ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 476 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
จดหมายเหตุ ปลายรัชชกาลที่ 4 และต้นรัชชกาลที่ 5.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2478Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DS582.4 .จ3 (2). :

ห้องสมุด:
มหานิบาตชาดก ทศชาติฉบับชินวร แปลโดย สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวง ชินวรสิริวัฒน์.

by ชินวรสิริวัฒน์, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง, 2402-2480.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2481Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BL1411.ช6 ม5 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: BL1411.ช6 ม5 (1).

ห้องสมุด:
พงศาวดารเหนือ รวบรวมและเรียบเรียงโดย พระวิเชียร (ปรีชา น้อย)

by พระวิเชียรปรีชา (น้อย).

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2474Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DS576 .พ4 (1), Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1931 34638 (1). : Checked out (1).

ห้องสมุด:
ประชุมจดหมายเหตุเรื่องปราบกบฏเวียงจันท์.

by ราชบัณฑิตยสถาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2473Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DS581.3 .ร625 (2). :

ห้องสมุด:
ประชุมพระนิพนธ์.

by พิชิตปรีชากร, กรมหลวง, 2398-2452.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2472Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 895.911081 .พ31 (1). Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: 895.911081 .พ31 (2).

ห้องสมุด:
จดหมายเหตุเสด็จเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ และ นครเชียงใหม่ พ.ศ. 2469.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2470Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DS582.7 .จ23 (2). :

ห้องสมุด:
เชื้อปรมาณู.

by เฉลิมคัมภีร์เวชช์, หลวง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2472Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: RC115 .ฉ7 (1). :

ห้องสมุด:
ตำนานวังน่า ; เทศนาบวรราชประวัติ ; และพระนามเจ้านายในพระราชวังบวร / กรมศิลปากร.

by กรมศิลปากร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [พระนคร] : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2462Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: NA1521 .ศ6 (3).

ห้องสมุด:
จารึกกัลยาณี เรื่องพงศาวดารสมณวงศ์นิกายฝ่ายใต้ คำจารึกภาษามคธ ทั้งคำแปลเปนภาษาไทยแลภาษาอังกฤษ / [แปลโดย] พระยาพจนสุนทร [เรือง อติเปรมานนท์].

by พจนสุนทร (เรือง อติเปรมานนท์), พระยา | จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2347-2411.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [พระนคร] : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2468Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: BQ432 .จ64 (1). :

ห้องสมุด:
ตำนานหอพระสมุด : หอพระมณเฑียรธรรม หอวชิรญาณ หอพุทธสาสนสังคหะ แลหอสมุดสำหรับพระนคร / พระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ สภานายก กับกรรมการแลเจ้าพนักงานหอพระสมุด เรียบเรียงทูลเกล้าฯ ถวาย.

by ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486 | อนุมานราชธน, พระยา, 2431-2512 | ประชากิจกรจักร์ (แช่ม), พระยา, ต. 2450.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [พระนคร] : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2459Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: Z846.ช6 ด59 (1). :

ห้องสมุด:
เรื่องแหลมอินโดจีนสมัยโบราณ / พระยาอนุมานราชธน.

by อนุมานราชธน, พระยา, 2431-2512 | เดชาดิศร (ละมั่ง), สมเด็จฯ กรมพระยา, 2336-2402 | ดำรัศดำรงค์ เทวกุล, ม.จ, 2429-2487 | สิน สีบุญเรือง, 2436-2491 | แก้วนวรัฐฯ, เจ้า | ราชบัณฑิตยสถาน | คณะกรรมการจัดการยุทธกีฬาทหารบก.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2483Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DS511 .อ325 (1). :

ห้องสมุด:
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 53.

by วิเชียรคิรี (บุญสังข์), เจ้าพระยา | อนุสรสิทธิกรรม (บัว), หลวง | สนิทภิรมย์, หมื่น.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2477Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DS589.ส2 ป456 (1). :

ห้องสมุด:
สหกรณ์.

by กรมส่งเสริมสหกรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2480Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HD2963 .ส53 (1). :

ห้องสมุด:
บทละคอนพูดเรื่อง แกงบวน สามองค์ ฉากเดียว.

by กสิกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2472Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1929 160439 (1). :

ห้องสมุด:
จดหมายเหตุเรื่องเสด็จประพาสต้น ในรัชกาลที่ 5 ครั้งแรกพระนิพนธ์ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ครั้งที่สองพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.

by ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486 | จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2396-2453.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2477Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DS570.3.จ7 ด6 (1). :

ห้องสมุด:
ตำนานพระธาตุแช่แห้งเมืองน่าน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2474Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: 294.3135 .ต2152 (1). :

ห้องสมุด:
หัวใจสมถกัมมัฏฐาน.

by วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, 2403-2464.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2464Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: BQ7210.ว25 ห6 (1). :

ห้องสมุด:
พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน.

by จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2396-2453.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2470Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก1 จ7 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก1 จ7 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1745.ก1 จ7 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: JQ1745.ก1 จ7 (1).

ห้องสมุด:
เทวธรรมบรรยายคำฉันท์.

by อุปกิตศิลปสาร (นิ่ม), พระยา, 2422-2484.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2472Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: 895.911 .อ45ท (1). :

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544