ผลการค้นหาของคุณมี 299 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
Abstracting concepts and methods / โดย Borko, Harold. การพิมพ์: New York : Academic Press, 1975 . 250 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [Z695.9 .B66] (1),

ห้องสมุด:
Action, gesture, and symbol : , the emergence of language / โดย Lock, Andrew. การพิมพ์: London, Academic Press, 1978 . 588 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [P118 .L6] (1),

ห้องสมุด:
Advances in child development and behavior.   การพิมพ์: New York, New York, Academic Press, 1963 รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [BF721 .A33] (1),

ห้องสมุด:
Advances in librarianship.   การพิมพ์: New York, Academic Press, 1970 . v. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
Advances in the study of aggression, โดย Blanchard, Robert J. การพิมพ์: Orlando, Academic Press, 1984 . v. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [BF575.A3 B55] (2),

ห้องสมุด:
Aggression ; , theoretical and empirical reviews, โดย Geen, Russell G., การพิมพ์: New York, Academic Press, 1983 . v. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [BF575.A3 G4] (2),

ห้องสมุด:
American conservatism and the American founding / โดย Jaffa, Harry V., การพิมพ์: Durham, N.C. : Carolina Academic Press, 1984 . 278 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [B809 .J3] (1),

ห้องสมุด:
Analysis of economic time series : , a synthesis / โดย Nerlove, Marc, การพิมพ์: New York : Academic Press, 1979 . 468 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HB137 .N43] (1),

ห้องสมุด:
Analysis of qualitative data / โดย Haberman, Shelby J. การพิมพ์: New York, Academic Press, 1979 . v. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HA33 .H3] (1),

ห้องสมุด:
The anatomy of achievement motivation. โดย Heckhausen, Heinz. การพิมพ์: New York, Academic Press, 1967 . 215 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
The Anthropology of power : , ethnographic studies from Asia, Oceania, and the New World / โดย Fogelson, Raymond D. การพิมพ์: New York : Academic Press, 1977 . 429 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [GN320 .F6] (1),

ห้องสมุด:
Applied linear programming for the socioeconomic and environmental sciences / โดย Greenberg, Michael R. การพิมพ์: New York, Academic Press, 1978 . 327 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [T57.74 .G7] (1),

ห้องสมุด:
Asymptotic theory for econometricians / โดย White, Halbert. การพิมพ์: Orlando : Academic Press, 1984 . 228 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HB139 .W48] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455