ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 41 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ฎีกาค้อนทอง : พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงและพิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พระธรรมนูญศาลยุติธรรม / โดย พิชัย นิลทองคำ.

by พิชัย นิลทองคำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Athataya Millennium, 2543Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4720 .พ62 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4720 .พ62 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4720 .พ62 (3).

ห้องสมุด:
พยานหลักฐาน : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / [รวบรวมและ]เรียบเรียงโดย พิชัย นิลทองคำ, ภาสกร ญาณสุธี.

by พิชัย นิลทองคำ | ภาสกร ญาณสุธี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : Athataya Millennium, c2004 [2547]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4675 .พ46 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4675 .พ46 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4675 .พ46 (2).

ห้องสมุด:
คดีเครื่องหมายการค้า / เรียบเรียงโดย สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : Athataya Millennium, 2004 [2547]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1220 .ส73 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1220 .ส73 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1220 .ส73 (2).

ห้องสมุด:
รวมชุดกฎหมายปกครอง แรงงาน ทรัพย์สินทางปัญญา ... / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | พิชัย นิลทองคำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Athataya Millennium, 2547Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2714 2547ก (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2714 2547ก (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายว่าด้วยครอบครัว : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / [รวบรวมและ]เรียบเรียงโดย พิชัย นิลทองคำ, ภาสกร ญาณสุธี.

by พิชัย นิลทองคำ | ภาสกร ญาณสุธี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : Athataya Millennium, c2004 [2547]Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT540 .ก28 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT540 .ก28 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT540 .ก28 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายสิทธิบัตร / เรียบเรียงโดย สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : Athataya Millennium, 2004 [2547]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1194 .ส73 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1194 .ส73 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1194 .ส73 (3).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 อาญา ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ฉบับสมบูรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมเป็นปัจจุบัน version 1.48 / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | พิชัย นิลทองคำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Athataya Millennium, 2005 [2548]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT494.32535.ก52 2548 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT494.32535.ก52 2548 (2).

ห้องสมุด:
การต่อสู้คดีแพ่ง-คดีอาญาเชิงกลยุทธ์ / เรียบเรียงโดย พิชัย นิลทองคำ, ภาสกร ญาณสุธี.

by พิชัย นิลทองคำ | ภาสกร ญาณสุธี.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : Athataya Millennium, 2003 [2546]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1710 .พ615 2546 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .พ615 2546 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1710 .พ615 2546 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายลักษณะพยานว่าด้วยการดำเนินคดีแพ่ง-อาญา และฎีกาในปัญหาที่น่าสนใจ / เรียบเรียงโดย สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Athataya Millennium, 2549Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1672 .ส73 2549 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1672 .ส73 2549 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1672 .ส73 2549 (3).

ห้องสมุด:
หลักวิธีปฏิบัติปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีลิขสิทธิ์ ในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง / เรียบเรียงโดย สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Athataya Millennium, 2544Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1160 .ส73 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT1160 .ส73 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1160 .ส73 (3).

ห้องสมุด:
กฎหมายลักษณะพยานว่าด้วยการดำเนินคดีแพ่ง-อาญา และฎีกาในปัญหาที่น่าสนใจ / เรียบเรียงโดย สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Athataya Millennium, 2544Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1672 .ส73 (2).

ห้องสมุด:
การต่อสู้คดีแพ่งและคดีอาญาเชิงกลยุทธ์ / เรียบเรียงโดย พิชัย นิลทองคำ, ภาสกร ญาณสุธี.

by พิชัย นิลทองคำ | ภาสกร ญาณสุธี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Athataya Millennium, 2544Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1710 .พ615 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1710 .พ615 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
43 ขั้นตอนในการดำเนินคดีล้มละลาย : ปลดหนี้ : มิใช่โกง / เรียบเรียงโดย พิชัย นิลทองคำ.

by พิชัย นิลทองคำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Athataya Millennium, 2002 [2545]Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1946 .พ62 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1946 .พ62 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1946 .พ62 (3).

ห้องสมุด:
กฎหมายลักษณะพยานว่าด้วยการดำเนินคดีแพ่ง-อาญา และฎีกาในปัญหาที่น่าสนใจ / เรียบเรียงโดย สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Athataya Millennium, 2547Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1672 .ส73 2547 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1672 .ส73 2547 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1672 .ส73 2547 (2).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 อาญา ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ฉบับสมบูรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมเป็นปัจจุบัน new version / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | พิชัย นิลทองคำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Athataya Millennium, 2009 [2552]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT494.32535.ก52 2552 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT494.32535.ก52 2552 (1).

ห้องสมุด:
การฟ้องคดีล้มละลาย วิธีปฏิบัติในศาลล้มละลายกลาง / เรียบเรียงโดย พิชัย นิลทองคำ.

by พิชัย นิลทองคำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Athataya Millennium, 2544Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1942 .พ643 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1942 .พ643 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1942 .พ643 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้โดยศาลล้มละลายกลาง / พิชัย นิลทองคำ, กมล ธีรเวชพลกุล.

by พิชัย นิลทองคำ | กมล ธีรเวชพลกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : Athataya Millennium, 2004 [2547]Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1147 .พ626 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1147 .พ626 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1147 .พ626 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1147 .พ626 (3).

ห้องสมุด:
พยานหลักฐาน : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / [รวบรวมและ]เรียบเรียงโดย พิชัย นิลทองคำ, ภาสกร ญาณสุธี.

by พิชัย นิลทองคำ | ภาสกร ญาณสุธี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : Athataya Millennium, c2004 [2547]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1672 .พ46 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1672 .พ46 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1672 .พ46 (2).

ห้องสมุด:
วิธีปฏิบัติการเขียนอุทธรณ์-ฎีกา คดีแพ่ง-คดีอาญา / เรียบเรียงโดย พิชัย นิลทองคำ.

by พิชัย นิลทองคำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Athataya Millennium, 2544Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1687 .พ62 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1687 .พ62 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1687 .พ62 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544