ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 3 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
[Dejitaru jinbungaku no susume /   การพิมพ์: [Tokyo : Bensei Shuppan], 2013 . 5, 293 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [AZ195 .D45 2013] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
[Kindai gakumon no kigen to hensei /   การพิมพ์: [Tokyo : Bensei Shuppan], 2014 . 7, 444 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [AZ793 .K56 2014] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
[Nihon bunka no renzokusei to hi renzokusei : , 1920-1970 /   การพิมพ์: Tokyo : Bensei Shuppan, 2005 . 474 p. : , Includes bibliographical references. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS822.5 .N446] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455