ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 57 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
คำพิพากษาศาลฎีกา วิธีพิจารณาความแพ่ง / เรียบเรียงรวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ.

by พิชัย นิลทองคำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Athataya, 2542-Availability: Available for loan (4)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1710 .พ62 (4).

ห้องสมุด:
การหลบหนีคดีเช็ค / เรียบเรียงโดย ภาสกร ญาณสุธี.

by ภาสกร ญาณสุธี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Athataya, 2541Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT939 .ภ64 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT939 .ภ64 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำพิพากษาศาลฎีกา วิธีพิจารณาความแพ่ง / เรียบเรียงรวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ.

by พิชัย นิลทองคำ.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Athataya, 2542Availability: Available for loan (30)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1710 .พ62 2542 (15), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .พ62 2542 (15).

ห้องสมุด:
เขตศาล / เรียบเรียงรวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ.

by พิชัย นิลทองคำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Athataya, 2541Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1582 .พ62 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1582 .พ62 (1).

ห้องสมุด:
คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ.

by พิชัย นิลทองคำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Athataya, 2541-Availability: Available for loan (48)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2620.ก6 ค64 (16), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2620.ก6 ค64 (8), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2620.ก6 ค64 (24).

ห้องสมุด:
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม / เรียบเรียงรวบรวม โดย พิชัย นิลทองคำ.

by พิชัย นิลทองคำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Athataya, 2542Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1582 .พ64 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1582 .พ64 (3).

ห้องสมุด:
วิธีพิจารณาความแพ่ง-อาญาเปรียบเทียบ / เรียบเรียงโดย พิชัย นิลทองคำ.

by พิชัย นิลทองคำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Athataya Millennium, 2544Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .พ626 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1710 .พ626 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1710 .พ626 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายล้มละลายภาคปฎิบัติและคู่มือเตรียมสอบ : คำถาม-คำตอบ / เรียบเรียงโดย พิชัย นิลทองคำ.

by พิชัย นิลทองคำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Athataya Millennium, 2544Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1952 .พ62 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1952 .พ62 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1952 .พ62 (1).

ห้องสมุด:
ฎีกาค้อนทอง : พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงและพิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พระธรรมนูญศาลยุติธรรม / โดย พิชัย นิลทองคำ.

by พิชัย นิลทองคำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Athataya Millennium, 2543Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4720 .พ62 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4720 .พ62 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4720 .พ62 (3).

ห้องสมุด:
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | พิชัย นิลทองคำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Athataya Millennium, 2548Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT485.ท4ก3 2548 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT485.ท4ก3 2548 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT485.ท4ก3 2548 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT485.ท4ก3 2548 (1).

ห้องสมุด:
วิธีปฏิบัติการเขียนอุทธรณ์-ฎีกา คดีแพ่ง-คดีอาญา / เรียบเรียงโดย พิชัย นิลทองคำ.

by พิชัย นิลทองคำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Athataya Millennium, 2544Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1687 .พ62 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1687 .พ62 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1687 .พ62 (1).

ห้องสมุด:
สรรหาสาระวิธีพิจารณาความแพ่ง / เรียบเรียงโดย วิรัช เมฆอรุโณทัย.

by วิรัช เมฆอรุโณทัย, 2499-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Athataya Millennium, 2548-Availability: Available for loan (16)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1710 .ว646 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .ว646 (6), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1710 .ว646 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2006 466373 (1).

ห้องสมุด:
เทคนิคการว่าความภาคปฏิบัติ คดีแพ่ง-คดีอาญา และจัดทำเอกสาร พินัยกรรม / เรียบเรียงโดย พิชัย นิลทองคำ.

by พิชัย นิลทองคำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Athataya Millennium, 2545Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1629 .พ626 (3).

ห้องสมุด:
หลักวิธีปฏิบัติปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีลิขสิทธิ์ ในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง / เรียบเรียงโดย สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงแก้ไข.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Athataya Millennium, 2546Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1160 .ส73 2546 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1160 .ส73 2546 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1160 .ส73 2546 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1160 .ส73 2546 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายลักษณะพยานว่าด้วยการดำเนินคดีแพ่ง-อาญา และฎีกาในปัญหาที่น่าสนใจ / เรียบเรียงโดย สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Athataya Millennium, 2547Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1672 .ส73 2547 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1672 .ส73 2547 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1672 .ส73 2547 (2).

ห้องสมุด:
การฟ้องคดีล้มละลาย วิธีปฏิบัติในศาลล้มละลายกลาง / เรียบเรียงโดย พิชัย นิลทองคำ.

by พิชัย นิลทองคำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Athataya Millennium, 2544Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1942 .พ643 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1942 .พ643 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1942 .พ643 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
รวมชุดกฎหมายปกครอง แรงงาน ทรัพย์สินทางปัญญา ... / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | พิชัย นิลทองคำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Athataya Millennium, 2547Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2714 2547ก (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2714 2547ก (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายลักษณะพยานว่าด้วยการดำเนินคดีแพ่ง-อาญา และฎีกาในปัญหาที่น่าสนใจ / เรียบเรียงโดย สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Athataya Millennium, 2544Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1672 .ส73 (2).

ห้องสมุด:
การต่อสู้คดีแพ่งและคดีอาญาเชิงกลยุทธ์ / เรียบเรียงโดย พิชัย นิลทองคำ, ภาสกร ญาณสุธี.

by พิชัย นิลทองคำ | ภาสกร ญาณสุธี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Athataya Millennium, 2544Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1710 .พ615 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1710 .พ615 (1).

ห้องสมุด:
หลักวิธีปฏิบัติปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีลิขสิทธิ์ ในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง / เรียบเรียงโดย สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Athataya Millennium, 2544Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1160 .ส73 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT1160 .ส73 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1160 .ส73 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544