ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 10 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ห้องสมุด:
ผู้บริหารสูงสุดระดับจังหวัด : ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดซีอีโอ ผู้่ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด = Provincial chief executive officers : the provincial governor, the CEO provincial governor, the Bangkok Metropolitan authority governor and the chief executive of provincial administration organization / โดย วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

by วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Forepace Pub. House, 2546Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7153.4.ก1 ว64 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JS7153.4.ก1 ว64 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JS7153.4.ก1 ว64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JS7153.4.ก1 ว64 (2).

ห้องสมุด:
คุณสามารถได้เนยแข็งมาครองและลิ้มลองมันด้วย / วิลเลียม ค็อททรินเจอร์ เขียน ; วรวดี วงศ์สง่า แปล.

by ค็อททรินเจอร์, วิลเลียม, ค.ศ. 1944- | วรวดี วงศ์สง่า.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Forepace Pub. House, 2548Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ด6 ค533 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือเพื่อความอยู่รอดของหัวหน้างาน / เรียบเรียง ชาญชัย อาจินสมาจาร.

by ชาญชัย อาจินสมาจาร, 2488-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Forepace Pub. House, 2545Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD38.2 .ช617 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD38.2 .ช617 (1).

ห้องสมุด:
ผู้จัดการระดับโลก / เรียบเรียง/รวบรวม ชาญชัย อาจินสมาจาร.

by ชาญชัย อาจินสมาจาร, 2488-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Forepace Pub. House, 2545Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD31 .ช634 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD31 .ช634 (1).

ห้องสมุด:
การปฏิรูประบบราชการไทยเพื่อก้าวเข้าสู่ราชการยุคใหม่ กับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 / รวบรวมและเรียบเรียงโดย กองเทพ เคลือบพณิชกุล, กำพล วันทา, ปริญญา อรจิราพงศ์.

by กองเทพ เคลือบพณิชกุล | กำพล วันทา, 2500- | ปริญญา อรจิราพงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Forepace Pub. House, 2546Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ1 ก523 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1746.ฮ1 ก523 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1746.ฮ1 ก523 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ1 ก523 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1746.ฮ1 ก523 (3).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 : สรุปความเป็นมาและความเป็นไป สรุปสาระสำคัญ ถาม-ตอบ พร้อมด้วยร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ / เรียบเรียงและรวบรวม กองเทพ เคลือบพณิชกุล, กำพล วันทา, สุรชัย อุดรศาสตร์.

by กองเทพ เคลือบพณิชกุล | กำพล วันทา, 2500- | สุรชัย อุดรศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Forepace Pub. House, 2544Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3138 .ก52 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3138 .ก52 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3138 .ก52 (1).

ห้องสมุด:
ผู้บริหารสูงสุดระดับจังหวัด : ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดซีอีโอ ผู้่ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด = Provincial chief executive officers : the provincial governor, the CEO provincial governor, the Bangkok Metropolitan authority governor and the chief executive of provincial administration organization / โดย วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

by วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้ง[ที่] 2, แก้ไขเพิ่มเติมใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Forepace Pub. House, 2547Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7153.4.ก1 ว64 2547 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JS7153.4.ก1 ว64 2547 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JS7153.4.ก1 ว64 2547 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JS7153.4.ก1 ว64 2547 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JS7153.4.ก1 ว64 2547 (2).

ห้องสมุด:
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549 : พร้อมด้วยสรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 9 และการเปลี่ยนแผนไปสู่ภาคปฏิบัติ / เรียบเรียงและรวบรวมโดย กองเทพ เคลือบพณิชกุล, ปริญญา อรจิราพงศ์.

by กองเทพ เคลือบพณิชกุล | ปริญญา อรจิราพงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Forepace Pub. House, 2545Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC497.ท9ก44 ก523 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC497.ท9ก44 ก523 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC497.ท9ก44 ก523 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC497.ท9ก44 ก523 (2).

ห้องสมุด:
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม-ปีปัจจุบัน โดยคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบสำนัก / เรียบเรียงและรวบรวมโดย กองเทพ เคลือบพณิชกุล, ปริญญา อรจิราพงศ์, ประดิษฐ์ อุดรศาสตร์.

by กองเทพ เคลือบพณิชกุล | ปริญญา อรจิราพงศ์ | ประดิษฐ์ อุดรศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Forepace Pub. House, 2545Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5721 .ก52 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF5721 .ก52 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5721 .ก52 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5721 .ก52 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544