ผลการค้นหาของคุณมี 35 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
Android photography : , a guide to mobile creativity / โดย O'Dell, Jolie Anne, การพิมพ์: Lewes, East Sussex : Ilex, 2011 . 160 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [TR146 .O345 2011] (1),

ห้องสมุด:
The art of iPhoneography : , a guide to mobile creativity / โดย Roberts, Stephanie, การพิมพ์: Lewes, East Sussex : Ilex, 2011 . 160 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [TR179 .R634 2011] (1),

ห้องสมุด:
The art of printing photos : , on your Epson printer / โดย Freeman, Michael, การพิมพ์: East Sussex [England] : Ilex, 2009 . 192 p. : , Includes index. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [TR545 .F74] (1),

ห้องสมุด:
Blogging for photographers : , showcase your creativity & build your audience / โดย O'Dell, Jolie Anne, การพิมพ์: Lewes : Ilex, 2013 . 160 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [TR11 .O33 2013] (1),

ห้องสมุด:
Blogging for writers : , how authors & writers build successful blogs / โดย Houghton, Robin. การพิมพ์: Lewes : Ilex, 2014 . 176 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PUB Z 2014 656585] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Boudoir photography : , the complete guide to shooting intimate portraits / โดย Rowe, Critsey. การพิมพ์: Lewes : Ilex, 2011 . 159 p. : , Includes index. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [TR678 .R694 2011] (1),

ห้องสมุด:
A brief history of manga / โดย McCarthy, Helen, การพิมพ์: Lewes, East Sussex [England] : Ilex, 2014 . 96 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LANG&LIT PN 2014 653450] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
The complete guide to black & white digital photography / โดย Freeman, Michael, การพิมพ์: Lewes [England] : Ilex, 2009 . 224 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [TR267 .F738 2009] (1),

ห้องสมุด:
The Complete guide to night & lowlight digital photography / โดย Freeman, Michael, การพิมพ์: Lewes, East Sussex : Ilex, 2008 . 224 p. : , Includes index. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [TR610 .F74] (1),

ห้องสมุด:
The complete shoujo art kit /   การพิมพ์: Lewes, East Sussex : Ilex, 2009 . 128 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter [NC1764 .C66 2009] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [NC1764 .C66 2009] (1),

ห้องสมุด:
Costume design / โดย Landis, Deborah Nadoolman. การพิมพ์: Lewes : Ilex, 2012 . 192 p. : , Includes index. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PN2067 .L363 2012] (1),

ห้องสมุด:
Creative digital crafts : , projects using your digital camera, home computer, scanner and printer / โดย Bradley, Helen, การพิมพ์: Lewes : Ilex, 2005 . 160 p. : , Includes index. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [N7433.8 .B733 2005] (1),

ห้องสมุด:
Creative digital photography : , 52 weekend projects / โดย Gatcum, Chris. การพิมพ์: East Sussex [England] : Ilex, 2009 . 165 p. : , Includes index. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [TR267 .G38] (1),

ห้องสมุด:
Creative portrait photography : , innovative digital portraiture to reveal the inner subject / โดย Dybisz, Natalie, การพิมพ์: Lewes, East Sussex : Ilex, 2012 . 160 p. : , Includes index. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [TR680 .D935 2012] (1),

ห้องสมุด:
The digital photographer's guide to Photoshop Elements : , improve your photos and create fantastic special effects / โดย Beckham, Barry, การพิมพ์: Lewes [England] : ILEX, 2003 . 224 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [TR267 .B43] (1),

ห้องสมุด:
Draw cats in 15 minutes : , create a pet portrait with only pencil and paper / โดย Spicer, Jake. การพิมพ์: Lewes, East Sussex : Ilex, 2014 . 112 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [ART NC 2014 656574] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Draw dogs in 15 minutes : , create a pet portrait with only pencil and paper / โดย Spicer, Jake. การพิมพ์: Lewes : Ilex, 2014 . 112 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [ART NC 2014 656577] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
The green design and print production handbook / โดย Bullock, Adrian การพิมพ์: Lewes, East Sussex : ILEX, 2013 . 192 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [Z244.5 .B85 2013] (1),

ห้องสมุด:
iPad for photographers / โดย Harvell, Ben, การพิมพ์: Lewes, UK : Ilex, 2012 . 144 p. : , Includes index. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [TR267 .H378 2012] (1),

ห้องสมุด:
The landscape photographers field guide : , capturing the great outdoors with your digital SLR camera / โดย Heilman, Carl, การพิมพ์: Lewes : Ilex, 2011 . 192 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [TR660 .H45 2011] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455