ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 568 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การบริหารทรัพยากรกายภาพ = Facility management / บัณฑิต จุลาสัย, เสริชย์ โชติพานิช.

by บัณฑิต จุลาสัย, 2495- | เสริชย์ โชติพานิช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์แห่งมหาวิทยาลัย, 2547Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: TS177 .บ633 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TS177 .บ633 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างอาคารเบื้องต้น = [Introduction to building design and construction drawings] / นาวาโท ไตรวัฒน์ วิรยศิริ, สุริยน ศิริธรรมปิติ.

by ไตรวัฒน์ วิรยศิริ | สุริยน ศิริธรรมปิติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์แห่งมหาวิทยาลัย, 2547Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TH2031 .ต945 (3).

ห้องสมุด:
ภาษาญี่ปุ่นในสำนักงานและการทำงานแบบญี่ปุ่น / ขนิษฐา พงศ์ศุภสมิทธิ์.

by ขนิษฐา พงศ์ศุภสมิทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL539 .ข465 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL539 .ข465 (2).

ห้องสมุด:
มหกรรมดนตรีไทยและดนตรีนานาชาติเฉลิมพระ้เกียรติ / [จัดโดย] เครือข่ายนานาชาติเพื่อส่งเสริมดนตรีไทย = Thai and International Music Festival Concert in Honor of His Majesty King Bhumibol Adulyadej and Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn / An International Network for Thai Music.

by การแสดงมหกรรมดนตรีไทยและดนตรีนานาชาติเฉลิมพระ้เกียรติ (2543 : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) | เครือข่ายนานาชาติเพื่อส่งเสริมดนตรีไทย | International Network for Thai Music | Thai and International Music Festival Concert in Honor of His Majesty King Bhumibol Adulyadej and Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn (2000 : Thailand Cultural Center).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: M1824 .ก635 (1).

ห้องสมุด:
ระเบียบวิธีวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อน = [Analytical methods in heat transfer] / สมศรี จงรุ่งเรือง.

by สมศรี จงรุ่งเรือง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QC320 .ส45 (1).

ห้องสมุด:
การบัญชีชั้นกลาง 2 = Intermediate accounting 2 / โดย นุชจรี พิเชฐกุล.

by นุชจรี พิเชฐกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543Availability: Available for loan (3)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5655 .น72 (3).

ห้องสมุด:
สารสนเทศทางการพยาบาลและทางสุขภาพ = [Nursing and health informatics] / วีณา จีระแพทย์ บรรณาธิการ.

by วีณา จีระแพทย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: WY26.5 .ส645 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY26.5 .ส645 (5).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารนิเทศ / จินดารัตน์ เบอรพันธุ์.

by จินดารัตน์ เบอรพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: QA76.9.ร6 จ63 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: QA76.9.ร6 จ63 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาเพื่อความอยู่รอดของ SME / พูลพร แสงบางปลา.

by พูลพร แสงบางปลา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD62.7 .พ74 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD62.7 .พ74 (1).

ห้องสมุด:
สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัย = Applied statistics for behavioral research / ศิริชัย กาญจนวาสี.

by ศิริชัย กาญจนวาสี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HA29.5 .ศ58 2545 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HA29.5 .ศ58 2545 (1).

ห้องสมุด:
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพนายสุเมธ ปรีชาสุข เป็นกรณีพิเศษ ณ เมรุวัดยางสุทธาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 7 เมษายน 2541.

by นิสิต อัลภาชน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1998 281030 (1). :

ห้องสมุด:
ฟุตบอลประเพณี ธรรมศาสตร์-จุฬา.

by การแข่งขันฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541-Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: GV943.55.ป4 ก64 2541 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GV943.55.ป4 ก64 2541 (6).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS for Window version 9.0 / ดำรงค์ ทิพย์โยธา.

by ดำรงค์ ทิพย์โยธา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HA32 .ด617 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HA32 .ด617 (1).

ห้องสมุด:
อินโดลแอลคาลอยด์ / ธาวดี ผ่องลักษณ์.

by ธาวดี ผ่องลักษณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QK898.อ63 ธ65 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QK898.อ63 ธ65 (2).

ห้องสมุด:
สังคมศาสตร์เบื้องต้น / สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

by สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: H85 .ส62 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: H85 .ส62 (5). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ยาฉีดคุมกำเนิด DMPA / สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล.

by สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544Availability: Available for loan (5)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV177 .ส745 (5).

ห้องสมุด:
ชุมนุมพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หมวดวรรณคดีและหมวดโบราณคดี ; และ, ประชุมพระราชนิพนธ์ในรัฐกาลที่ 4 ภาคปกิณกะ.

by จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2347-2411.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1998 286455 (1). :

ห้องสมุด:
เอ็นไซม์ทางอาหาร / ปราณี อ่านเปรื่อง.

by ปราณี อ่านเปรื่อง, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TP456.อ7 ป46 2543 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544