ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 971 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
สุขวิทยา.

by สุชาติ โสมประยูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช, 2523Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: RA776 .ส7 2523 (1).

ห้องสมุด:
กระบือ (Bos bubalis)

by ประสบ บูรณมานัส.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช, 2520Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: SF401.ค5 ป4 (1).

ห้องสมุด:
ปรัชญากรีกระยะก่อตัวที่อีโอเนีย.

by กีรติ บุญเจือ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2520Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: B175 .ก63 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: B175 .ก63 (1).

ห้องสมุด:
สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่านิยม: ครอบครัว: ศาสนา: ประเพณี.

by สุพัตรา สุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช, 2520Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN750.6 .ส7 2520 (1).

ห้องสมุด:
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดย สมชัย ใจดี และ ยรรยง ศรีวิริยาภรณ์.

by สมชัย ใจดี | ยรรยง ศรีวิริยาภรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช, 2528Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS568 .ส36 (2).

ห้องสมุด:
ศาสนศาสตร์ = The science of religion / เรียบเรียงโดย แสง จันทร์งาม.

by แสง จันทร์งาม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2531Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: BL48 .ส8 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BL48 .ส8 (1).

ห้องสมุด:
ปรัชญากรีกระยะก่อตัวที่อิตาลี.

by กีรติ บุญเจือ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2519Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: B175 .ก6 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: B175 .ก6 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารด้วยการวิจัยปฏิบัติการ.

by สวัสดิ์ สุคนธรังษี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช, 2516Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .ส42 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD37 .ส42 (1).

ห้องสมุด:
สังคมวิทยา.

by สุพัตรา สุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช, 2521Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM62 .ส7 2521 (1).

ห้องสมุด:
สังคมวิทยา.

by สุพัตรา สุภาพ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, ไทยวัฒนาพานิช, 2514Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM62 .ส7 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM62 .ส7 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HM62 .ส7 (2).

ห้องสมุด:
กลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ (Business policy and strategy) : การศึกษานโยบายและกลยุทธ์การบริหารขององค์การ.

by ธงชัย สันติวงษ์, 2487-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช, 2526Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5351 .ธ2 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5351 .ธ2 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5351 .ธ2 (1).

ห้องสมุด:
จารึกรอยเบื้องพระยุคลบาท : ฝนหลวง / ผู้เขียน ศุภวิชย์ พิชารัฐ.

by ศุภวิชญ์ พิชารัฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2541Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ศ727จ64 2541 (2).

ห้องสมุด:
เกร็ดประวัติพระพุทธรูป / เจริญ ตันมหาพราน.

by เจริญ ตันมหาพราน, 2491-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2539Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: NB1912.พ7 จ74 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NB1912.พ7 จ74 (2).

ห้องสมุด:
การเลี้ยงไก่พื้นเมือง / ธำรงศักดิ์ พลบำรุง.

by ธำรงศักดิ์ พลบำรุง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2534Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SF488 .ธ62 (2).

ห้องสมุด:
ตำรับอาหารแบบประหยัดและสงวนคุณค่า.

by ประยงค์ จินดาวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช, 2522Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TX725 .ป462 2522 (1).

ห้องสมุด:
เคมีประยุกต์ในคหกรรมศาสตร์.

by เสาวนีย์ จักรพิทักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช, 2524Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: TX149 .ส7 2524 (2).

ห้องสมุด:
ตำราถ่ายรูป.

by สนั่น ปัทมะทิน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, ไทยวัฒนาพานิช, 2504Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: TR145 .ส3 (2). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: TR145 .ส3 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544