ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 219 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ศาสตร์แห่งการตีความกฎหมาย / สิทธิกร ศักดิ์แสง.

by สิทธิกร ศักดิ์แสง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2552Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT452 .ส62 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT452 .ส62 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 พร้อมแนวบรรทัดฐานคำพิพากษาศาลฎีกา / ณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์ รวบรวม.

by ณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์, 2508-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2553Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1584 .พ464 2553 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1584 .พ464 2553 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1584 .พ464 2553 (3).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 / [รวบรวมโดย] วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.

by วิจิตรา วิเชียรชม, 2496-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2543Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1347.ก312543 พ46 (1).

ห้องสมุด:
แถลงการณ์สภาทนายความ.

by สภาทนายความ | สัก กอแสงเรือง, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2547Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2757 .ท364 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2757 .ท364 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2757 .ท364 (2).

ห้องสมุด:
ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉันทิชย์ โสตถิพันธุ์.

by ฉันทิชย์ โสตถิพันธุ์, 2501-2548.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2548Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KJC431 .ท64 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KJC431 .ท64 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KJC431 .ท64 (4). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 2005 464162 (1).

ห้องสมุด:
โลกนักบริหาร / สุชาดา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา.

by สุชาดา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา, 2480-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2544Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD38.2 .ส72 (2).

ห้องสมุด:
การบริหารเวลา / สมิต สัชฌุกร.

by สมิต สัชฌุกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, [2544?]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส45832ก64 (2).

ห้องสมุด:
มูลนิธินิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, [2544]Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT54.7.ก4 ม74 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT54.7.ก4 ม74 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT54.7.ก4 ม74 (3).

ห้องสมุด:
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา / ชาติ ชัยเดชสุริยะ.

by ชาติ ชัยเดชสุริยะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2549Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2460 .ช634 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2460 .ช634 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2460 .ช634 (2). Checked out (3).

ห้องสมุด:
แรงงานสัมพันธ์ : ทฤษฎีและการปฏิบัติ / สังศิต พิริยะรังสรรค์.

by สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2542Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD6961 .ส6315 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD6961 .ส6315 (2).

ห้องสมุด:
รัฐธรรมนูญที่ "ข้าราชการ" ควรรู้ / คณิน บุญสุวรรณ.

by คณิน บุญสุวรรณ, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2543Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2070 .ค3515 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2070 .ค3515 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายสถาบันอุดมศึกษาเอกชน / ดิเรก ควรสมาคม.

by ดิเรก ควรสมาคม.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2553Other title: คำอธิบายกฎหมายสถาบันอุดมศึกษาเอกชน : ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 : ประกอบไปด้วย เนื้อหาสาระของกฎหมาย กฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้อง คำพิพากษาศาลและแนวคำวินิจฉัยต่างๆ.Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3147 .ด64 (3).

ห้องสมุด:
การยุบพรรคการเมืองในประเทศไทย : หนังสือที่ระลึก 68 ปี รองศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร / [โดย สมคิด เลิศไพฑูรย์].

by สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2502-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2552Other title: หนังสือที่ระลึก 68 ปี รองศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร.Availability: Available for loan (7)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2488 .ส426 2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2488 .ส426 2552 (5), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2488 .ส426 2552 (1).

ห้องสมุด:
หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ท่านผู้หญิงพงา ธรรมศักดิ์.

by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2545Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: BQ4190 .ห36 (3), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: BQ4190 .ห36 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4190 .ห36 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 2002 401051 (1).

ห้องสมุด:
ตัวอย่างสัญญาธุรกิจ / [รวบรวมโดย] คณะเดชอุดม ไกรฤทธิ์.

by คณะเดชอุดม ไกรฤทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2550Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT858 .ต654 (1).

ห้องสมุด:
การบัญชีบริษัทและงบกระแสเงินสด / พรชนก รัตนไพจิตร.

by พรชนก รัตนไพจิตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2550Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5686.บ4 พ42 2550 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5686.บ4 พ42 2550 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5686.บ4 พ42 2550 (3).

ห้องสมุด:
ประมวลพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา (พ.ศ. 2456-2549) สำหรับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ-พนักงานสอบสวน ฯลฯ / รวบรวมโดย บุรินทร์ โชคเกิด, พลตำรวจโท วุฒิ วิทิตานนท์, ณัฐกร วิทิตานนท์.

by บุรินทร์ โชคเกิด | วุฒิ วิทิตานนท์ | ณัฐกร วิทิตานนท์, 2520-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2550Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3840 .ป442 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3840 .ป442 (1).

ห้องสมุด:
บทวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / โดย มนตรี รูปสุวรรณ.

by มนตรี รูปสุวรรณ, 2497-2558.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2550Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2064.5255 .ม334 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2064.5255 .ม334 (1).

ห้องสมุด:
อาจารย์ธำรง ความเป็นครูไม่มีเกษียณ.

by ธำรง จิรจริยาเวช, 2490-2551 | เจตน์ ตาลทิพย์ | พิชัย ทรัพย์สุนทร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, [2551]Other title: รศ.น.พ.ดร.ธำรง จิรจริยาเวช.Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WZ100.ธ644 อ62 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 2008 519683 (1).

ห้องสมุด:
ที่ระลึกเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พุทธศักราช 2540.

by พระธรรมวโรดม (เซ่ง), 2423-2485.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, [2540]Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT110.จ6 ท64 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT110.จ6 ท64 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT110.จ6 ท64 (2). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1997 252171 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544