน็อลโลยี) / สาโรจน์ ปรปักษ์ขาม, สุนทร ตัณฑนันทน์, ชวลิต ปรียาสมบัติ.

by สาโรจน์ ปรปักษ์ขาม, 2466- | สุนทร ตัณฑนันทน์ | ชวลิต ปรียาสมบัติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, ปรับปรุงแก้ไข.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2519Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WK100 .ส64 2519 (2).

ห้องสมุด:
หลักเศรษฐศาสตร์มาร์กซิสต์เบื้องต้น (An introduction to Marxist economic theory) แปลโดย ทวี หนื่นนิกร.

by แมนเดล, เอิร์นเนสท์ | ทวี หมื่นนิกร, 2473-2533.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2518Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB97.5.ม8 ท5 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB97.5.ม8 ท5 (2). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HB97.5.ม8 ท5 (1).

ห้องสมุด:
ผู้ชายที่ประจำเดือนกำลังจะหยุด.

by กนิษฐา กาญจนจารี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2514Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: RA564.9 .ก3 (1).

ห้องสมุด:
ที่ระลึกงานฌาปนกิจศพนางวิลาศปริวัตร (อบเชย วินทุพราหมณกุล).

by สุริยน วินฑุพราหมณกุล | ชินวราลงกรณ, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง, 2440-2531.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2515Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1972 46338 (1). :

ห้องสมุด:
ความรู้เรื่องปวดศีรษะ / โดย สุรพงศ์ อำพันวงษ์.

by สุรพงศ์ อำพันวงษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2520Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WL342 .ส74 (1).

ห้องสมุด:
ตายแล้วไปไหน.

by กิตฺติวฺฑฺโฒ ภิกขุ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์. 2512Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1969 41832 (1). :

ห้องสมุด:
ปาฐกถาเรื่อง สูญญตา.

by เสถียร โพธินันทะ, 2472-2509.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2510Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4275 .ส7 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1967 184514 (1).

ห้องสมุด:
ประชุมนิราศสุนทรภู่.

by สุนทรภู่, 2329-2398.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2517Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1974 189756 (1). :

ห้องสมุด:
วิรัตน์รำลึก.

by วิโรจน์ เลาหะพันธุ์, 2473- | หิรัญ รดีศรี | จงเจริญ ตันสุขเกษม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2507Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1964 161175 (1). :

ห้องสมุด:
พฤติกรรมชั่วของ ซี.ไอ.เอ. พฤติการณ์โฉดของคนไทย.

by ชวินทร์ สระคำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2517Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: E743.5 .ช52 (1).

ห้องสมุด:
วารสารการค้นคว้า, วิจัยทางวิชาการของ ศ.จ.นพ. วีกิจ วีรานุวัตติ์ 2489-2509 = Publications of Prof. Vikit Viranuvatti, 1946-1966.

by วีกิจ วีรานุวัตติ์, 2466-2544.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2510Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB115 .ว626 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544