ผลการค้นหาของคุณมี 20 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
Applied regression analysis for business and economics / โดย Dielman, Terry E., การพิมพ์: Pacific Grove, Calif. Duxbury/Thomson Learning, 2001 . viii, 647 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HB137 .D54 2001] (1),

ห้องสมุด:
A brief course in business statistics / โดย Mendenhall, William, การพิมพ์: Pacific Grove, Calif., U.S.A. : Duxbury/Thomson Learning, 2001 . 694 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HF1017 .M395 2001] (1),

ห้องสมุด:
Experimental design : , with applications in management, engineering, and the sciences / โดย Berger, Paul D., | Berger, Paul, การพิมพ์: Belmont, Calif., U.S.A. : Duxbury/Thomson Learning, 2002 . xvi, 480 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ: ฉบับพิมพ์ที่เสียหาย (1),

ห้องสมุด:
Fundamentals of biostatistics / โดย Rosner, Bernard A. การพิมพ์: Pacific Grove, Calif., U.S.A. : Duxbury/Thomson Learning, 2000 . xix, 792 p. : , With 1 computer disk. Kept in the special collection. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library Circulation Counter [QH323.5 .R63 2000] (1), Nongyao Chaiseri Library General Stacks [QH323.5 .R63 2000] (1),

ห้องสมุด:
Introduction to business statistics / โดย Weiers, Ronald Murle, | Weiers, Ronald M., การพิมพ์: Belmont, Calif. : Duxbury/Thomson Learning, 2002 . xxxii, 938 p. : , With 1 computer laser optical disk. Kept in the special collection. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Circulation Counter [HF1017 .W45 2002] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HF1017 .W45 2002] (1),

ห้องสมุด:
An introduction to statistics / โดย Woodbury, George. การพิมพ์: Pacific Grove, calif. : Duxbury/Thomson Learning, 2002 . xx, 700 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [QA276.12 .W66] (1),

ห้องสมุด:
JMP start statistics : , a guide to statistics and data analysis using JMP and JMP IN software / โดย Sall, John. การพิมพ์: Pacific Grove, Calif. : Duxbury/Thomson Learning, 2001 . xxiv, 489 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [QA276.4 .S255 2001] (1),

ห้องสมุด:
Learning SAS in the computer lab / โดย Elliott, Rebecca J. การพิมพ์: Belmont, Calif. : Duxbury/Thomson Learning, 2000 . xi, 236 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [QA276.4 .E44 2000] (1),

ห้องสมุด:
Making hard decisions with DecisionTools / โดย Clemen, Robert Taylor, การพิมพ์: Pacific Grove, Calif. : Duxbury/Thomson Learning, 2001 . xxv, 733 p. : , With 1 computer laser optical disk. Kept in the special collection. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Circulation Counter [HD30.23 .C525] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HD30.23 .C525] (1),

ห้องสมุด:
Quantitative decision making with spreadsheet applications / โดย Lapin, Lawrence L. การพิมพ์: Belmont, Calif. : Duxbury/Thomson Learning, 2002 . xv, 807 p. : , With 1 computer laser optical disk. Kept in the special collection. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter [HD20.4 .L33 2002] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HD20.4 .L33 2002] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HD20.4 .L33 2002] (1),

ห้องสมุด:
Statistical consulting : , a guide to effective communication / โดย Derr, Janice, การพิมพ์: Pacific Grove, Calif. : Duxbury Thomson Learning, 2000 . xiv, 200 p. : , With 1 computer optical disc. Kept in the special collection. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Circulation Counter [HA29 .D437 2000] (1), ฉบับพิมพ์ที่เสียหาย (1),

ห้องสมุด:
Statistical inference / โดย Casella, George, การพิมพ์: Pacific Grove, Calif. : Duxbury/Thomson Learning, 2002 . xxviii, 660 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [QA276 .C27 2002] (1),

ห้องสมุด:
Statistical methods for psychology / โดย Howell, David C., การพิมพ์: Pacific Grove, Calif. : Duxbury/Thomson Learning, 2002 . xiv, 802 p. : , With 1 computer laser optical disk. Kept in the special collection. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) Circulation Counter [BF39 .H68 2002] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [BF39 .H68 2002] (1), Pridi Banomyong Library Circulation Counter [PSYC BF 2002 428061] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [PSYC BF 2002 428061] (1),

ห้องสมุด:
Statistical thinking : , improving business performance / โดย Hoerl, Roger Wesley, | Hoerl, Roger W., การพิมพ์: Pacific Grove, Calif., U.S.A. : Duxbury/Thomson Learning 2002 . xvii, 526 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HF1017 .H595] (1),

ห้องสมุด:
Statistics for management and economics / โดย Keller, Gerald. การพิมพ์: Pacific Grove, Calif. : Duxbury/Thomson Learning, 2000 . xxvii, 901, [52] p. : , With 1 computer laser optical disk. Kept in the special collection. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Circulation Counter [HD30.215 .K42 2000] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HD30.215 .K42 2000] (1),

ห้องสมุด:
VBA for modelers : , developing decision support systems with Microsoft Excel / โดย Albright, S. Christian, การพิมพ์: Pacific Grove, Calif., U.S.A. : Duxbury/Thomson Learning, 2001 . xxi, 549 p. : , With 1 computer laser optical disk. Kept in the special collection. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [T58.62 .A43] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455