Your search returned 552 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
108 khamthām sāraphan waksīn / 108 คำถาม สารพันวัคซีน / กานดามณี พานแสง, ไฉไล เที่ยงกมล.

Kāndāmanī Phānsǣng. Chailai Thīangkamon. by กานดามณี พานแสง | ไฉไล เที่ยงกมล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015]Other title: Nưngrō̜ipǣt khamthām sāraphan waksīn Other title: หนึ่งร้อยแปดคำถามสารพันวัคซีน.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QW805 .ก623 2558] (1).

Open Library:
3 นาทีกับ รศ.มานพ พงศทัต ในรายการ พร็อพเพอร์ตี้ ทอล์ค อสังหาริมทรัพย์เชิงบูรณาการ.

by มานพ พงศทัต, 2484-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 [2011]Other title: สามนาทีกับ รองศาสตราจารย์ มานพ พงศทัต ในรายการ พร็อพเพอร์ตี้ ทอล์ค อสังหาริมทรัพย์เชิงบูรณาการ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD890.55 .ม63 2554] (1).

Open Library:
3 pārādai thāng ratthaprasāsanasāt : nǣokhit thritsadī læ kānnam pai patibat čhing = 3 paradigms of public administration : concepts, theories, and practices / 3 พาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิด ทฤษฎี และการนำไปปฏิบัติจริง = 3 paradigms of public administration : concepts, theories, and practices / ปกรณ์ ศิริประกอบ

Pakō̜n Siriprakō̜p. by ปกรณ์ ศิริประกอบ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Other title: Sām pārādai thāng ratthaprasāsanasāt : nǣokhit thritsadī læ kānnam pai patibat čhing Other title: 3 paradigms of public administration : concepts, theories, and practices | สามพาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิด ทฤษฎี และการนำไปปฏิบัติจริง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JF1358 .ป24 2560] (1). Checked out (1).

Open Library:
4,000 สำนวนอังกฤษ / นาฏยา วิพุธศิริ.

by นาฏยา วิพุธศิริ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PE1460 .น62] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: PE1460 .น62] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PE1460 .น62] (3).

Open Library:
5 ส เสาหลัก 5 ประการ สู่คุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม / โดย พูลพร แสงบางปลา, ถวิลวดี บุรีกุล, ทรงศักดิ์ บุรีกุล.

by พูลพร แสงบางปลา | ถวิลวดี บุรีกุล | ทรงศักดิ์ บุรีกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 [2001]Other title: ห้า ส เสาหลัก 5 ประการ สู่คุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: MANUF TS 2001 632718] (1).

Open Library:
6,000 สำนวนอังกฤษ / นาฏยา วิพุธศิริ.

by นาฏยา วิพุธศิริ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PE1460 .น624] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PE1460 .น624] (3).

Open Library:
Balanced scorecard รู้ลึกในการปฏิบัติ = [Implementing balanced scorecard] / พสุ เดชะรินทร์.

by พสุ เดชะรินทร์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD58.9 .พ564] (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HD58.9 .พ564] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD58.9 .พ564] (3).

Open Library:
Balanced scorecard rū lưk nai kānpatibat = [Implementing balanced scorecard] / Balanced scorecard รู้ลึกในการปฏิบัติ = [Implementing balanced scorecard] / พสุ เดชะรินทร์.

Phasu Dēcharin. by พสุ เดชะรินทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp] ... : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2546 [2003] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 [2003]Other title: Implementing balanced scorecard.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: MGNT HD 2003 648710] (1).

Open Library:
Basic and clinical neuroscience. 3 / Basic and clinical neuroscience. 3 / บรรณาธิการ ณัฐ พสุธารชาติ, ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์, นิจศรี ชาญณรงค์.

Nat Phasuthānchāt. Chaiyapat Chunharat. Nitčhasī Chānnarong. by ณัฐ พสุธารชาติ | ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์ | นิจศรี ชาญณรงค์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WL100 .บ752 2556 ล. 3] (5).

Open Library:
Biomechanics of spines stabilization / โดย ไพรัช ประสงค์จีน.

by ไพรัช ประสงค์จีน.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WE725 .พ946] (2).

Open Library:
Body MRI : เทคนิคและการวินิจฉัย / บรรณาธิการ สมใจ หวังศุภชาติ, ลัดดาวัลย์ วัชระคุปต์, มนตร์รวี ทุมโฆสิต.

by สมใจ หวังศุภชาติ | ลัดดาวัลย์ วัชระคุปต์ | มนตร์รวี ทุมโฆสิต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED WN 2011 601523] (1).

Open Library:
Calculus and real analysis : Part A : chabap nēn kānphisūt / Calculus and real analysis : Part A : ฉบับเน้นการพิสูจน์ / ดำรงค์ ทิพย์โยธา.

Damrong Thipyōthā. by ดำรงค์ ทิพย์โยธา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: MATH QA 2015 651811] (3).

Open Library:
Chula's atlas of basic human anatomy / วิไล ชินธเนศ ... [และคนอื่นๆ].

by วิไล ชินธเนศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QS17 .จ75 2548] (2).

Open Library:
GC-MS lakkān thūapai læ kānprayukchai / GC-MS หลักการทั่วไปและการประยุกต์ใช้ / วีรวรรณ เล็กสกุลไชย.

Wīrawan Leksakunchai. by วีรวรรณ เล็กสกุลไชย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2559 [ 2016] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: QD79.ก6 ว645 2559] (1).

Open Library:
Hematologic manifestations in systemic diseases : practical approaches / Hematologic manifestations in systemic diseases : practical approaches / บรรณาธิการ กฤษฎา วุฒิการณ์, จันทนา ผลประเสริฐ.

Kritsadā Wutthikān. Čhanthanā Phonprasœ̄t. by กฤษฎา วุฒิการณ์ | จันทนา ผลประเสริฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WH120 .ฮ646 2561] (1).

Open Library:
Music of the masters / สดับพิณ รัตนเรือง ; บรรณาธิการ สีส้ม เอี่ยมสรรพางค์.

by สดับพิณ รัตนเรือง | สีส้ม เอี่ยมสรรพางค์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: ML160 .ส38] (2).

Open Library:
Work like a pro. 2, สร้างตนสู่ผู้มีผลิตภาพสูง / จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว.

by จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 [2010]Other title: สร้าตนสู่ผู้มีผลิตภาพสูง.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: BF481 .จ641 2552] (2).

Open Library:
Kotmāi thī kīeokhō̜ng kap sārasonthēt thāng kānphǣt læ sāthāranasuk / กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศทางการแพทย์และสาธารณสุข / ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.

Chatsumon Phrưtthipinyo. by ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkōn Mahāwitthayālai, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 658121] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 658121] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 658121] (2).

Open Library:
Kotmāi prakanphai / กฎหมายประกันภัย / พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ.

Phatthanaphō̜n Kwōphatthanakit. by พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT998 .พ633 2561] (2).

Open Library:
กฎหมายสุขภาพและการรักษาพยาบาล / ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.

by ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K3570 .ฉ634 2555] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K3570 .ฉ634 2555] (1). Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)